05. 03. 2013

Cechmistr informuje z HK


Dne 28.3.2013 jsem se zúčastnil pravidelného  již 12 zasedání Živnostenské sekce při HK ČR.

Kromě témat souvisejících s ochrannou spotřebitele jsme se zabývali aktuálními tématy pro živnostníky. Jednalo se o nový Občanský zákoník na jehož základě bychom se změnili ze sdružení na spolek. Dále otázka plátce a neplátce DPH na jejíž základě předkládáme Metodickou informaci z GFŘ. Při HK připravujeme školení, která budou nový Občanský zákoník přibližovat a vysvětlovat.

V otázce ochrany spotřebitele má svůj podstatný význam naše spolupráce při tvorbě norem s ÚNMZ, kde vznikla nová TNK ( Technická normalizační komise). V této TNK máme zastoupení Cechu - Ing.Petra Fráze. Máme tak možnost využít a prosadit správné věci, které propagujeme v našem projektu Bezpečná Země.


ZDE  strategická vize pro evropské normy

ZDE  příloha - metodická informace: nespolehlivý plátce


Zpracoval: Ing. Petr Fráz - Cechmistr