CMZS

CZ EN
bezpečná země bezpečná země

Aktuality

 • Proběhlo školení bezpečnostních auditorů při ABŠ

  Číst více Publikováno: 14. 03. 2018 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážení kolegové, členové,

  přinášíme informace z právě proběhnutého školení bezpečnostních auditorů v rámci ABŠ, na které reprezentoval náš Cech Cechmistr Ing. Petr Fráz.

  FOTOGALERIE ZDE
 • Pozvánka na zájezd ELF Porto 2018

  Číst více Publikováno: 11. 02. 2018 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážené kolegyně a kolegové, členové cechu a přátelé z oboru,

   

  Ve spolupráci s cestovní kanceláří ACTION, se kterou již delší dobu spolupracuji jsme pro Vás připravili zajímavou nabídku rozšíření návštěvy KONVENTU PORTO ELF 2018.

  Nabídka zájezdu je zaměřená na návštěvu výstavy PORTO ELF 2018, 25 – 27.5, dostupná registrace na: www.alf2018.pt
 • Členové Cechu MZS-ČR a GDPR

  Číst více Publikováno: 04. 02. 2018 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážené kolegyně a kolegové,

  Blíží se 25. květen, kdy vstoupí v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

  Začnou tak platit výrazně přísnější pravidla ochrany osobních údajů, která se výrazně projeví u všech subjektů v celé Evropské unii.

   
  Doporučuji udělat si vlastní analýzu dle jednoduchého návodu, který připravili kolegové z odboru legislativy HK ČR. Dokument „Nová pravidla ochrany osobních údajů“, Vás seznámí s těmito novými pravidly.
 • Pozvánka na školení ZVB - Klecany, 23.02.2018

  Číst více Publikováno: 23. 01. 2018 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážení kolegové, členové,

  dovoluji si Vás pozvat na na jednodenní školení „Mechanické a elektronické trezorové zámky“, který pořádá společnost TREZOR TEST s r.o. ve spolupráci s CMZS dne 23. února 2018.

  ORGANIZAČNÍ POKYNY A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ZDE
 • Ohlédnutí a fotogalerie z úspěšného podzimního setkání ve Vinařství U Kapličky

  Číst více Publikováno: 07. 12. 2017 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážené kolegyně a kolegové,

 • Konference ochrany "měkkých cílů" pomocí ČSN 73 4400 při ABŠ

  Číst více Publikováno: 07. 12. 2017 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážení kolegové, členové,

  Přinášíme čerstvé informace o významné roli Cechu MZS-ČR, který se prostřednictvím Cechmistra podílí na prosazování správných certifikovaných řešení v oblasti zabezpečení škol a školských zařízení.

  Jedna z několika absolvovaných konferencí na téma ochrany „měkkých cílů“ pořádaná společností Seminária, proběhla 28.11. v Praze. O jejím průběhu a tématech bychom Vás chtěli informovat. Naši členové, tak budou moci školám a školským zařízení nabídnout certifikované systémy generálního klíče v duchu zásad ČSN 73 4400.

   

  Bezpečí žáků na prvním místě.


  Dne 28. listopadu 2017 se pod vedením společnosti Seminaria a ve spolupráci s Asociací bezpečná škola uskutečnila celostátní konference Zabezpečení školy – bezpečí žáků na prvním místě. Na konferenci určené zejména pro zástupce vedení mateřských, základních i středních škol a rovněž zástupce zřizovatelů na úrovni odborů školství vystoupili přední znalci s praktickými typy k zabezpečení školního objektu.


  Konferenci zahájil Tomáš Koníček z Ministerstva vnitra, který se věnoval závazné normě ČSN 73 4400. Upozornil účastníky, že na webových stránkách MV ČR je k dispozici náhled této normy a zároveň upřesňující metodiky. „Smyslem normy ČSN 73 4400 je vnímat bezpečnost jako souhrn stavebně-technických a organizačních opatření již na úrovni projektové přípravy,“ zdůraznil přednášející.

