CMZS

CZ EN
bezpečná země bezpečná země

Aktuality

 • Zpráva z konventu ELF 2016 v Kodani

  Číst více Publikováno: 25. 07. 2016 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážení kolegové, členové,

  Přinášíme vám zprávu přípravného výboru, ve spolupráci s pořadatelskou agenturou Guarant International, ze služebnní cesty na letošní ročník konventu ELF 2016 v dánské Kodani.


  Celá zpráva ke shlédnutí ZDE
 • Pozvánka na akční zámkařský podzim 2016

  Číst více Publikováno: 11. 07. 2016 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážení členové cechu,

 • Cech MZS-ČR se podílí na Seminářích k ČSN 73 44 00 – MZS ve školských objektech.

  Číst více Publikováno: 06. 06. 2016 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Zdravím všechny kolegy a kolegyně,

  Cech se prostřednictvím svého zástupce cechmistra Ing. Petra Fráze aktivně jako lektor podílel na realizaci Seminářů v rámci projektu prevence kriminality zaměřeného na zabezpečení škol a školských zařízení

  Středočeský kraj ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Ministerstvem vnitra a Cechem mechanických zámkových systémů ČR realizuje v roce 2016 projekt prevence kriminality zaměřený na zabezpečení škol a školských zařízení. Projekt je součástí Programu prevence kriminality Středočeského kraje na rok 2016 (schválen Radou Středočeského kraje usnesením č. 016-11/2016/RK ze dne 14. 3. 2016)

  V rámci projektu se uskutečnilo dalších 11 odborných seminářů pro školy a školská zařízení ve Středočeském kraji. Semináře v rozsahu 4 hodin jsou pro účastníky zcela zdarma.

  Cílem seminářů bylo seznámit vedoucí pracovníky škol a školských zařízení s možnostmi technického zabezpečení objektu v jejich správě, tak aby bylo sníženo riziko vniknutí aktivního útočníka do objektu na minimum a v případě, že tomuto vniknutí již dojde, na základě jakých pravidel má škola spolupracovat s policií a dalšími složkami IZS při této krizové situaci a současně také, jaká má přijmout opatření v objektu, aby případné ztráty na životech a zranění osob byly minimalizovány.

  V březnu se uskutečnilo 5 seminářů v těchto městech: Kutná Hora, Příbram, Ml. Boleslav, Benešov a Kladno.

  V květnu byly zajištěny semináře ve zbývajících regionech Středočeského kraje, a to v následujících termínech:

  • 16.5.2016 od 9 hod. Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5 (místnost. č. 1096)
  • 18.5. 2016 od 9 hod. Školní policejní středisko Sadská Lázeňská 826, Sadská
  • 19.5.2016 od 9 hod Městský úřad Beroun Husovo nám. 68 , 1. patro A 208
  • 23.5.2016 od 9 hod. Územní odbor Kolín (Policie ČR), K Dílnám 684, Kolín
  • 25.5.2016 od 9 hod. Územní odbor Rakovník (Policie ČR)Husovo nám. 116
  • 30.5.2016 od 9 hod. Městský úřad Mělník, náměstí Míru 1

   

  Cechmistr Ing. Petr Fráz

   

   

   


 • Cech MZS-ČR na celostátní konferenci Bezpečná škola - 26. 05. 2016

  Číst více Publikováno: 06. 06. 2016 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážené kolegyně a kolegové,

  Níže Vám přináším pár informací  z Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2016, která se uskutečnila v Praze 26.5.2016 v prostorách Technické knihovny.

   

  Konference byla  volným pokračováním a navázáním na úspěšný projekt z roku 2015, který se setkal s mimořádným zájmem odborné veřejnosti, především z řad ředitelů škol všech stupňů, zúčastnilo se jí 170 posluchačů!  

  Cílem konference v roce 2016 bylo další rozšíření znalostí a seznámení zástupců škol a jejich zřizovatelů, pracovníků státní správy a samosprávy (kraje, města, obce) s možnostmi financování, normami, ale i technickými možnostmi a podmínkami při komplexním zabezpečení školských zařízení s ohledem na maximální možnou ochranu žáků, pedagogů i návštěvníků škol nejen před útoky tzv. šílených střelců, ale i před vandalismem nebo krádežemi.

