06. 06. 2016

Cech MZS-ČR se podílí na Seminářích k ČSN 73 44 00 – MZS ve školských objektech.


Zdravím všechny kolegy a kolegyně,

Cech se prostřednictvím svého zástupce cechmistra Ing. Petra Fráze aktivně jako lektor podílel na realizaci Seminářů v rámci projektu prevence kriminality zaměřeného na zabezpečení škol a školských zařízení

Středočeský kraj ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Ministerstvem vnitra a Cechem mechanických zámkových systémů ČR realizuje v roce 2016 projekt prevence kriminality zaměřený na zabezpečení škol a školských zařízení. Projekt je součástí Programu prevence kriminality Středočeského kraje na rok 2016 (schválen Radou Středočeského kraje usnesením č. 016-11/2016/RK ze dne 14. 3. 2016)

V rámci projektu se uskutečnilo dalších 11 odborných seminářů pro školy a školská zařízení ve Středočeském kraji. Semináře v rozsahu 4 hodin jsou pro účastníky zcela zdarma.

Cílem seminářů bylo seznámit vedoucí pracovníky škol a školských zařízení s možnostmi technického zabezpečení objektu v jejich správě, tak aby bylo sníženo riziko vniknutí aktivního útočníka do objektu na minimum a v případě, že tomuto vniknutí již dojde, na základě jakých pravidel má škola spolupracovat s policií a dalšími složkami IZS při této krizové situaci a současně také, jaká má přijmout opatření v objektu, aby případné ztráty na životech a zranění osob byly minimalizovány.

V březnu se uskutečnilo 5 seminářů v těchto městech: Kutná Hora, Příbram, Ml. Boleslav, Benešov a Kladno.

V květnu byly zajištěny semináře ve zbývajících regionech Středočeského kraje, a to v následujících termínech:

  • 16.5.2016 od 9 hod. Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 (místnost. č. 1096)
  • 18.5. 2016 od 9 hod. Školní policejní středisko Sadská Lázeňská 826, Sadská
  • 19.5.2016 od 9 hod Městský úřad Beroun Husovo nám. 68 , 1. patro A 208
  • 23.5.2016 od 9 hod. Územní odbor Kolín (Policie ČR), K Dílnám 684, Kolín
  • 25.5.2016 od 9 hod. Územní odbor Rakovník (Policie ČR)Husovo nám. 116
  • 30.5.2016 od 9 hod. Městský úřad Mělník, náměstí Míru 1

 

Cechmistr Ing. Petr Fráz