  Velmi prakticky navázal Libor Sladký, který se zaměřil na typické chyby v řízení bezpečnosti ve školách a ilustroval je na řadě příkladů z již realizovaných auditů. Zároveň účastníkům konference doporučil, na co se soustředit při návrhu technických prostředků k zabezpečení školy. Jeho příspěvek pak detailněji doplnila Veronika Fáberová, která účastníky ujistila, že se nemusí bezpečnostního auditu bát, jelikož se jedná pouze o objektivní zjištění a popis stavu z hlediska technických i režimových bezpečnostních opatření, z kterých pak vzejdou jednotlivá doporučení. V závěru svého příspěvku dala posluchačům několik rad, jak vybrat správného auditora a kterým se raději vyhnout.

  V dopoledním bloku se konference věnovala praktickým typům zabezpečení budov, a to zejména mechanickému zabezpečení budov, kdy cechmistr Petr Fráz na praktických ukázkách představil, jak fungují jednotlivé uzamykací systémy. Na jeho příspěvek pak navázal Václav Růžička s kamerovými systémy ve školách v návaznosti na GDPR.

  Odpolední část zahájila Jitka Sladká s Milanem Fárou. Představili účastníkům projekt „Ozbrojený útočník ve škole“, jehož cílem je reálně připravit zaměstnance školy na nebezpečné situace. Pomocí vhodných znalostí i nácviků se pak snižuje pravděpodobnost výskytu hrozby a zvyšuje se pravděpodobnost vhodné a účinné reakce při útoku.

  Součástí konference byl také psychologický pohled a doporučení všímat si varovných signálů u těch, kteří jsou ve škole legálně, tedy u žáků a studentů. Mezi takové signály může patřit jakákoli změna chování, zhoršení prospěchu, změna oblékání aj.

  Na závěr konference vystoupil starosta města Kraslic s řešením bezpečnosti napříč školami i dalšími volnočasovými organizacemi ve městě. Cílem konference bylo předat účastníkům důležité informace o všem, co je potřeba udělat pro zabezpečení školního prostředí a jak všechna řešení propojit, aby navzájem fungovala.

  Další informace o akci naleznete na webových stránkách www.seminaria.cz.

  Převzato z článu ze dne 30.11.2017 , moderní obec. http://moderniobec.cz/bezpeci-zaku-na-prvnim-miste/
 • PF 2018

  Číst více Publikováno: 01. 12. 2017 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážené kolegyně a kolegové, přátelé

  Dovolte mi malé zamyšlení a přání pro Vás

   

  Přichází čas, kdy si připomínáme dávnou legendu, která vypráví o zimním slunovratu a narození  dítěte, kterému rodiče dali jméno Ježíš.

  Chladné počasí, zvědavost, a už tehdy také lidská solidarita, přiměla davy lidí, aby přinášely malému dítku dary. V průběhu staletí se staly symbolem Velké noci Vánoce. Od té doby dávají lidé novorozeným dary na důkaz radosti z jeho narození.


  Prostředí světa se mění a s ním i lidé. Ze symbolického dárečku se dávají čím dál tím víc drahé dary, které se kupí a radovanému zabírají volný prostor. Předvánoční nákupy vnášejí do jinak poklidných a nejkrásnějších svátečních dnů chaos. Často se ani nestihneme podívat na oblohu, zda uvidíme hvězdy, slunce nebo padat sníh. V tomto čase se zamýšlím nad tím, zda by nebylo krásnější na místo shánění dárků, v klidu si připravit stromeček, pohoštění pro přítomné u štědrovečerního stolu, zavzpomínat na své blízké a přátele. Rád v době adventu, který právě přichází, chodívám v Praze na Staré město a do Podskalí, kde jsem se narodil. Každý z nás má jistě takové místo, kam se rád vrací, kde má domov, rodinu a přátele. Čas adventu má úžasný náboj, který je třeba cítit celým srdcem, zastavit se a tiše vnímat padající sníh……..   

  Přeji, ať se Vám podaří vánoční čas naplnit co nejlépe.

  Petr Fráz

   

  Rád bych Vám za představenstvo cechu popřát šťastné a veselé Vánoce a v Novém roce mnoho štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů.


 • Mechanické zábranné prostředky jsou stále více zmiňovány na odborných konferencích

  Číst více Publikováno: 15. 11. 2017 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Mechanické zábranné prostředky jsou stále více zmiňovány na odborných konferencích
 • Zpráva z 19. zasedání Poradního sboru pro situační prevenci kriminality MV

  Číst více Publikováno: 14. 11. 2017 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážení členové,

  Přinášíme Vám zprávu ze zasedání Poradního sboru, ve kterém máme prostřednictvím cechmistra aktivního zástupce.