   

  Pro nás členy cechu se jedná o významnou událost, neboť zde prvně oficiálně byla představena nová norma ČSN 73 44 00 – Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení. Významná z pohledu mechanických zábranných prostředků, které tato norma zcela využívá. Zejména systém generálního klíče ve všech jeho modifikacích.

   

  První blok konference byl věnovaný problematice AUDITU.

   

  V tomto bloku se účastníci zaměřili na aktuální stav v oblasti bezpečných škol z pohledu MV ČR.   Představili zde aplikaci tzv. „Paretova pravidla 80/20“, tedy poměr technika/lidský faktor při snaze o dosažení „bezpečné školy“. Ukázali možnosti vytvoření nové pracovní pozice „školník – preventista“. Ing. Libor Sladký ze společnosti ICS-systémy s.r.o. Karlovy Vary modelově představil důležitost kvalitního zadání auditu pro jeho správné vyhotovení. Taktéž vytvoření metodiky pro zadání auditu.  Vzorová řešení z Karlovarského kraje, včetně možnosti financování, představil bezpečnostní ředitel a vedoucí oddělení odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje, pan Martin Rais.

   

  další panel této konference se věnoval krizovému řízení s názvem bloku:

    

  JAK ZVÝŠIT BEZPEČNOST S VYBAVENÍM A PERSONÁLEM JAKÝ MÁM

  Zabezpečit školu mnohdy vypadá jako úkol nakoupit kamery, zamknout nepotřebné dveře a nepouštět do budovy rodiče. Často je ale systém děravý, nebo má škola prostě smůlu a ke krizi dojde i přes všechnu snahu jí zabránit. Krizí myslíme průšvih, který nedokážeme zvládnout standardními postupy a který navíc může ohrožovat i zdraví žáků. V takovou chvíli potřebují ohrožení studenti vaši maximální pozornost, ale velice brzy se o vaši pozornost také hlásí rodiče dětí, ostatní učitelé i média. Co uděláte i řeknete, respektive neuděláte a neřeknete, je pod veřejným drobnohledem a má své důsledky. Připravit se na tuto situaci tím, že si ujasníte, co vás čeká, jaké jsou vaše priority v jednotlivých časových fázích a jak vlastně (krizově) komunikovat, bylo posláním druhého bloku konference

   

  třetí panel této vzdělávací akce s názvem …A JAK TO VIDÍ OBOROVÍ PARTNEŘI? / DOTAČNÍ PROJEKTY…  informovali o následujících aktivitách:

   

  Praktická ukázka činnosti samosprávy města a MP Zlín ve vztahu k bezpečnostním opatřením ve školách. Dotační výzvy roku 2016 od MMR ČR, přesněji specifický cíl 2.4 IROP. Aktivity MŠMT v oblasti bezpečnosti - změny v Rámcovém vzdělávacím programu (správná praxe). Spolupráce MŠMT s dalšími ministerstvy, odbornou veřejností a společnostmi. A jakým způsobem české školy přistupují ke vzdělávání dětí a žáků v bezpečnostních tématech sdělil zástupce ČSI, pan Ondřej Andrys.

   

  Poslední blok v dopoledního programu této konference byl věnovaný technologii. Představili se společnosti, které v bezpečnostním průmyslu patří mezi tzv. Top of Mind společnosti.

   

  Šest zástupců ukázalo, že v dnešní době lze zajištění bezpečnosti škol a školských zařízení provádět mnoha způsoby.  Podívali jsme se na elektronickou kontrolu vstupu společně s verifikací oprávněné osoby od společnosti Siemens s. r.o. Zástupce spol. SALTO Systems  prezentoval mimo jiné i unikátní funkci tohoto zámkového systému, tzv. virtuální sítě s přenosem údajů ze všech přístupových bodů o tom, kdo kdy a kam vstoupil, se zajištěním rychlého zneplatnění ztracených nebo odcizených identifikačních prvků (bezkontaktních karet nebo přívěsků) a s možností propojení na další systémy provozované školou.  Mechanické zábranné prostředky jako součást komplexního řešení zabezpečení škol účastníkům představil cechmistr CMZS ČR, Ing. Petr Fráz. Klíčovou roli IT technologií  vysvětlil technický ředitel divize IT infrastruktura AutoCont CZ a. s., pan Petr Vejmělek. A jak přesně funguje mechanický uzamykací systém společnosti KABA, to představil Ing. Ivo Buk, obchodní a technický poradce Kaba GmbH, odštěpný závod.

