CMZS

CZ EN
bezpečná země bezpečná země

Aktuality

 • Prezentace Cechu na pozvánku oslav Prahy 11

  Číst více Publikováno: 17. 09. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  V neděli 16.09.2012 vyvrcholily oslavy 36. narozenin Městské části Praha 11 - Jižního Města. V neděli dopoledne začal program s názvem "den pro celou rodinu" a "den bezpečnosti". V rámci tohoto programu se veřejnosti představil Cech MZS-ČR s projektem BEZPEČNÁ ZEMĚ, na pozvání MěÚ Prahy 11. Současně byly k vidění i složky integrovaného záchranného systému, ukázky Městské policie a hasičské techniky.
  Cech zde rozdával letáčky a informační brožury, propagující služby členů. Informoval o možnostech nabídky, služeb, jak poznat provozovny našich členů a o čem je projekt BZ. Současně pro ukázku zabezpečení vchodu do bytu-domu, zapůjčila firma SHERLOCK exponát, na kterém se demonstrovala správná kombinace dveřních komponent - kování, vložka s vysvětlením výhod certifikovaných výrobků.
 • POZVÁNKA NA FS-Days a FOR-ARCH

  Číst více Publikováno: 06. 09. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážení kolegové,

  Rádi bychom Vás oficiálně pozvali na veletrh FS-Days a FOR-ARCH na výstaviště Praha Letňany 18. - 22-09-2012. Zde si můžete prohlédnout odborné konference, které budou v rámci veletrhu probíhat. Všem byla také rozeslána pozvánka elektronickou formou na e-mail,
  Špičkové novinky a unikátní technologie - odborné konference bezpečnostního veletrhu FSDays 2012
  Zajímají vás špičkové novinky a unikátní technologie pro obory FIRE & SECURITY, IT PROTECTION, SAFE TRAFFIC a RESCUE PRAGUE?

  Dovolujeme si Vás pozvat na odborné konference, které se uskuteční ve dnech
  18. – 22. září v rámci veletrhu Prague Fire & Security Days 2012 nejen v letňanském výstavním areálu PVA EXPO PRAHA.

  Novinkou pro čtvrtý ročník prestižní výběrové přehlídky nejnovějších trendů a technologií v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb je termínový a prostorový souběh s 23. mezinárodním stavebním veletrhem FOR ARCH 2012. FSDays se tedy poprvé uskuteční poprvé v PVA EXPO PRAHA v Letňanech.
  Organizátor FSDays 2012 spolu s odbornými partnery veletrhu – Ministerstvem dopravy ČR, Orange Group a.s., Orsec s.r.o. , Certifikačním institutem, s.r.o. a Cechem EPS ČR, připravili velmi zajímavé konference, semináře a odborné programy na témata, která jsou uvedena níže. Budeme rádi, přijmete-li pozvání na některý z nich.

  ODBORNÉ KONFERENCE

  18. 9. 2012   
  GALILEO pro bezpečnější dopravu (PVA EXPO PRAHA)
  Třebaže lze využívat systém GPS, s řadou aplikací se stále čeká na nový systém Galileo. Použití technologie družicové navigace je dnes omezeno tím, že se v současné době jedná více méně o informativní systém. Uživatel se musí na základě informace z družicového systému nakonec sám rozhodnout o dalším kroku, za který je sám odpovědný. Služba pro veřejnost poskytovaná americkým systémem GPS a ruským systémem GLONASS je bez záruky, tzn., že není možno vymáhat náhradu škody způsobenou poruchou systému. Galileo dává uživateli možnost kontroly a ověření kvality signálu, tedy záruku spolehlivosti a tím se otvírá možnost pro nové aplikace.

  Konference je určena pro krizové úřady měst a obcí, složky IZS (Policie, HZS, záchranná služba,…), bezpečnostní složky státu, dopravní společnosti, mobilní operátory, letiště, bezpečnostní manažery státních společností, státní správy, ministerstev, oboru fire&security a odborníky z dopravy.

  8. mezinárodní workshop GALILEO USER FORUM (GUF) na téma „Využití GNSS technologie pro krizové řízení“ (Ministerstvo dopravy ČR, Praha 1)
  Hlavním cílem workshopu je podpořit další rozšiřování využívání služeb GNSS (Global Navigation Satellite System) v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

  Workshop je určen pro zástupce významných evropských institucí, do jejichž kompetencí spadá rozvoj globálních družicových navigačních systémů EGNOS a Galileo a navazujících aplikací především pro profesionální použití. Dále odbory krizového řízení, bezpečnostní složky státu, bezpečnostní manažery státní správy, měst a obcí…

  19. 9. 2012   
  Bezpečí inteligentních budov a domácností (PVA EXPO PRAHA)
  Důležité slovo je BEZPEČÍ, přednášky a prezentace nejsou orientované jen na bezpečnost, ale i na úspory, automatické řízení, bezpečné bydlení,...apod.

