CMZS

CZ EN
bezpečná země bezpečná země

Aktuality

 • TREZOROVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – jednodenní školení

  Číst více Publikováno: 06. 02. 2013 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  TREZOROVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ – jednodenní školení
 • Školení TREZOROVÉ TECHNIKY v Klecanech proběhlo

  Číst více Publikováno: 01. 02. 2013 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Cechmistr přítomné první den přivítal, poděkoval lektorům a v úvodu se účastnil velmi zajímavé přednášky o historii a vzniku trezorových úschovných objektů. Vzájemná výměna zkušeností mezi posluchači přispěla také k rozšíření jejich povědomí o trezorové mechanice.

  I nadále budeme organizovat školení v rámci technické sekce o jejichž termínech a obsahu Vás budeme informovat na stránkách cechu a prostřednictvím e-mailu.

  Ing. Petr Fráz - Cechmistr
 • BRNO 24.1.2013, Seminář - Zajištění bezpečnosti majetku v bytových domech

  Číst více Publikováno: 01. 02. 2013 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Odborný seminář se uskutečnil v Brně v sídle společnosti BETA CONTROL, a.s., která byla pořadatelem akce společně s MVČR -OPK a pod záštitou evropskéhoi fondu pro regionální rozvoj, MPO. Odborným partnerem byl Cech MZS-ČR.
  Představení cechovního projektu BEZPEČNÁ ZEMĚ, sítě členů v regionech a předání propagačních, informačních materiálů bylo první přednáškou. Sdělili jsme také zkušenosti z loňského roku, kdy jsem s projektem začínali a doplnili přehledem proběhnutých akcí. Velký zájem budily poznatky a zkušenosti ze spolupráce s Městskou policií Praha. Na edemináři bylo totiž mnoho zástupců městských policií z ČR. Mimo jiné i bývalý policejní pezident Mgr. Petr Lessy, který se zájmem studoval brožuru Cechu.
  V odpoledním bloku následovaly dvě další přednášky z oblasti mechanických zábranných prostředků, uzamykacích a přístupových systémů, doplněné o praktické ukázky metody bumpingu.
  Cech dostal k dispozici i prezenční listinu s kontakty na jednotlivé městské policie a prevenční pracovníky, se kterou budeme v průběh roku pracovat.
 • Registrace ZPRAVODAJE CECHU MZS

  Číst více Publikováno: 18. 01. 2013 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážení členové,

  1. Zástupce Cechmistra, pan Ing. Tomáš Sedláček, na základě přípravy podkladů z minulého roku, podal žádost o registraci cechovního Zpravodaje jako oficiálního evidovaného periodického tisku.
  Ta byla kladně vyřízena a potvrzení z Ministerstva kultury si můžete prohlédnout ZDE
 • Jednání s asociací ČABM a ÚNMZ

  Číst více Publikováno: 17. 01. 2013 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  V rámci Technické sekce CMZS se uskutečnila dvě důležitá jednání.

  Předmětem schůzky, vyvolané panem Ing. Janem Merhautem, tajemníkem ČABM, projednání možné spolupráce mezi ČABM a CZMS v rámci oborové kooperace a projektu BEZPEČNÁ ZEMĚ. S panem Pospíšilem bylo dohodnuto, že se obě organizace budou navzájem informovat o pořádaných akcích formou zveřejnění na svých webových stránkách. CZMS na své webové stránce zobrazí logo ČABM a uvede ČABM mezi spolupracujícími subjekty, a recipročně ČABM na své webové stránce může zobrazit logo CZMS. Na svých akcích bude členům partnerské organizace poskytována sleva z účastnického poplatku ve výši 10 %.

  Ing. Fráz informoval, že CZMS má v úmyslu vytvořit normu na mechanické zabezpečení objektů. CTN ČABM může s její normou pomoci a tvorbu zastřešit. Normu by případně bylo možné následně využít i pro tvorbu mezinárodní normy prevence kriminality. Ing. Fráz vyjádřil zájem o aktivní spolupráci s CTN ČABM.

  Navrhl, že by bylo vhodné společně zpracovat například brožuru, která by obsahovala kompletní přehled možností zabezpečení objektů. Na takovém podkladu již cech-technická sekce, pracuje společně s asociací AGA –ing. Miroslavem Urbanem v podobě TNI (Technická normalizační informace).

  Ing. Fráz dále uvedl, že by také bylo vhodné v rámci výše uvedeného souboru norem vytvořit normu pro bezpečnostní audit. Taková norma by pomohla také pojišťovnám.

  Ing. Fráz během jednání uvedl, že ve spolupráci s Dr. Koníčkem pracují na normě pro zabezpečení škol a dalších vzdělávacích zařízeních z hlediska mechanického zabezpečení. To by bylo možné využít při práci na normě CEN/TR 14383-6.

