CMZS

CZ EN
bezpečná země bezpečná země

Aktuality

 • DŮLEŽITÉ DOPORUČENÍ – NEPŘEHLÉDNĚTE!

  Číst více Publikováno: 15. 05. 2013 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážení kolegové, členové a občané,

  V poslední době se neblahým způsobem rozmáhají aktivity různých podnikatelských subjektů v bezpečnostním průmyslu, které používají k reklamě a působení na zákazníky buď účelově zmanipulované či zavádějící argumenty nebo uvádí zákazníka v omyl!

  Tyto subjekty používají ke své činnosti letáky, podobné těmto na obrázku! Nejdůležitější je fakt, že se zde odkazují na stránky Ministerstva Vnitra ČR a na prevenci kriminality. Odkaz na stránky MVČR je jednak nefunkční a program „Bezpečný Byt“ není vůbec podporovaným programem ze strany státu.

  Informace obsažené v letáku a na stránkách tohoto subjektu jsou účelově neúplné, nabízené produkty buď nemají platné certifikáty průlomových zkoušek dle ČSN EN 1627:2012 a příslušnou RC třídu nebo jsou nedohledatelné.

  Nejpodstatnější je ovšem způsob, jakým tyto subjekty provádí svoji činnost! V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE KVALITNÍ MECHANICKÉ ZABEZPEČENÍ BYTU, MAJETKU, DOMU NEPROVÁDÍ NA CHODBĚ MEZI DVEŘMI PROSTŘEDNICTVÍM PODOMNÍHO PRODEJCE!!!
  NÝBRŽ V KAMENNÉ PRODEJNĚ SERIOZNÍ FIRMY S DOLOŽENÍM VEŠKERÉ CERTIFIKACE A OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ TAKOVÉ ČINNOSTI, VČETNĚ NÁSLEDNÉ ZÁRUKY A SERVISU.

  Cech Mechanických Zámkových Systémů ČR

 • Info ze zájezdu SILCA Itálie

  Číst více Publikováno: 07. 05. 2013 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Všichni účastníci zájezdu byli nadšeni továrnou a italským krajem. Přínášíme několik fotek a více informací můžete čekat ve Zpravodaji.  Správní sekce
 • Seminář prevence kriminality s představením projektu BZ

  Číst více Publikováno: 01. 05. 2013 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil  Preventivní projekt Bezpečná země byl představen na vzdělávacím semináři pro členy Kolegia pro prevenci kriminality ve dnech 15. až 17. dubna 2013 ve Velkých Karlovicích

  Semináře se zúčastnilo přes 50 preventistů obecních a městských policií z celé ČR. V úvodu všechny přivítal organizátor akce Ing. Milan Kladniček, ředitel MP ze Zlína.

  Úvodní vzdělávací blok otevřel JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality MV ČR, který posluchače seznámil s aktuálními statistickými výstupy kriminality v ČR a s výsledky provedeného celorepublikového průzkumu veřejného mínění zaměřeného na postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky. Zejména zde zdůraznil nezastupitelnou úlohu obecních a městských policií.
 • Veletrh Prague For Senior 2013

  Číst více Publikováno: 01. 05. 2013 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Veletrh Prague For Senior 2013
 • školení BRITISH WEEKEND

  Číst více Publikováno: 10. 04. 2013 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Technická sekce, ve spolupráci s členem cechu, společností Locksmith.cz  a paní Magistrou Ivanovovou, připravila zajímavé školení se zahraničním partnerem.

  Cech MZS-ČR připravil pro členy, kteří projeví zájem o toto školení, příspěvek 1000,- Kč.

  Kompletní program ke stažení ZDE
 • Představenstvo CMZS v TOKOZU

  Číst více Publikováno: 26. 03. 2013 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Na pozvání člena Cechu - výrobce - TOKOZ, který získal nedávno získal významné ocenění mezi TOP 100 českými firmami, se uskuteční, v úterý 9.4.2013, jarní zasedání představenstva CMZS a setkání se zástupci TOKOZU. Využili jsme pozvání od Generálního ředitele p.  CHládka a nabídku prostor ke konání zasedání, za což tímto dkujeme.

  program představenstva ZDE
 • Nová knihovna Cechu

  Číst více Publikováno: 12. 03. 2013 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážení členové,

  Ve spolupráci s Cechmistrem byla zřízena cechovní knihovna odborné literatury pro všechny členy. Níže naleznete odkaz na knihovní řád a dále seznam prvních knížek, které se Cechu podařilo zajistit, jako stálé tituly, které budou sloužit k prohlubování znalostí, zájmu a dobrému užitku všem členům, kteří se rádi do takovýchto publikací začtou.
 • Školení "BRITISH WEEKEND"

  Číst více Publikováno: 08. 03. 2013 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Technická sekce, ve spolupráci s členem cechu, společností Locksmith.cz  a paní Magistrou Ivanovovou, připravila zajímavé školení se zahraničním partnerem.

  Cech MZS-ČR připravil pro členy, kteří projeví zájem o toto školení, příspěvek 1000,- Kč.
 • Cechmistr informuje z HK

  Číst více Publikováno: 05. 03. 2013 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Dne 28.3.2013 jsem se zúčastnil pravidelného  již 12 zasedání Živnostenské sekce při HK ČR.

