17. 01. 2013

Jednání s asociací ČABM a ÚNMZ


V rámci Technické sekce CMZS se uskutečnila dvě důležitá jednání.

Předmětem schůzky, vyvolané panem Ing. Janem Merhautem, tajemníkem ČABM, projednání možné spolupráce mezi ČABM a CZMS v rámci oborové kooperace a projektu BEZPEČNÁ ZEMĚ. S panem Pospíšilem bylo dohodnuto, že se obě organizace budou navzájem informovat o pořádaných akcích formou zveřejnění na svých webových stránkách. CZMS na své webové stránce zobrazí logo ČABM a uvede ČABM mezi spolupracujícími subjekty, a recipročně ČABM na své webové stránce může zobrazit logo CZMS. Na svých akcích bude členům partnerské organizace poskytována sleva z účastnického poplatku ve výši 10 %.

Ing. Fráz informoval, že CZMS má v úmyslu vytvořit normu na mechanické zabezpečení objektů. CTN ČABM může s její normou pomoci a tvorbu zastřešit. Normu by případně bylo možné následně využít i pro tvorbu mezinárodní normy prevence kriminality. Ing. Fráz vyjádřil zájem o aktivní spolupráci s CTN ČABM.

Navrhl, že by bylo vhodné společně zpracovat například brožuru, která by obsahovala kompletní přehled možností zabezpečení objektů. Na takovém podkladu již cech-technická sekce, pracuje společně s asociací AGA –ing. Miroslavem Urbanem v podobě TNI (Technická normalizační informace).

Ing. Fráz dále uvedl, že by také bylo vhodné v rámci výše uvedeného souboru norem vytvořit normu pro bezpečnostní audit. Taková norma by pomohla také pojišťovnám.

Ing. Fráz během jednání uvedl, že ve spolupráci s Dr. Koníčkem pracují na normě pro zabezpečení škol a dalších vzdělávacích zařízeních z hlediska mechanického zabezpečení. To by bylo možné využít při práci na normě CEN/TR 14383-6.

 
Poznámka:
Dne 16.1. se uskutečnila schůzka u předsedy ÚNMZ  ing. Milana Holečka.

Na této schůzce byli přítomni za CMZS cechmistr Ing. Petr Fráz, za MV ČR –OPK  JUDr. Tomáš Koníček , za ČABM ing. Jan Merhaut, za FSC ing. Eva Štejfová.

Předmětem této schůzky bylo stanovit mantinely spolupráce s vizí určitých cílů v rámci norem prevence kriminality.

Tomáš Pospíšil - Člen představenstva
Ing. Petr Fráz - Cechmistr