21. 09. 2012

CECHOVNÍ KALENDÁŘ NA ROK 2013


vážení kolegové, členové,

jako v loňském roce Vám i letos přinášíme možnost prezentace v cechovním stolním kalendáři.

Presentace - 1x strana / zobrazení týdne = 2 500 Kč


Jde o možnost presentovat Vaši firmu/provozovnu/obchod v celoročním stolním kalendáři, který ponese znaky Cechu MZS-ČR, ve spojení s projektem BEZPEČNÁ ZEMĚ. Průběh veletrhu FS-Days opět ukazuje cestu správným směrem, kdy zástupci Cechu, v rámci poradenského centra pod záštitou MV-ČR Odboru prevence kriminality, poskytli mnoho užitečných rad návštěvníkům, kteří díky možnosti sdělit své problémy a požadavky týkající se zabezpečení, získali mnoho cenných informací nad konkrétnímy způsoby zajištění svých objektů.
Návštěvnost, mimo jiné také díky spojení s veletrhem FOR-ARCH, je velmi slušná. Návštěvníci, kteří rekonstruují i ti, kteří plánují stavět, tak mají možnost odborných konzultací, které využijí při realizaci svých staveb.

Rady a konzultace řešíme s návštěvníky, kteří na veletrh zavítali ze všech možných koutů republiky.

Mezi veřejností se objevili i noví a potenciální členové Cechu. Navštívila nás také řada institucí a preventistů z regionů ČR. To je také důvod našeho pozvání zástupců tiskařského průmyslu, se kterými jsme jednali nad možnostmi výroby cechovních kalendářů.

Nabízí se zde tedy jeddinečná možnost reklamy pro členy Cechu MZS-ČR. Distribuce kalendářů bude zajištěna nejen mezi samotné členy Cechu, ale také mezi státní instituce, veřejnoprávní složky státních i městských policií ČR, hasičskýcch sborů, magistrátů a dalších.

V případě zájmu o inzerci v cechovním kalendáři prosím kontaktujte Cechmistra, Správní sekci nebo Sekteratiál Cechu.

UPOZORNĚNÍ: V případě, že se nenajde dostatek zájemců o inzerci/reklamu v kalendáři, kalendář se realizovat nebude, v souladu s usnesením poslední VH Tišnov 2012.

Správní sekce.