16. 04. 2015

Informace o předběžném opatření a otevřený dopis jednatele Assa Abloy s.r.o.


Vážené kolegyně a kolegové,

Na základě oslovení naším členem ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.,  Vám předáváme tímto informace o předběžném opatření a dopis jednatele společnosti ASSA ABLOY,s.r.o,, které s ohledem na jejich preventivní charakter považujeme za důležité.

Nadále budeme ve spojení a  další zprávy v této věci budeme pro Vás  zcela jistě přinášet.

Ubezpečuji Vás, že budeme dbát na dodržování kodexu etiky v rámci cechu a HK, ke kterému se naši členové zavázali.


Dopis jednatele Assa Abloy s.r.o. ZDE


Předběžné opatření ZDE


S pozdravem


Ing.Petr Fráz - Cechmistr CMZS-ČR


Tomáš Pospíšil - Správní sekce