CMZS

CZ EN
bezpečná země bezpečná země

Aktuality

 • Veletrh FS-Days 2014 - Oficiální závěrečná zpráva od pořadatele

  Číst více Publikováno: 21. 10. 2014 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážení kolegové, členové,

  přinášíme oficiální závěrečnou zprávu od pořadatele veletrhu FS-Days 2014, společnosti Mascotte. Dozvíte se jaká byla celková návtěvnost, o tom, že CMZS byl partnerem akce a mnoho dalších velmi zajímavých informací, analýz a rozvrstvení návštěvníků dle jejich oboru podnikání a zájmů.
  Rovněž je milé, že tuto zprávu provází mnoho fotografií z našeho společného stánku.

  ZPRÁVU SI PROHLÉDNĚTE ZDE
 • Veletrh FS-Days 2014 - slovem a obrazem, vše o průběhu

  Číst více Publikováno: 20. 10. 2014 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážení kolegové, členové,

  Letošní ročník výstavy, který jsme připravovali v rámci projektu Bezpečná Země, a ke kterému jsme získali již tradičně podporu MV-ČR a Policie ČR, byl úspěšný. Ukázalo se, že ač je téma prevence kriminality stále poněkud podceňovaným, až by se s nadsázkou dalo říci, že nemá dostatek posluchačů, tak ve spojení obou veletrhů ForArch a FSDays, s tak silným průnikem značek MV-ČR, PČR, BZ, je obrovská síla a zákaznický potenciál.
  Letošním tématem byla otázka komplexního řešení zabezpečení mechanickými zábrannými systémy. Zabezpečení vstupů do budov pak pomocí mechanotronických systémů propojených s RFID technologií. Trendem jsou systémy podporované technologií NFC, které dokáží vzdálené přístupy řešit pomocí mobilních aplikací. Digitální vložky a mobilní telefony mají jistě mnoho výhod a najdou si své místo a uplatnění. Můžeme však říci, dle zájmu z řad laické veřejnosti, že mechanika bude stále žádanou metodou zabezpečení a že patentově chráněné mechanické systémy mají přinejmenším stejnou budoucnost, pakliže ne větší, jak mechanotronické systémy.

  Slovo Mistra Správní sekce:

  S potěšením mohu konstatovat, že se druhé vydání Katalogu Doporučených Výrobků těší stále většímu zájmu veřejnosti. Tak jako u všeho nějakou dobu trvá, než se nové věci ujmou. Poslední rok však ukázal, že se s katalogem opravdu pracuje a to v rámci éteru došlých zpráv a i z vlastních zkušeností.
  Od chvíle, kdy jsem radil svému kamarádovi oheldně zabezpečení - nosím u sebe v aktovce stále jeden výtisk katalogu, neboť se mi stalo již "nespočetněkrát", že někdo z okolí potřeboval poradit. Stačilo vždy vytáhnout aktalog, nalistovat a doporučit jednoho z výrobců, který svým produktem v katalogu řešil danou situaci. Zadní strana zase spolehlivě odkázala na jednoho ze členů, který byl v místě bydliště. Ptáte se, jaké asi číslo znamená výraz "nespočetněkrát"? Toto číslo si sice nepamatuji neb to nepočítám, ale na desítky případů to již skutečně bude. Člověka tak potěší, když neslyší dobré zprávy jen z vlastních řad CMZS, ale i z terénu, od zákazníků.
  Tuto vzrůstající tendenci potvrdil i letošní veletrh, který se jak účastí návštěvníků, tak naší krásnou expozicí vydařil, když se na něm rozdalo opět obrovské množství katalogů a každý ze členů výrobců dostával mnoho dotazů jak vyřešit to či ono zabezpečení či upgrade na vyšší úroveň.
  Na programu byl také jeden workshop, v rámci Security Magazínu, kde měl svůj odborný blok také náš Cech MZS-ČR, na téma obecné problematicky zabezpečení MZS.
  NEZAPOMEŇTE SI PROHLÉDNOUT FOTOGALERII!

