13. 05. 2015

Aktuálně: Návrh zákona o bezpečnostní činnosti a CMZS


Vážení, přinášíme aktuální zprávy z dnešního jednání na HK

Po dnešním jednání na HK-ČR dáváme na vědomí vyjádření předsedy bezpečnostní sekce k projednávaní návrhu zákona o bezpečnostní činnosti.

Samotný zákon, tak jak je předkládán do vlády, nemá v 3§ odkaz na bezpečnostní třídy, ale je zde odkaz na Vyhlášku MV, kde budeme klasifikovat jednotlivé bezpečnostní třídy, které se tykají provádění činnosti v rámci poskytování technické pomoci při ochraně majetku a osob. Náš cech jako člen bezpečnostní sekce HK-ČR je v rámci dobré spolupráce s MV-ČR Odborem prevence kriminality vnímán jako odborný garant společně s kolegy z AGA a bude na Vyhlášce po odborné stránce pracovat.

Děkuji a těším se na brzké shledání při VH v Rychnově.


Cechmistr Ing. petr FrázKomentář člena představenstva HK ČR Václava Nepraše

Vláda projedná návrh zákona o bezpečnostní činnosti

Vláda ČR ve středu 13. května projedná dlouho připravovaný zákon o bezpečnostní činnosti. Jedná se o návrh zákona, který definuje soukromou bezpečnostní činnost, upravuje podmínky jejího výkonu, podmínky výkonu bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu a působnost Ministerstva vnitra ČR a dalších orgánů v této věci.
 
Na přípravě zákona se od samého začátku podílela jak odborná veřejnost, tak i podnikatelé z oboru bezpečnostních služeb, a to prostřednictvím živnostenských společenstev začleněných v Hospodářské komoře ČR. Soukromé bezpečnostní činnosti se podstatně liší od jiných forem koncesovaného podnikání. Je to především možnost zasahování do právních poměrů třetích osob při ostraze osob a majetku, při činnosti soukromých detektivů i při instalaci technologií.  Odborná veřejnost i seriozní podnikatelé se shodují, že chtějí právní rámec oboru řešit, chtějí zlepšit pověst a vztah k veřejnosti a chtějí odstranit současný stav obcházení koncesovaných živností jinými živnostenskými oprávněními – tzv. šedou zónu. Chtějí oddělit profesionální a eticky „naladěné“ firmy od těch druhých. A licenční řízení je cesta, byť za cenu regulace a určité zátěže pro podnikatele i stát.

Podle návrhu zákona bude soukromou bezpečnostní činnost moci vykonávat pouze ten, kdo je držitelem licence vydané Ministerstvem vnitra ČR. Návrh zákona upravuje podmínky pro vstup do podnikání na úseku soukromých bezpečnostních činností, neboť podmínky pro vstup do podnikání podle živnostenského zákona ne zcela vyhovovaly specifičnosti tohoto oboru. Rovněž stanoví podmínky bezúhonnosti a spolehlivosti a také podmínky zdravotní způsobilosti a povinnost mlčenlivosti.

Připravený návrh zákona je v této chvíli kompromisem. Z původně navržené jednoznačně represivní normy vznikl materiál, který podporuje dodavatele kvalitních služeb, avšak neřeší některé náměty z podnikatelského prostředí. Například nerozšiřuje prostor pro spolupráci soukromého a veřejného sektoru, nenabízí podmínky pro nové služby, či větší zapojení profesních sdružení, Hospodářské komory ČR. S odstupem několika let od nabytí jeho účinnosti jej bude určitě potřeba, na základě získaných poznatků, novelizovat. Jestliže stát chce spořit i v oblasti bezpečnosti, poroste úloha soukromých bezpečnostních služeb a k tomu je potřeba vytvořit „rozumný“ právní základ. A ten by zde mohl být.

Ing. Václav Nepraš

Člen představenstva HK ČR a Předseda Bezpečnostní sekce HK ČR

Zdroj:
Karolína Kyselová
Tisková mluvčí. Odbor vnější komunikace

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Freyova 27 | 190 00 Praha 9 – Vysočany

tel.: 266 721 477 |mobil: 725 211 811
kyselova@komora.cz | www.komora.cz