19. 11. 2021

Aktuální nařízení vlády - testování zaměstnanců od 22.11.2021

Vážení členové, kolegové,

V příloze naleznete dokument mimořádných opatření vlády z dnešního jednání a usnesení.

Co to znamená pro občany při návštěvě maloobchodních provozoven víme, stejně jako opatření (rozestupy, dezinfekce apod.), která jsme povinni u návštěvníků našich provozoven požadovat. Co je však podstatnější - jak se to týká nás, jako zaměstnavatelů a živnostníků - viz přiložený dokument testování zaměstnanců a OSVČ.

Ve zkratce - týká se povinnosti testování u neočkovaných zaměstnanců/osvč osob, a sice 1x týdně.

Výklad opatření doplňujeme níže:
 • povinné testování na Covid 19 se NETÝKÁ zaměstnanců:
  • s dokončeným očkováním a s platným certifikátem
  • s alespoň jednou dávkou očkování a potvrzením od lékaře / očkovacího centra s termínem 2. dávky
  • s dokladem o prodělané nemoci Covid 19 v posledních 180 dnech
 • neočkovaný zaměstnanec je povinen provést jeden test 1x týdně na daný týden
  • neočkovaného zaměstnance, který se neprokáže platným negativním testem zaměstnavatel nemůže nechat na pracovišti a vzniká překážka na straně zaměstnance! V takovém případě je zaměstnavatel povinen zaměstnance poslat domů v režimu neplacené volno. (může si vzít po dohodě s vedoucím – dle kapacit pobočky – případně dovolenou). 
  • V případě, že neočkovaný zaměstnanec odmítne podstoupit test, vláda nařizuje zaměstnavateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.
 • neočkovaný zaměstnanec si testování hradí na vlastní náklady - zaměstnavatel není povinen plně ani částečně hradit testy zaměstnanci, může se však rozhodnout zaměstnanci testy hradit v plné výši na své náklady nebo využít příspěvek od státu 60 Kč na jeden test.
  • zaměstnavatel by měl uznat antigenní samotesty provedené pouze na pracovišti v přítomnosti jiného zaměstnance (vedoucího), dále antigenní a PCR testy z odběrných míst.
 
Tolik z upřesnění a doplnění. Kompletní znění naleznete v přiložených dokumentech. Nařízení je účinné od 22.11.2021 do odvolání.

Tomáš Pospíšil, cechmistr