27. 03. 2018

Hospodářská komora slaví 25. výročí svého založení


Vážené kolegyně a kolegové,


Níže Vám přinášíme poděkování prezidenta HK-ČR, věnované 25. výročí založení Hospodářské komory České republiky.


Vážená paní, Vážený pane,

dnešní den je pro všechny členy Hospodářské komory České republiky významný, neboť slavíme 25. výročí svého vzniku. Rád bych vám všem co nejsrdečněji poblahopřál, a při této příležitosti i poděkoval za vaše aktivní členství.

Naše Komora za uplynulé roky procházela úspěšným, ale i složitým obdobím. Mám dobrý pocit, podpořený odezvou od představitelů státu, politiků, partnerských svazů a v neposlední řadě významných tuzemských i nadnárodních firem, že jsme největším a respektovaným  zástupcem podnikatelů v české společnosti.

Se současným vedením HK ČR jsme navázali na úspěšnou minulost, na které jste se velkou měrou podíleli i vy, dlouholetí členové této instituce. Současně se nám podařilo, při dodržení všech zákonů a pravidel, vyřešit a případně zlikvidovat všechny minulé problémy.

Někdy mám pocit, že nejsme schopni vyhovět všem požadavkům, vyslyšet každého člena a partnera, případně reagovat na vaše podněty. Podívám-li se však na přehled tiskových zpráv, které vydáváme, množství připomínek a našich komentářů k legislativě, poslechnu si zpětnou vazbu z podnikatelského prostředí, vidím výsledky anket, které organizujeme, pak špatný pocit zmizí. Vím, že je stále co zlepšovat, ale také považuji za správné se zastavit a reálně bilancovat.

Buďme zdravě sebevědomí a hrdí na to, kam se podařilo Komoru dostat. Opatrujme poselství našich dávných předchůdců z řad cechů a živnostenských společenstev. Buďme hrdi na tradici obchodních a průmyslových komor, na jejich myšlenky a ideály, bez kterých bychom se nedostali tam, kde jsme. Přemýšlejme také, jak postavení Komory do budoucna ještě více posílit a učinit ji přitažlivou pro všechny podnikatele a firmy v naší zemi.

Vážené členky, Vážení členové, děkuji vám při této slavnostní příležitosti za vaše členství a za vaši práci a těším se na další spolupráci.

S úctou,

Vladimír Dlouhý
prezident

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
www.komora.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA


Hospodářská komora České republiky ke svému 25. výročí představí logo od Šťastného. Knihu pokřtí zpěvačka Lucie Bílá


 

Praha, 18. března 2018 – Po celý rok bude připomínat výročí 25 let novodobé historie Hospodářské komory České republiky logo od Pavla Šťastného, autora proslulé grafické značky Občanského fóra nebo českého internetového vyhledávače Seznam.cz. Královskou korunu Karla IV. ponese český lev s Merkurovými křídly. Hospodářská komora své doprovodné logo představí zítra v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze.

 

„Při tvorbě nového loga Hospodářské komory ČR k výročí 25 let jsem vycházel ze symbolů původního loga. Křídla jako symbol obchodu dominují logu společně s královskou korunou Karla IV., který byl inovátorem nových obchodních příležitostí a pozdvihl hospodářství českého království,“ uvedl předseda Česko-ománského výboru Zahraniční sekce Hospodářské komory ČR Pavel Šťastný, který vytvořil mimo jiné loga Občanské fórum, Seznam.cz, Datart, Mig 21, Banánové rybičky nebo logo české expozice pro Expo 2020 v Dubaji.

 

Královskou korunu nese hlava lva, který je ve znaku ČR. Lev se tak stává novým maskotem Hospodářské komory. Slovo komora je ztvárněno dynamickou kaligrafií, stejně jako je dynamický rozvoj českého hospodářství. Logo, které bude až do března 2019 připomínat historii Hospodářské komory České republiky, doplňuje výroční označení 25 let.

 

Novou grafickou značku představí prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý během pondělních oslav v zrekonstruovaném Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, které zakládali podnikatelé v roce 1885 pod názvem Uměleckoprůmyslové museum Obchodní a živnostenské komory v Praze.

 

Odpoledne se uskuteční křest knihy Hospodářská komora ČR včera a dnes 1850 – 2017. Publikaci pokřtí Lucie Bílá, zpěvačka a držitelka Řádu Vavřínu 2017, kterým podnikatelé vyjadřují uznání a respekt významným osobnostem a podnikatelským subjektům za jejich práci.

 

Autoři v knize o historii řemeslných cechů, obchodních a živnostenských komor a Hospodářské komory ČR se na 280 ilustrovaných stranách ohlíží do minulosti dnešního českého státu a mapují důležité historické mezníky vzniku a vývoje různých podnikatelských uskupení a spolků v českých zemích za posledních více než 150 let.

 

O Hospodářské komoře České republiky:

 

Hospodářská komora ČR je největším zástupcem podnikatelů v České republice. Zastřešuje přes 15 000 členů, včetně největších a strategicky nejdůležitějších českých podniků, organizovaných v 68 regionálních komorách a 110 oborových asociacích. Hospodářská komora ČR je jediným zákonným zástupcem podnikatelů, ukotveným v zákoně č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Navazuje na tradici obchodních komor z roku 1850, v živnostenské části se hlásí k historickému odkazu středověkých cechů, jejichž kořeny sahají až do období vlády Karla IV.

 

Nové logo (různé formáty) a grafika k publikaci ke stažení pro novináře ZDE

 

Hospodářská komora oslaví 25 let. Představí vize pro podnikatelské prostředí v České republice

 

Čemu budou v následujících 25 letech čelit podnikatelé a jak Hospodářská komora podnikatelům pomůže tyto změny překonat? Představitelé Hospodářské komory, podnikatelé a zástupci státních orgánů se při příležitosti oslav 25 let novodobé historie Hospodářské komory České republiky v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze ohlédnou za čtvrtstoletím svobodného podnikání v České republice. Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý také představí vize pro podnikatelské prostředí, nové logo i knihu o historii komorového hnutí.

 

Termín: pondělí 19. března, dop. část (projevy, panely) 10:00–12:00, odp.  část (křest knihy) 14:00–15:30 hod.

Místo: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 17. listopadu 2, Staré Město

Účast mj: Vladimír Dlouhý, Andrej Babiš, Petr Fiala, Tomáš Hüner a další

 

Novinářské akreditace: Prosíme o včasné nahlášení Vaší účasti na press@komora.cz, nejpozději do neděle 18. března do 17:00 hod. nebo mob. 724 613 088.

 

Miroslav Diro

Odbor vnější komunikace

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1