  Konference je určena pro majitele a provozovatele budov, developery, architekty, facility management, guarding, bezpečnostní manažery privátních podniků, ale i státní a veřejné správy, instalační a realizační společnosti, projektanty, autorizované inženýry…apod.

  Novinky v plnění požadavků norem a zákonů při poskytování bezpečnostních služeb
  (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, Praha 8)
  Cílem semináře je přinést první zkušenosti s prokazováním odborné způsobilosti bezpečnostních pracovníků při jejich kontrole živnostenskými úřady po 31. červenci letošního roku, informovat zejména držitele koncesí - ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů a poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob.

  Je určen pro zájemce z řad odborné veřejnosti a profesních sdružení, výkonné pracovníky firem, odpovědné za kvalitní řízení a poskytování bezpečnostních služeb, všechny držitele platných certifikátů
  a osvědčení Certifikačního institutu a také koncové uživatele uvedených služeb, zástupce pojišťoven
  a veřejné správy.

  20. 9. 2012   
  Požární ochrana datových center z pohledu technologií a legislativy (PVA EXPO PRAHA)
  S celosvětovým nárůstem informačních technologií rostou pochopitelně i požadavky na jejich protipožární zabezpečení. Ať už se jedná o datové centrum o rozloze 60.000 m2 či malý rack, tyto „datové ostrovy“ jsou kritickým komponentem všeho byznysu. Ztráta firemních dat při požáru je jako by se vám před očima zhroutil svět. Naštěstí dnes existují technologie, předpisy a legislativa, které umí těmto nežádoucím katastrofám spolehlivě předcházet. Jak?
  O tom všem se dozvíte na této konferenci, která je především pro projektanty slaboproudu, EPS, SHZ, průmysl, výrobní podniky, energetiku, řešitele a specialisty požární bezpečnosti staveb (PBS), poskytovatele IT, montážní a servisní firmy EPS, SHZ, uživatele, investory…

  Veškeré novinky a zajímavosti týkající se FSDays a podrobný program odborných konferencí včetně on-line registrace najdete na www.fsdays.cz.
 • ŠKOLENÍ PODZIM 2012

  Číst více Publikováno: 05. 09. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Školení   PODZIM  2012
 • 6.10. WITTE Den otevřených dveří – 5. Noc techniků

  Číst více Publikováno: 04. 09. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil

 • CMZS na veletrhu FS-Days

  Číst více Publikováno: 01. 09. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vedení cechu, na základě poptávky a dotazů z řad našich členů, zvažovalo možnosti účasti na velletrhu FS Days Praha - výstaviště Letňany. Po náročném a zdlouhavém úsilí, se podařilo vyjednat, s organizátorem veletrhu, podmínky, které jsou již přijatelné a můžeme tak opět ve spolupráci s MV-ČR prezentovat Cech a jeho členy před veřejností, jako vysoce kvalitní profesní organizaci a odborného garanta. Organizaci, která prostřednictvím projektu Bezpečná Země představuje a doporučuje správná řešení v oblasti zábranných systémů a prrostředků. Odkazuje na členy Cechu s označením loga Bezpečné Země, jako na kvalifikované odborníky, dostuppné v rámci celé ČR.

  Máme tak další možnost ukázat se veřejnosti na prestižním veletrhu, který se koná souběžně se stavebním veletrhem FOR-ARCH, jaké služby a produkty členové cechu MZS-ČR představují.

  Záštitu nad veletrhem má MVČR, NBÚ a další. Tedy instituce, se kterými je projekt BZ provázán a spjat. Partnery veletrhu je také Městská policie Praha, tudíž zde bude opět možnost ukázat perspektivu tohoto spojenectví, která se potvrdila již na veletrhu PRAGOALARM a pokračovat tak dál ve společné činnosti a akcích.
  Dalším partnerem je Security Magazín, se kterým Správní sekce projednává možnosti stabilní spolupráce a v rámci magazínu, jako odborného titulu, který by zařadil cechovní sekci do stálého obsahu.
   