  Tomáš Pospíšil

  Slovo Cechmistra:

  Rád bych poděkoval všem vystavovatelům, kteří se podíleli na expozici cechu a kteří svými produkty přispěli k informovanosti odborné i laické veřejnosti v rámci prevence a projektu Bezpečná země.
 • Zpráva ze zájezdu ESSEN SECURITY 2014

  Číst více Publikováno: 08. 10. 2014 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážení kolegové, členové,

   

  23. - 24.9. 2014 se výprava Cechu MZS-ČR zúčastnila největšího evropského veletrhu bezpečnostních systémů v německém Essenu www.security-essen.de

  23.9. byli všichni účastníci zájezdu díky výhradnímu zastoupení našeho člena (HB Group Plzeň) pozváni na večeři od výrobce cylindrických vložek CES. Druhý den  pokračoval prohlídkou výrobního závodu CES, který příští rok bude slavit 175 letou historii od svého vzniku a od Essenu sídlí v nedalekém Velbertu. Po prohlídce závodu se výprava přesunula do muzea zámků a zámkařského řemesla, kde průvodce prezentoval vývoj zámků od starého Egypta až po současnost a byla možnost si prohlédnout a vyzkoušet celou řadu zajímavých exponátů.

  Od 12 do 18 hodin následovala individuální prohlídka veletrhu, který se rozléhal v 12 halách. Součástí prohlídky byla také komentovaná prohlídka stánku KABA. Veletrh byl ohromný a opravdu s obrovským množstvím vystavovatelů z celého světa, ze kterých bychom uvedli: SILCA (Futura ONE), CES (Omega Flex, Omega Active), BURG WÄCHTER (TSE Face, Secu Easy), KABA (City 360), ASSA ABLOY, EVVA, DORMA, OPENERS & CLOSERS (mini el.otvírače), TOKOZ (cyl.vložka Tech), EUROLOCKS a mnoho dalších. Výstava ukázala jasný nástup a budoucnost zámkařského světa v kombinaci mechanických zabezpečovacích systémů ruku v ruce s elektronickými a mechanotronickými systémy včetně kamerových systémů, to vše propojené také s mobilní technologií.

   FOTOGALERIE Z VELETRHU ZDE:

  Vedení CMZS ČR by tímto velice rádo poděkovalo svému členovi - firmě HB Group za zprostředkování prohlídky výrobního závodu CES a taktéž za zajištění pozvánek na večeři rovněž od tohoto výrobce.

  Dále poděkování patří dalšímu členovi – společnosti KABA, za zprostředkování vstupenek na veletrh pro celou cechovní výpravu a také za komentované a vřelé přivítání na stánku KABA.

  S potěšením lze konstatovat, že aktivní zapojení členů výrobců přináší své ovoce a důkazem toho byla zcela naplněná výprava Cechu, jelikož na poslední zájemce se již volná místa nedostala. Smysl výpravy ocenili i samotní účastníci, zvláště když se spojilo více věcí najednou (museum, prohlídka závodu CES a vlastní veletrh).

  Tomáš Pospíšil - Správní sekce

  Na článku se podíleli: Radim Klein - HB Group - text a foto, Cechmistr Ing. Petr Fráz - text a foto. • ZÁJEZD NA VELETRH ESSEN SECURITY 2014

  Číst více Publikováno: 18. 08. 2014 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážení kolegové, členové,

  jak jsme již informovali dříve a také v zápisu z jednání představenstva v Plzni, Vás tímto zveme na tématický zájezd do kolébky klíčového průmyslu - Essenu v Německu.

  Součástí jubilejního 40. veletrhu zabezpečovací, bezpečnostní, zábranné techniky je také návštěva výrobního závodu značky CES Velbert a rovněž i historie - tedy museum zámkařství a klíčů Velbert.

  Cena zájezdu na osobu byla stanovena na výhodných 50 Euro (v ceně doprava, ubytování, večeře, vstupenka na veletrh).


  PROGRAM ZÁJEZDU VČ. PŘIHLÁŠKY ZDE
 • FS-Days 2014 se blíží - aktuálně o tématu

  Číst více Publikováno: 13. 08. 2014 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážení členové, kolegové,

  blíží se bezpečnostní veletrh FS-Days (Fire and Security Days) a my budeme opět v akci ve společném, prostorném stánku jako PORADENSKÉ CENTRUM BEZPEČNÁ ZEMĚ pod záštitou MV-ČR a Policie ČR.

