16. 02. 2016

Cech MZS-ČR odborným lektorem seminářů o zabezpečení objektů škol ČR


Vážení kolegové, členové,

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje ve spolupráci se  Středočeským krajem, MV a Cechem mechanických zámkových systémů ČR realizuje v roce 2016 projekt prevence kriminality zaměřený na zabezpečení škol a školských zařízení.

Cechmistr je jedním z lektorů těchto školení, zaměřených na objekty vzdělávacích ústavů ČR díky projektu Bezpečná země, a přináší tak do seminářů praktické podněty, které se týkají norem a mechanických zábranných systémů využitelných v objektech škol.

V rámci projektu se uskuteční 12 odborných seminářů pro školy a školská zařízení ve Středočeském kraji. Semináře v rozsahu 4 hodin jsou pro účastníky (určeno pouze pedagogickým pracovníkům) zdarma.

Cílem seminářů je seznámit vedoucí pracovníky škol a školských zařízení s možnostmi technického zabezpečení objektu v jejich správě, tak aby bylo sníženo riziko vniknutí aktivního útočníka do objektu na minimum a v případě, že tomuto vniknutí již dojde, na základě jakých pravidel má škola spolupracovat s policií a dalšími složkami IZS při této krizové situaci a současně také, jaká má přijmout opatření v objektu, aby případné ztráty na životech a zranění osob byly minimalizovány.

První pět seminářů se uskuteční již v březnu, a to:
 

Město              místo konání                                                          kapacita        datum konání     čas

Kutná Hora       Hotel U Kata, Uhelná 596, Kutná Hora                           70        4. 3. 2016        9:00
Příbram            sídlo MP, Nám. T. G. Masaryka 121, Příbram                100       8. 3. 2016        9:00
Mladá Boleslav Magistrát, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav     90        9. 3. 2016        8:00
Benešov           Městské divadlo Na Poště, Tyršova 163, Benešov        70        15. 3. 2016       9:00
Kladno             sídlo P ČR ÚO Kladno, Havířská 632, Kladno                40        17. 3. 2016       9:00


V dalších bývalých okresech Středočeského kraje (Beroun, Kolín, Mělník, Praha – západ, Praha – východ, Nymburk, Rakovník) se semináře uskuteční v květnu a červnu. Přesné termíny budou po dohodě s lektory zveřejněny v průběhu dubna. 


Tomáš Pospíšil - Správní sekce