  Veletrh se koná od 18.9. do 22.9.2012.   http://fsdays.cz/fsdays-2012-soubezne-sfor-arch-2012.html
 • Setkání CMZS a AZKS v Klecanech

  Číst více Publikováno: 01. 09. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  30.08.2012 proběhlo v Klecanech u  Prahy neformální setkání na půdě firmy TREZOR TEST, na pozvání p. Koktana, předsedy dozorčí rady CMZS.
  Setkání se zúčastnila část vedení CMZS v čele s Cechmistrem a také zástupci AZKS vč. prezidenta asociace p. Novotného. Kromě nástinu cechovních záležitostí, které nás čekají do konce roku, o kterých budeme včas informovat využil Cechmistr p. Fráz vzniklé situace a uvolněné atmosféry neformálního setkání, k rozhovoru s prezidentem asociace AZKS.

  Cecmistr vyslovil přání aby se obě organizace zamyslely nad spoluprací a možnostech vzájemné výměny zkušeností a podpoře. Prezident odpověděl, že tento návrh se mu jeví jako perspektivní a přislíbil, že bude projednán na nejbližším zasedání AZKS. Výsleky a náměty na spolupráci tak obě strany projednají při dalším setkání.  Tomáš Pospíšil - Správní sekce
 • Změny v DPH - přenesená povinnost

  Číst více Publikováno: 13. 07. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Změny v DPH – novinka pro firmy, které se zabývají montážními a stavebními pracemi ( dodávka a montáž, montáž)
 • Asociace Grémium Alarm oslavila 20 let svého působení.

  Číst více Publikováno: 12. 07. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Partner projektu BEZPEČNÁ ZEMĚ, Asociace Grémium Alarm - AGA, v rámci v konání veletrhu PRAGOALARM oslavila 20. výročí svého založení a působení v ČR.
  AGA připravila velice působivý galavečer přímo v prostorách veletržního paláce. Na tyto oslavy bylo pozváno i vedení Cechu, jako partnerské organizace.
  Více se dočtete a hlavně, fotografie z večera shlédnete zde: http://www.gremiumalarm.cz/nggallery/page-374/album-3/gallery-33
 • Odborný seminář LIBEREC. Představování projektu BEZPEČNÁ ZEMĚ pokračuje..

  Číst více Publikováno: 08. 07. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  20.06.2012 proběhnul jeden z dalších odborných seminářů, naplánovaných v rámci představování projektu BEZPEČNÁ ZEMĚ, postupně ve všech regionech ČR, respektive Krajských měst, ve spolupráci s MVČR, Odborem prevence kriminality.

  Byla navázána spolupráce s Městskou policií Liberec a s prevenčním oddělením kanceláře hejtmana libereckého kraje. Seminář byl úspěšný a kontakty byly předány na vícero stran. Projekt sklidil velký zájem a uznání. Nemalou pozornost vzbudil také model Poradenského Centra
 • Stanovisko cechmistra k dopisu Jana Novotného ze dne 16.6.2012

  Číst více Publikováno: 26. 06. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


      Vážení členové CMZS, kolegové a kolegyně, přátelé,

       Dovoluji si Vám touto cestou zaslat mé stanovisko k dopisu pana Jana Novotného.
  Na úvod musím říci, že tento dopis považuji, co do obsahu, za velice nešťastný. Pana Novotného si velice vážím a vážit si budu pro jeho vysokou odbornost, která byla pro cech vždy přínosem. V dnešní době je velice nešťastné tříštit naše úsilí, které v posledních měsících a dnech nabírá na síle a správný směr. Cech dle mého názoru potřebuje takové odborníky, kterým bezesporu pan Novotný je. Bylo by chybou, aby na základě takových důvodů a nechci je bagatelizovat, které pan Novotný uvádí, odcházel z našich řad. Nevěřím, že by to byly právě tyto důvody, které ho vedli k rezignaci na členství v tak prestižní, uznávané a odborné organizaci, kterou cech je a bude i nadále a kterou v nemalé míře pan Novotný pomáhal vytvářet.

  K jednotlivým bodům dopisu, který zpochybňuje naše jednání na VH ze dne 15.6 v Tišnově, se v jiné části (webové stránky cechu) vyjadřuje předseda dozorčí rady Ing. Petr Koktan. Jako cechmistr se k tomuto vyjádření ve všech bodech připojuji, neboť mne jen utvrdili ve správnosti mého rozhodnutí pokračovat v jednání VH. Jen věcné a konstruktivní jednání od nás členové očekávají. Jednání s výsledky, které naplňují stanovy a přispívají k posílení cechu a jeho členů v očích odborné i laické veřejnosti.
       Je třeba hledět do budoucna a vzájemnou úctou jeden k druhému přispět k spoluvytváření takové organizace, kterou si všichni přejeme.
       Věřím, že pan Novotný ještě zváží své rozhodnutí a že najdeme společnou cestu.