  Kromě témat souvisejících s ochrannou spotřebitele jsme se zabývali aktuálními tématy pro živnostníky. Jednalo se o nový Občanský zákoník na jehož základě bychom se změnili ze sdružení na spolek. Dále otázka plátce a neplátce DPH na jejíž základě předkládáme Metodickou informaci z GFŘ. Při HK připravujeme školení, která budou nový Občanský zákoník přibližovat a vysvětlovat.

  V otázce ochrany spotřebitele má svůj podstatný význam naše spolupráce při tvorbě norem s ÚNMZ, kde vznikla nová TNK ( Technická normalizační komise). V této TNK máme zastoupení Cechu - Ing.Petra Fráze. Máme tak možnost využít a prosadit správné věci, které propagujeme v našem projektu Bezpečná Země.
 • TREZOROVÉ HOSPODÁŘSTVÍ II.

  Číst více Publikováno: 27. 02. 2013 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  V prostorách společnosti TREZOR TEST s r.o. v Klecanech se dne 20. února 2013 uskutečnilo již dříve avizované školení k problematice trezorového hospodářství a zámků s vysokou bezpečností ( ZVB ). Bližší přednášená témata v aktualitách viz. níže.  Školení, na rozdíl od lednového, bylo jednodenní. Tento formát se ukázal jako více životaschopný na rozdíl od dvoudenního.

 • TREZOROVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – jednodenní školení

  Číst více Publikováno: 06. 02. 2013 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  TREZOROVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ – jednodenní školení
 • Školení TREZOROVÉ TECHNIKY v Klecanech proběhlo

  Číst více Publikováno: 01. 02. 2013 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Cechmistr přítomné první den přivítal, poděkoval lektorům a v úvodu se účastnil velmi zajímavé přednášky o historii a vzniku trezorových úschovných objektů. Vzájemná výměna zkušeností mezi posluchači přispěla také k rozšíření jejich povědomí o trezorové mechanice.

  I nadále budeme organizovat školení v rámci technické sekce o jejichž termínech a obsahu Vás budeme informovat na stránkách cechu a prostřednictvím e-mailu.

  Ing. Petr Fráz - Cechmistr
 • BRNO 24.1.2013, Seminář - Zajištění bezpečnosti majetku v bytových domech

  Číst více Publikováno: 01. 02. 2013 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Odborný seminář se uskutečnil v Brně v sídle společnosti BETA CONTROL, a.s., která byla pořadatelem akce společně s MVČR -OPK a pod záštitou evropskéhoi fondu pro regionální rozvoj, MPO. Odborným partnerem byl Cech MZS-ČR.
  Představení cechovního projektu BEZPEČNÁ ZEMĚ, sítě členů v regionech a předání propagačních, informačních materiálů bylo první přednáškou. Sdělili jsme také zkušenosti z loňského roku, kdy jsem s projektem začínali a doplnili přehledem proběhnutých akcí. Velký zájem budily poznatky a zkušenosti ze spolupráce s Městskou policií Praha. Na edemináři bylo totiž mnoho zástupců městských policií z ČR. Mimo jiné i bývalý policejní pezident Mgr. Petr Lessy, který se zájmem studoval brožuru Cechu.
  V odpoledním bloku následovaly dvě další přednášky z oblasti mechanických zábranných prostředků, uzamykacích a přístupových systémů, doplněné o praktické ukázky metody bumpingu.
  Cech dostal k dispozici i prezenční listinu s kontakty na jednotlivé městské policie a prevenční pracovníky, se kterou budeme v průběh roku pracovat.
 • Registrace ZPRAVODAJE CECHU MZS

  Číst více Publikováno: 18. 01. 2013 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážení členové,

  1. Zástupce Cechmistra, pan Ing. Tomáš Sedláček, na základě přípravy podkladů z minulého roku, podal žádost o registraci cechovního Zpravodaje jako oficiálního evidovaného periodického tisku.
  Ta byla kladně vyřízena a potvrzení z Ministerstva kultury si můžete prohlédnout ZDE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Partneři

 • SOUSEDE.CZ

  Správa SVJ a BD online - Sousede.cz | Web pro Společenství vlastníků, bytová družstva
 • ELF

  European locksmith federation convention 2017
 • FORD

  Ford Connect
 • Ministerstvo Vnitra ČR

  Ministerstvo Vnitra ČR
 • MVČR - odbor prevence

  MVČR - odbor prevence
 • Hospodářská komora ČR

  Hospodářská komora ČR
 • Policie ČR

  Policie ČR
 • ASOCIACE GRÉMIUM ALARM

  ASOCIACE GRÉMIUM ALARM
 • Zavřít dveře nestačí

  Zavřít dveře nestačí
 • ELF

  ELF
 • SAVE KEY

  Save Key
 • MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA

  Městská Policie Praha
 • SECURITY MAGAZÍN

  Security Magazín
 • AZKS

  Asociace zámkových a klíčových služeb
 • SelectaDNA

  SelectaDNA