04. 04. 2012

Cech MZS-ČR odborným partnerem veletrhu PRAGOALARM


Cech MZS-ČR odborným partnerem veletrhu
PRAGOALARM ve dnech 5.-7.6.2012 (INCHEBA PRAHA-Holešovice výstaviště).


Cech MZS-ČR se stal odborným partnerem veletrhu PRAGOALARM 2012. Dostupné na: http://www.pragoalarm.cz/o-veletrhu/odborni-partneri.html V rámci naší činnosti v projektu „Bezpečná země“ se CMZS-ČR, společně se členy cechu, prezentuje s odborem prevence MV-ČR a Policií ČR. Na ploše 100m², tak můžeme představit veřejnosti mechanické zábranné systémy našich členů-výrobců, kteří tímto způsobem budou propagovat služby a dostupnost všech těchto výrobků a produktů u našich členů-klíčových služeb, zámečnictví a činností zabývajících se mechanickým zabezpečením.

Cech MZS-ČR a jeho projekt BEZPEČNÁ ZEMĚ je směrem kupředu k rozvoji a propagaci všech jeho členů.
Projekt BEZPEČNÁ ZEMĚ není nic jiného, než cesta jak sdílet správné věci se zákazníkem, jak mu odborně vysvětlit co jsou certifikované mechanické zábranné systémy, správnou orientaci na našem trhu a spojením značky BZ. V neposlední řadě posílit Vaší konkurence schopnost a oslovení více zákazníků pro Vás – členy cechu MZS-ČR. Projekt svými informacemi o tom, jak správně zabezpečovat, jakými produkty a jakou jejich kombinací, není ničím jiným než činnost a kroky, které povedou ke zvýšení poptávky široké veřejnosti ke správnému a odpovídajícímu zabezpečení, které jí poskytnou členové CMZS. Cech zde vystupuje jako profesionální odborník, který „vytáhl“ do boje proti dováženým, necertifikovaným, nekvalitním výrobkům, proti nekalím obchodníkům, kteří tyto výrobky nabízí. Proti podvodníkům, kteří nabízí neprofesionální a mnohdy předražené služby (i bez patřičných oprávnění).

A s čím do „takového boje“ vytáhnout? S něčím, co by mělo mít hlavu a patu. S něčím zásadním a v ucelené koncepci, což bude takto vnímat i stát a veřejní činitelé! Aby se rozhodli nás v tomto boji podpořit a napomoct tuto myšlenku rozšířit do celé republiky!
Veřejnost se pak dozví, co a kdo je Cech MZS. Dozví se, že odborný garant v oblasti zabezpečení v ČR je Cech. Poví jí to www stánky, Policie, ministerstvo, Městské a Krajské úřady. Dozví se to na veletrzích jako je PRAGOALARM a další akce.
Veřejnost pak bude hledat toho, kdo je členem Cechu, tak jak jí to poví projekt BEZPEČNÁ ZEMĚ. A u koho najde označení Cechu, MVČR a logo BZ – u toho bude vědět, že má jistotu profesionality, korektnosti a kvalitních certifikovaných výrobků a služeb.
Zkrátka projekt BZ je tu proto, aby se všichni dozvěděli o tom, jaká organizace je Cech MZS-ČR a kdo jsou členové. Jaké služby, činnosti a výrobky nabízí a proč se svými bezpečnostními požadavky, problémy či přáním jít právě za nimi! 
Proč volat právě členy Cechu, a nikoho jiného, při zabouchnutí dveří bytu nebo auta.

Za tímto účelem společné prezentace v rámci projektu Bezpečná země, jsme oslovili naše členy – výrobce a členy z oblasti služeb. Společně tak máme příležitost v prvním našem ročníku PRAGOALARMU/ PORADENSKÉ CENTRUM ukázat veřejnosti na co se členové cechu zaměřují a jaké služby mohou občané u našich členů dostat. Spojením významných výrobců a členů v oblasti poskytování služeb, bylo dosaženo výhodných ekonomických podmínek, kdy se každý aktivně účastnící se člen, se svou prezentací, podílí na realizaci společné expozice. Osloveni byli, a jednání stále probíhají s výrobci a dalšími členy cechu.

Každý aktivně účastnící se člen expozice dostává 50 ks volných vstupenek a pozvánek pro své zákazníky a odběratele. Cech, jako organizace, vyjednal počet cca 250 volných vstupenek pro všechny členy, které budou, společně s programem a pozvánkou, zaslány do konce Dubna.

Ing. Petr Fráz
Tomáš Pospíšil
PRAGOALARM/PORADENSKÉ CENTUM, CMZS/MV-ČR


www.pragoalarm.cz