  Ing. Petr Fráz
  cechmistr CMZS-ČR

  V Praze, dne 24.06.2012
 • Stanovisko předsedy dozorčí rady k dopisu pana Jana Novotného ze dne 16.06.2012

  Číst více Publikováno: 26. 06. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil  Stanovisko k dopisu pana Jana Novotného - Brno, bez uvedení data zpracování, který jsem obdržel e-mailem na adresu trezortest@trezortest.cz dne 16. června 2012 ve 14:19 hod.
  Předmětem dopisu pana Novotného je námitka vzhledem k platnosti – usnášeníschopnosti  VH CMZS dne 15.6.2012.

  K uvedenému konstatuji:
  -    Stanovy cechu čl. č. 7, odst. 3 – předposlední a poslední věta zní – Každý člen musí být svolán písemnou pozvánkou odeslanou
       představenstvem nejméně 14 dní před jednáním. Pozvánka musí obsahovat návrh programu.  Toto se podle mého vědomí stalo –
       tajemník cechu pan Říha rozeslal pozvánky včetně přiloženého programu e-mailem tomu kdo jej vlastní dne 20.5. 2012 což je 21 dní
       před konáním VH, zbývajícím členům ( pan Hojer, Pekárek, Nový a paní Hošková ), kteří nemají e-mailovou adresu byla pozvánka,
       včetně programu, odeslána poštou ve stejném dni. Termín min. 14 dnů předem byl dodržen.
 • Veletrh PRAGOALARM úspěšně za námi!!

  Číst více Publikováno: 11. 06. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Přinášíme první zprávy z absolvovaného veletrhu PRAGOALARM. Veletrh byl první akcí, kde se veřejnost mohla setkat s projektem BEZPEČNÁ ZEMĚ přímo v poradenském centru, ve spolupráci s MVČR. Zájem návštěvníků byl velmi pozitivní a až nečekaný. Hned po pár prvních dotazech se projevilo zásadní poznání - veřejnost má opravdu mezery v informacích a mnohdy neví, co vlastně při zabezpečení požadovat a proto jim přišla brožura nebo leták s kontakty na členy CMZS vhod. Zaznamenali jsme návštěvníky nejen z Prahy, ale širokého okolí. A to nejen laickou ale i odbornou veřejnost, která přišla sbírat informace pro svou vlastní činnost a akce v rámci regionů a lokalit jejich působení.

  Úspěch slavila i konference CMZS, v rámci doprovodného programu, která probíhala hned první den zahájení veletrhu. Účast byla hojná, v průměru 30 - 40 posluchačů na každé přednášce, kteří si odnášeli zápisky, prospekty a letáky o projektu a Cechu MZS-ČR.

  Spolupráce s PČR a MP Praha pod záštitou Obdoru prevence kriminality byla přínosná a ukázala se jako velice perspektivní do budoucna.

  Stánek CMZS navšívila i řada médiálních titulů, které projevily zájem napsat a informovat o projektu a Cechu veřejnost prostřednictvím svých kanálů. Výtahem jde o rádio, magazín o bezpečnosti a MF DNES v titulech pro laickou i odbornou veřejnost.

  Expozici také natáčeta televize ČT1, ve spolupráci s JUDr. T. Koníčkem a Cechmistrem Ing. P. Frázem, kteří uvedli fakta k projektu a účasti na veletrhu.

  Rovněž z řad členů výrobců bylo konstatována účast Cechu na tomto veletrhu jako zdařilá.


  - příprava stánku byl opravdu "heroický výkon" a trval od 9.00 do 19.30 hod.


  - na stánku bylo neustále živo a stolky obsazené...


  - Cechmistr a předseda dozorčí rady


  - jeden z mnoha návštěvníků-zájemců o informace se zástupcem Assa Abloy - FAB při výkladu informací


  - JUDr. T. Koníček z MVČR a Cechmistr při společném jednání...


  - návštěvníci si mohli na panelech reálně vyzkoušet ovládání cylindrických vložek výrobců, v tomto případě systémy KABA a GEGE


  Více informací bude řečeno na VH Tišnov.  