   

  Krátký rozhovor s cechmistrem Ing. Petrem Frázem v rámci konference Bezpečná škola.

  Doatupné na:   http://www.motivp.com/profile/Petr_Fraz

  Více informací dostupné na: http://www.bezpecnaskola2016.cz/aktuality.html

   

  zasíláme Vám tímto přednostně informace k plánovaným seminářům IROP, které byly zmíněny v přednášce pana Mgr. Ondřeje Peška z MMR ČR (blok C …A jak to vidí oboroví partneři/dotační projekty…). POZOR kapacita seminářů je limitována! Termín 9. 6. 2016, Praha. Další regiony od 10. 6. – 24. 6. 2016.  

   

  Prezentace pana Peška:

  http://www.bezpecnaskola2016.cz/aktuality.html

   

  Informace o centrálním semináři IROP k výzvám č. 32 a 33 (SŠ/VOŠ), včetně registračního formuláře.

  http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Kalendar-akci/Akce-a-vyzvy-RO-IROP/Seminar-pro-zadatele-k-32-a-33-vyzve

   

  Centrum pro regionální rozvoj ČR bude pořádat následně také regionální semináře.

  http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/Seminar-pro-zadatele-k-32-a-33-vyzve-Infrastruktura-strednich-a-vys

   

  S využitím dostupných informací společnosti Mascote

  Cechmistr Ing. Petr Fráz
 • Školení ASSA ABLOY 2016

  Číst více Publikováno: 05. 04. 2016 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážení členové, kolegové,

  přinášíme Vám možnost aktuálních školení ASSA ABLOY 2016:

  Školení jsou také dostupná na tomto odkazu:

 • Velikonoce jsou tu!

  Číst více Publikováno: 25. 03. 2016 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil  Vážení členové cechu, kolegyně a kolegové,

  Přejeme Vám krásné a veselé Velikonoce.

                                   Představenstvo a tejemník CMZS ČR • Pozvánka na Valnou Hromadu CMZS 09.04.2016 v Praze s prohlídkou Policejního muzea

  Číst více Publikováno: 17. 03. 2016 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážení kolegové, členové,
  Dne 09.04.2016 proběhne Valná Hromada Cechu MZS-ČR v prostorách Policejního muzea ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2, na kterou jste srdečně zváni.
  Zajímavý program letošní jarní VH je navíc doplněný o prohlídku Muzea Policie ČR.

  PARKOVÁNÍ JE MOŽNÉ PŘÍMO V MÍSTĚ. Oběd a občerstvení je zajištěno.


  Pozvánka na VH ZDE
 • Zápis a usnesení z podzimní VH konané 21.11.2015 v Rychnově nad Kněžnou

  Číst více Publikováno: 17. 02. 2016 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil  Vážení kolegové, členové,

  Předkládáme zápis z uskutečněné jarní VH v Rychnově nad Kněžnou 21.11.2015, v hotelu Panorama.
  Tento dokument doplňují také zprávy o hospodaření a stavu financí Cechu MZS-ČR za rok 2015 a Zprávou DR.

  ZÁPIS Z VH LISTOPAD 2015 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
 • Cech MZS-ČR odborným lektorem seminářů o zabezpečení objektů škol ČR

  Číst více Publikováno: 16. 02. 2016 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážení kolegové, členové,

  Krajské ředitelství policie Středočeského kraje ve spolupráci se  Středočeským krajem, MV a Cechem mechanických zámkových systémů ČR realizuje v roce 2016 projekt prevence kriminality zaměřený na zabezpečení škol a školských zařízení.

