30. 09. 2012

FS-Days zpráva z veletrhuNa otázku, zda mají v dnešní době význam prezentace na veletrzích, zazní jednoznačné ano. Po zkušenostech z Pragoalarmu nyní i ze 4. ročníku mezinárodního veletrhu nejnovějších trendů v oboru zabezpečovací techniky, systémů a služeb. PVA Expo Praha společně s FOR ARCH 23.mezinárodním stavebním veletrhem, již tradičně přilákalo mnoho návštěvníků z řad laické i odborné veřejnosti.

Na expozici č.36 v rámci projektu Bezpečná Země pod záštitou MV-ČR, naši členové prezentovali své výrobky a služby, které naši členové poskytují. Smyslem takovýchto společných akcí je zvednout zájem o činnost našich členů, propagovat jejich služby a členy samotné, jako kvalifikované odborníky. Dnes ještě týden po skončení veletrhu je patrný zájem ze strany zákazníků což nás naplňuje přesvědčením, že je třeba i tímto způsobem o sobě dávat vědět.

Zvláště pak, kdy Cechmistr dokáže vyjednat příznivé podmínky pro vystavovatele. Veškeré náklady jako pronájem plochy a služby jsou rozpočítány mezi vystavující členy. Tito pak dosáhnou synergického efektu, kdy za příznivou cenu mohou své výrobky a služby nabídnout, zároveň propagují Cech MZS-ČR a ještě ušetří náklady. Jedinou investicí, kterou Cech vkládá, je obětavá práce všech členů Cechu, kteří se na přípravách a vlastní realizaci podílejí. Za to jim patří poděkování nás všech, neboť to dělají ve svém volném čase a bez nároku na odměnu.

Transparentnost financování je naší jednou z priorit.
Veškeré náklady tedy hradili vystavovatelé - členové cechu. Cechovní pokladnu to nikterak nezatížilo.

Cechmistr Ing. Petr Fráz