  Správní sekce: Tomáš Pospíšil
 • VALNÁ HROMADA CMZS 14. - 15.06.2012

  Číst více Publikováno: 06. 06. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil

   

 • zpráva z TISKOVÉ KONFERENCE na MVČR

  Číst více Publikováno: 30. 05. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Dne 30.05.2012 se uskutečnila tisková konference Ministerstva Vnitra ČR, na které byl představen projekt Cechu mechanických zámkových systémů „BEZPEČNÁ ZEMĚ“, nad kterým nově převzal záštitu odbor prevence kriminality. Cílem tohoto projektu je informovat v co nejširším měřítku veřejnost o všech možných způsobech zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových systémů. „Je to projekt, který se věnuje zámkovým systémům, které jsou jak nejdostupnější pro lidi, tak jim lidé nejvíce rozumí. Je to také jedno z nejlevnějších technických zabezpečení obytných objektů,“ upřesnila ředitelka odboru prevence kriminality.
   
  Právě v nastávajícím období letních prázdnin, kdy majitelé odjíždějí z bytů a rodinných domů na rekreaci, upozorňuje policie občany na zvýšené riziko krádeží vloupáním do jejich objektů.
  Do rekreačních objektů pak dochází k vloupání zejména v zimě, kdy pachatelé využívají toho, že mnoho majitelů své chaty a chalupy v tomto období nenavštěvuje.

  Zároveň byly sděleny informace ohledně nastávajícího veletrhu PRAGOALARM 2012.

  „Cílem veletrhu je seznámit laickou i odbornou veřejnost s moderními technologiemi v oblasti mechanických i elektronických zabezpečovacích systémů, elektrické požární signalizace a ochranných zařízení,“ vysvětlila na tiskové konferenci ředitelka odboru prevence kriminality Jitka Gjuričová. Upozornila, že návštěvníkům veletrhu bude jak ze strany Ministerstva vnitra, tak i policie poskytnuto odborné poradenství z oblasti ochrany majetku.

  Cech MZS-ČR sdílí stánek s ministerstvem Vnitra a je zde zřízeno „PORADENSKÉ CENTRUM, které je výsledkem snahy MVČR-OPK a Cechu MZS-ČR, vytvořit kontaktní místo pro širokou veřejnost, jako první akci projektu „BEZPEČNÁ ZEMĚ“, kde se návštěvníci mohou dozvědět, jak se nejlépe zabezpečit, a jak postupovat při výběru mechanických zábranných a zámkových systémů, prostřednictvím odborných zkušeností a profesionálních služeb členů CMZS a jakým způsobem tyto členy vyhledat v místě jejich bydliště.
   
  Již 19. ročník veletrhu zabezpečovací techniky, systémů a služeb se uskuteční na pražském Výstavišti v Holešovicích. Stejně jako minulé ročníky, se letošní veletrh uskuteční opět pod záštitou ministra vnitra ČR.

  Zdroj: tiskový odbor MVČR, Cech MZS-ČR správní sekce


 • Cech-MZS na půdě MVČR - tisková konference 30.05.2012

  Číst více Publikováno: 29. 05. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Cech MZS vstupuje do závěrečné fáze příprav projektu a prezentace na veletrhu PRAGOALARM. Dne 30.05.2012 proběhne na půdě Ministerstva Vnitra ČR tisková konference, za účasti prvního náměstka ministra vnitra p.Hrušky, která projekt BEZPEČNÁ ZEMĚ oficiálně odstartuje. Tiskové konference se zúčastní cechmistr Ing. Petr Fráz a mistr správní sekce a manažer projektu Tomáš Pospíšil.

  více na tomto odkazu:
  http://www.mvcr.cz/clanek/tiskova-konference-k-veletrhu-pragoalarm-pragosec-a-projektu-bezpecna-zeme.aspx

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Partneři

 • SOUSEDE.CZ

  Správa SVJ a BD online - Sousede.cz | Web pro Společenství vlastníků, bytová družstva
 • ELF

  European locksmith federation convention 2017
 • FORD

  Ford Connect
 • Ministerstvo Vnitra ČR

  Ministerstvo Vnitra ČR
 • MVČR - odbor prevence

  MVČR - odbor prevence
 • Hospodářská komora ČR

  Hospodářská komora ČR
 • Policie ČR

  Policie ČR
 • ASOCIACE GRÉMIUM ALARM

  ASOCIACE GRÉMIUM ALARM
 • Zavřít dveře nestačí

  Zavřít dveře nestačí
 • ELF

  ELF
 • SAVE KEY

  Save Key
 • MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA

  Městská Policie Praha
 • SECURITY MAGAZÍN

  Security Magazín
 • AZKS

  Asociace zámkových a klíčových služeb
 • SelectaDNA

  SelectaDNA