  Cechmistr je jedním z lektorů těchto školení, zaměřených na objekty vzdělávacích ústavů ČR díky projektu Bezpečná země, a přináší tak do seminářů praktické podněty, které se týkají norem a mechanických zábranných systémů využitelných v objektech škol.

  V rámci projektu se uskuteční 12 odborných seminářů pro školy a školská zařízení ve Středočeském kraji. Semináře v rozsahu 4 hodin jsou pro účastníky (určeno pouze pedagogickým pracovníkům) zdarma.

  Cílem seminářů je seznámit vedoucí pracovníky škol a školských zařízení s možnostmi technického zabezpečení objektu v jejich správě, tak aby bylo sníženo riziko vniknutí aktivního útočníka do objektu na minimum a v případě, že tomuto vniknutí již dojde, na základě jakých pravidel má škola spolupracovat s policií a dalšími složkami IZS při této krizové situaci a současně také, jaká má přijmout opatření v objektu, aby případné ztráty na životech a zranění osob byly minimalizovány.

  První pět seminářů se uskuteční již v březnu, a to:
   

  Město              místo konání                                                          kapacita        datum konání     čas

  Kutná Hora       Hotel U Kata, Uhelná 596, Kutná Hora                           70        4. 3. 2016        9:00
  Příbram            sídlo MP, Nám. T. G. Masaryka 121, Příbram                100       8. 3. 2016        9:00
  Mladá Boleslav Magistrát, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav     90        9. 3. 2016        8:00
  Benešov           Městské divadlo Na Poště, Tyršova 163, Benešov        70        15. 3. 2016       9:00
  Kladno             sídlo P ČR ÚO Kladno, Havířská 632, Kladno                40        17. 3. 2016       9:00


  V dalších bývalých okresech Středočeského kraje (Beroun, Kolín, Mělník, Praha – západ, Praha – východ, Nymburk, Rakovník) se semináře uskuteční v květnu a červnu. Přesné termíny budou po dohodě s lektory zveřejněny v průběhu dubna. 


  Tomáš Pospíšil - Správní sekce
 • Rozpis školení HB Academy pro jaro 2016

  Číst více Publikováno: 06. 01. 2016 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Školení jaro 2016
 • Pozvánka na seminář HK - kontrolní hlášení

  Číst více Publikováno: 22. 12. 2015 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážení kolegové,
   
  dovolujeme si Vás informovat, že jsme rozeslali členům Hospodářské komory ČR upozornění na nové povinnosti plátců DPH v souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, která nabývá účinnosti od 1. ledna 2016. Zároveň jsme s touto informací připojili pozvánku na další semináře ke kontrolnímu hlášení, které pořádá Hospodářská komora ČR ve dnech 14. a 28. ledna 2016 v Praze v sídle HK ČR.

  E-mail s průvodním textem naleznete níže.

  Děkuji za spolupráci.

  S pozdravem,

  Zuzana Janetzká
  Odbor vnitřní komunikace

  HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
  Freyova 27  |  190 00  Praha 9 – Vysočany
  T: 266 721 401  | M: 724 613 101


  Pozvánka na seminář ke stažení ZDE
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

  Podle data

  Partneři

  • SOUSEDE.CZ

   Správa SVJ a BD online - Sousede.cz | Web pro Společenství vlastníků, bytová družstva
  • ELF

   European locksmith federation convention 2017
  • FORD

   Ford Connect
  • Ministerstvo Vnitra ČR

   Ministerstvo Vnitra ČR
  • MVČR - odbor prevence

   MVČR - odbor prevence
  • Hospodářská komora ČR

   Hospodářská komora ČR
  • Policie ČR

   Policie ČR
  • ASOCIACE GRÉMIUM ALARM

   ASOCIACE GRÉMIUM ALARM
  • Zavřít dveře nestačí

   Zavřít dveře nestačí
  • ELF

   ELF
  • SAVE KEY

   Save Key
  • MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA

   Městská Policie Praha
  • SECURITY MAGAZÍN

   Security Magazín
  • AZKS

   Asociace zámkových a klíčových služeb
  • SelectaDNA

   SelectaDNA