06. 10. 2013

Cech podporuje řemeslo a mladou generaci


Vážení kolegové, členové,

Ve čtvrtek 27. září 2013 proběhla v Obecním domě slavnostní imatrikulace žáků 1. ročníků oborů středního vzdělávání s výučním listem vyučovaných ve školách zřizovaných hlavním městem Prahou.

Akci organizoval Magistrát hlavního města Prahy a zúčastnilo se ho přibližně 1800 žáků. Imatrikulace proběhla ve dvou kolech. První kolo bylo zahájeno od 9:30 hod, druhé kolo od 11:00 hod.

Pozvání na tuto akci přijal i prezident Hospodářské komory České republiky Petr Kužel, který byl přítomen slavnostního aktu imatrikulace a pronesl imatrikulační formuli. Dále se akce zúčastnili pedagogové, ředitelé škol, podnikatelé a VIP hosté, mezi kterými byl zastoupen i Cech MZS-ČR, jako velký podporovatel učení se řemesla pro mladé generace. Cechmistr Ing. Petr Fráz zhodnotil akci jako úspěšný příslib k rozvoji zámkařského a zámečnického řemesla v regionech, vč. "mladé krve", která by mohla pokračovat v odkazu mnoha našich členů, seniorů.
K takovému počínání přispívá i fakt, že CMZS je autorizován k provádění zkoušek profesní kvalifikace "ZÁMKAŘ", kterou od 1. října 2013 získal.
Tuto autorizaci pokládáme za jeden z velkých úspěchů Cechu, ke kterému vedla nelehká cesta.

Správní sekce, Tomáš Pospíšil
Cechmistr Ing. Petr Fráz