  Tradičně v tomto Poradenském centru vystavují i naši členové výrobci, aktivně se účastnící projektu BEZPEČNÁ ZEMĚ, aby ukázali novinky z oboru a občané-návštěvníci dostali od zástupců CMZS relevantní informace nejen o doporučených správných produktech, trendech mechanických i mechanotronických zábranných systémů, ale také o zprávném způsobu zabezpečení, tak jak radí a vysvětluje nová kapitola Katalogu doporučených produktů BZ.

  Na veletrhu se bude také distribuovat nový rozšířený, aktuální Katalog doporučených výrobků.
  Členové, kteří si nový katalog nevyzvedli na jarní VH v Brně, mají možnost si výtisky vyzvednout na stánku CMZS + MV-ČR, aby je mohli používat pro seznámení zákazníklů, kteří přijdou nakupovat na pult do Vašich provozoven a prodejen. Zároveň tak spojí příjemné s užitečným v podobě výletu-návštěvy veletrhu a vyzvednutí Katalogu doporučených výrobků.

  Tímto jsou také srdečně zváni všichni členové CMZS i členové AZKS. Kdo bude chtít volnou vstupenku, ať se ozve na email či telefon tajemníkovi Oldovi Říhovi, či na mobil Cechmistrovi Ing. Petru Frázovi, který je schopen operativně "volňásky" zajistit přímo před branami výstaviště PVA Letňany.

  Zde přinášíme také článek, který právě vyšel na stránkách našeho partnera a spoluvystavovatele Ministerstva Vnitra ČR, Odboru prevence kriminality.

  ZDE budete přesměrováni na článek.
 • Pozvánka na 2. školení otevírací techniky pro začátečníky

  Číst více Publikováno: 01. 07. 2014 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážení členové, kolegové,

  jak již víte, Cech ve spolupráci s  členem H+B Group s.r.o., v rámci technické sekce a vzdělávání, absolvoval první školení. Nyní přinášíme nabídku dalšího.
  Členové CMZS, kteří se přihlásí mají slevu 20% z částky za školení. Tuto částku hradí Cech MZS jako podporu vzdělávání v oboru.

  Tomáš Pospíšil - Správní sekce


  POZVÁNKA
 • Pozvánka na školení otevírací techniky pro začátečníky

  Číst více Publikováno: 09. 06. 2014 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážení členové, kolegové,

  Cech ve spolupráci s  členem H+B Group s.r.o., v rámci technické sekce a vzdělávání, podporuje školení v uvedených termínech. Zároveň připravujeme v rámci cechu a technické sekce zajímavé programy, tak aby si každý člen mohl vybrat. Na jednání představenstva dne 19.6. v Plzni budou tato témata předmětem koncepce programu nového představenstva Cechu.

  Členové CMZS, kteří se přihlásí mají slevu 700,- Kč. Tuto částku hradí Cech MZS jako podporu vzdělávání v oboru.

  Termíny školení, které jsou uvedeny na letáčku jsou zároveň termíny , na které se členové cechu mohou hlásit.


  Tomáš Pospíšil - Správní sekce

  POZVÁNKA
 • Zápis z konané Volební VH a náhradní Volební VH, konané 26.4.2014 v Brně

  Číst více Publikováno: 14. 05. 2014 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážení kolegové, členové,

  Zde si můžete přečíst, stáhnout veškeré zápisy a zprávy z konané Volební VH a následné náhradní Volební VH, konané 26.4.2014 v Brně.  Zápis z jednání Volební Valné hromady CMZS 26.4.2014 v Brně
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  Podle data

  Partneři

  • SOUSEDE.CZ

   Správa SVJ a BD online - Sousede.cz | Web pro Společenství vlastníků, bytová družstva
  • ELF

   European locksmith federation convention 2017
  • FORD

   Ford Connect
  • Ministerstvo Vnitra ČR

   Ministerstvo Vnitra ČR
  • MVČR - odbor prevence

   MVČR - odbor prevence
  • Hospodářská komora ČR

   Hospodářská komora ČR
  • Policie ČR

   Policie ČR
  • ASOCIACE GRÉMIUM ALARM

   ASOCIACE GRÉMIUM ALARM
  • Zavřít dveře nestačí

   Zavřít dveře nestačí
  • ELF

   ELF
  • SAVE KEY

   Save Key
  • MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA

   Městská Policie Praha
  • SECURITY MAGAZÍN

   Security Magazín
  • AZKS

   Asociace zámkových a klíčových služeb
  • SelectaDNA

   SelectaDNA