10. 09. 2017

1. seminář k auditům na školách dle ČSN 73 44 00 právě proběhl


Vážení kolegové, členové,

Cech jako člen ABŠ ( Asociace bezpečná škola ) a Cechmistr jako auditor se zapojili do seminářů, které předcházejí samotným auditům na školách. Zabezpečení škol s využitím technických prostředků je jednou z priorit pro náš cech. V nové normě ČSN 73 4400 jsou technické prostředky využity a naším cílem, je aby školy a školská zařízení měla správné informace o certifikovaných technických prostředcích.

Dne 5.září se konal první seminář pro 8 vybraných škol z Kolína, Benešova a Příbrami
. Zde budou provedeny první audity za podpory Středočeského kraje. Foto ze semináře na Středočeském kraji .

Níže přinášíme odkaz na aktualitu , novinky. Cz . Podpora MV a Odboru prevence, je znát všude, kde se o bezpečnosti škol a žáků hovoří.


https://www.novinky.cz/domaci/448501-skoly-se-vice-chrani-pred-nebezpecim-zaci-se-uci-reagovat-na-tajne-heslo.html

 
Naše členy bychom chtěli v budoucnu více zapojit do procesu implementace technických prostředků na školách a školských zařízení. Audit je první a nezbytný krok k řešení bezpečnosti na školách, ale jeho výsledky je třeba uvést do praxe . Naši členové v jednotlivých regionech, budou mít možnost se na vybavení škol a školských zařízení technickými prostředky podílet . Bezpečnost škol a školských zařízení je neustálý proces, který nekončí auditem, ale je udržován neustále v pohotovosti.

Děkuji a přeji všem hezký a úspěšný denCechmistr a Správní sekce