   
  Poznámka:
 • TREZOROVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – dvoudenní školení

  Číst více Publikováno: 13. 01. 2013 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážení kolegové, členové,

  v rámci technické sekce, ve spolupráci předsedy dozorčí rady a části představenstva, se uskuteční dvoudenní školení
 • Ocenění člena CMZS - společnosti TOKOZ a.s.

  Číst více Publikováno: 13. 12. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Obdrželi jsme informaci z HK-ČR o udělení ocenění
  S pozdravem

  Ing. Petr Fráz - Cechmistr
  Dopis od Cechmistra ke shlédnutí ZDE

  ocenění:

 • Příprava Technické normy

  Číst více Publikováno: 12. 12. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  V rámci úkolu ÚNMZ zařazeného do Plánu standardizace – Programu rozvoje technické normalizace na rok 2012-2013 „posílení efektivního zapojení slabších stran do technické normalizace“, jsme se zapojili do přípravy technické normy . V rámci projektu BZ vzniká pracovní skupina, která se zapojí do systému spolupracujících subjektů.

  Náš Cech bude tak moci své zkušenosti a poznatky převést do technické normy, která bude zaměřena na bezpečnostní prvky mechanického zabezpečení, zábraných prostředků s důrazem na certifikaci.  Naše snaha byla podpořena vedením Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

 • Aktuálně z Hospodářské Komory ČR

  Číst více Publikováno: 12. 12. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Na HK v živnostenské sekci HK ČR diskutujeme o problémech, které nás potkávají v podnikání. Jedním z těchto témat je tzv. „ švarcsystém“.

  Jeho prezentaci si stáhněte ZDE
 • Zájezd CMZS do SILCA Itálie

  Číst více Publikováno: 08. 12. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážení kolegové prosíme o zvážení možnosti účasti na plánovaném zájezdu, který schválila VH Humpolec 10.11.2012. Čas na rozmyšlenou máte až do 14. ledna 2013.


 • Veletrh IKS 2012 Varšava

  Číst více Publikováno: 08. 12. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Návštěva a jednání Cechu MZS-ČR na Veletrhu Inter-Key-Service 2012 ve Varšavě, konaného 1.-2.12.2012

  Člen představenstva a náš kolega Ivo Marák se zúčastnil veletrhu IKS 2012 ve Varšavě nejen jako profesní návštěvník ale hlavně jako oficiální zástupce vedení Cechu MZS-ČR. Na pozvání u výrobce WILKA proběhlo jednání se zástupci WILKY a se členy asociace Inter Key – Německo, se kterými byla potvrzena intenzívnější spolupráce a informovanost pro příští rok.
 • Setkání CMZS a AZKS v Klecanech 29.11.2012

  Číst více Publikováno: 03. 12. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Spolupráce s Asociací zámkových a klíčových služeb ČR
 • Aktuální informace z Hospodářské Komory ČR

  Číst více Publikováno: 30. 11. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážená paní, vážený pane,

  Hospodářská komora České republiky připravila ve spolupráci s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU a Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky stručného průvodce podporou EU malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání
 • Ohlédnutí za VH Humpolec

  Číst více Publikováno: 20. 11. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážení kolegové, členové,

  dovolte ještě krátké ohlédnutí za úspěšnou VH v Humpolci. Prohlídka pivovaru BERNARD s ochutnávkou byla velmi příjemným a hlavně zajímavým programem před zahájením pátečního společenského večera. Společenský večer byl rovněž velmi vydařenou akcí, kde k tanci a poslechu hrálo duo harmoniky a bicích.

  Tímto by chtělo celé představenstvo, v čele s Cechmistrem vč. předsedy dozorčí rady, poděkovat všem členům za mimořádnou účast, krásné zážitky ze společenského setkání a hladký průběh Valné Hromady. DĚKUJEME.
  Cechmistr a představenstvo Cechu MZS-ČR.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Partneři

 • SOUSEDE.CZ

  Správa SVJ a BD online - Sousede.cz | Web pro Společenství vlastníků, bytová družstva
 • ELF

  European locksmith federation convention 2017
 • FORD

  Ford Connect
 • Ministerstvo Vnitra ČR

  Ministerstvo Vnitra ČR
 • MVČR - odbor prevence

  MVČR - odbor prevence
 • Hospodářská komora ČR

  Hospodářská komora ČR
 • Policie ČR

  Policie ČR
 • ASOCIACE GRÉMIUM ALARM

  ASOCIACE GRÉMIUM ALARM
 • Zavřít dveře nestačí

  Zavřít dveře nestačí
 • ELF

  ELF
 • SAVE KEY

  Save Key
 • MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA

  Městská Policie Praha
 • SECURITY MAGAZÍN

  Security Magazín
 • AZKS

  Asociace zámkových a klíčových služeb
 • SelectaDNA

  SelectaDNA