  Místo nebylo zvoleno náhodně, ale výběr zasedání padl na školu a školská zařízení v Neveklově, kde aplikovali jako jedni z prvních normu ČSN 73 4400 do praxe. Víme, že se jedná o novou normu z oblasti prevence a zabezpečení škol a školských zařízení.

  Členové i ostatní účastníci jednání měli možnost se seznámit na konkrétním příkladu aplikace mechanických zábranných prostředků, zejména certifikovaných a doporučovaných MV ČR.

  Dobrá zpráva je, že se o celou problematiku zabezpečení škol začal intenzivně zajímat Svaz měst a obcí České republiky , který zařadil do dalšího období podporu celého projektu „ Zabezpečení škol a školských zařízení“.  U zrodu tohoto projektu byl CMZS ČR , který prostřednictvím svého cechmistra v rámci členství cechu v Asociaci bezpečná škola ( ABŠ ), vede technickou sekci mechanických zábranných prostředků. Do této sekce patří zejména certifikované systémy Generálního klíče ( SGHK ), mechanické zábranné prostředky na únikových cestách a projektování systému SGHK.

   

  Místo zasedání: Základní škola v Neveklově u Benešova
 • Aktuality z HK

  Číst více Publikováno: 12. 10. 2017 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážení kolegové,

  Přinášíme Vám informace k systému ochrany dat GDPR zpracované HK ČR. Budeme Vás i dále informovat o aktuálním dění v této oblasti.
  Příručka Vám dá odpovědi na podstatné otázky. Ostatní můžete směrovat na mne fraz.petr@cmzs.cz

  PŘÍRUČKA KE SHLÉDNUTÍ A STAŽENÍ ZDE
 • POZVÁNKA NA SETKÁNÍ ZÁMKAŘŮ 25.-26.11.2017, VINAŘSTVÍ U KAPLIČKY, ZAJEČÍ

  Číst více Publikováno: 11. 10. 2017 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážení kolegové, členové, přátelé,

  Srdečně Vás zveme na Setkání zámkařů, které se uskuteční v malebném Vinařství u kapličky na jihu Moravy v obci Zaječí.
  Přichystány jsou pro každého příchozího hodnotné cechovní dárky a slosování tomboly.
  Více informací naleznete níže v pozvánce.

  PROSÍME O NAHLÁŠENÍ POČTU OSOB A UHRAZENÍ ZÁLOHY 500 Kč/osoba DO KONCE ŘÍJNA - Z DŮVODU OMEZENÉ UBYTOVACÍ KAPACITY, DĚKUJEME.

 • 1. seminář k auditům na školách dle ČSN 73 44 00 právě proběhl

  Číst více Publikováno: 10. 09. 2017 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážení kolegové, členové,

  Cech jako člen ABŠ ( Asociace bezpečná škola ) a Cechmistr jako auditor se zapojili do seminářů, které předcházejí samotným auditům na školách. Zabezpečení škol s využitím technických prostředků je jednou z priorit pro náš cech. V nové normě ČSN 73 4400 jsou technické prostředky využity a naším cílem, je aby školy a školská zařízení měla správné informace o certifikovaných technických prostředcích.

  Dne 5.září se konal první seminář pro 8 vybraných škol z Kolína, Benešova a Příbrami

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Partneři

 • SOUSEDE.CZ

  Správa SVJ a BD online - Sousede.cz | Web pro Společenství vlastníků, bytová družstva
 • ELF

  European locksmith federation convention 2017
 • FORD

  Ford Connect
 • Ministerstvo Vnitra ČR

  Ministerstvo Vnitra ČR
 • MVČR - odbor prevence

  MVČR - odbor prevence
 • Hospodářská komora ČR

  Hospodářská komora ČR
 • Policie ČR

  Policie ČR
 • ASOCIACE GRÉMIUM ALARM

  ASOCIACE GRÉMIUM ALARM
 • Zavřít dveře nestačí

  Zavřít dveře nestačí
 • ELF

  ELF
 • SAVE KEY

  Save Key
 • MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA

  Městská Policie Praha
 • SECURITY MAGAZÍN

  Security Magazín
 • AZKS

  Asociace zámkových a klíčových služeb
 • SelectaDNA

  SelectaDNA