Aktuality

CZ EN
bezpečná země bezpečná země

Aktuality

 • Zpráva Zahraniční sekce - Ohlédnutí za zájezdem do Essenu

  Číst více Publikováno: 21. 10. 2014 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Úspěšná návštěva veletrhu Security Essen 2014

  Dne 24. listopadu proběhla návštěva jednoho z nejvýznamnějších evropských veletrhů v oblasti zabezpečovací techniky Security 2014 v německém Essenu.

  CMZS k této příležitosti organizoval společnou cestu autobusem, které se účastnilo 28 členů.

  Akce byla zahájena v úterý 23.9. společnou večeří účastníků zájezdu se zástupci firmy CES, kde také následující den proběhla prohlídka výrobního závodu ve Velbertu a následně návštěva Muzea zámků a kování (o muzeu jsme informovali již v dřívějších Zpravodajích). Poté se zájezd přesunul na výstaviště v Essenu, kde byli účastníci pozváni na stánek firmy KABA, kde proběhlo lehké občerstvení a seznámení s posledními trendy vývoje v oblasti zabezpečení. Následně se účastníci zájezdu věnovali dle svého zájmu dalším širokým expozicím v rámci veletrhu a ve večerních hodinách následoval návrat domů. Účastníci zájezdu se přesvědčili, že se jedná o jedinečnou výstavní akci, která má pro každého významný informativní přínos. Většina z nich se vyjádřila pro opakování návštěvy v roce 2016 a někteří chtějí veletrh navštívit i samostatně, aby měli dostatek času na zpracování všech expozic.

  Zástupci představenstva cechu využili tuto příležitost, aby mj. navštívili stánek německé asociace Interkey. Po rozhovorech s předsedou této asociace panem Ralfem Margoutem se rýsuje užší spolupráce s Interkey, vzhledem k tomu, že se jedná o největší evropskou asociaci a problematika, kterou Interkey mj. řeší, je nám velice blízká. Jedná se především o otázku ochrany dovýroby klíčů k vložkovým systémům související s kvalitní patentovou ochranou a dále o otázky legislativní úpravy možnosti poskytování služeb nouzového otvírání a volného šíření přípravků určených k tomuto účelu.

  Pan Margout mj. sdělil, že kupř. v Německu a v Rakousku jsou za bezpečnostní považovány pouze ty vložkové systémy, které splňují jak požadavky příslušných evropských norem na odolnost vložky proti mechanickému napadení tak také zaručují pomocí kvalitní patentové ochrany profilu systému nejvyšší ochranu kontrolované dovýroby klíče, pouze tyto systémy jsou vybaveny bezpečnostní kartou (viz CMZS: Dvojjedinost bezpečnosti vložky).

  K problematice oprávnění k nouzovému otvírání p. Margout sdělil, že v Německu není tato činnost bohužel doposud legislativně nijak regulována. K provádění této služby postačuje živnostenské oprávnění k provozování klíčové služby udělené za standardních podmínek (beztrestnost apod.). K dispozici je však celá řada dalších zákonných opatření, které zamezí provádění této činnosti kýmkoliv. To má úzkou souvislost s dnes v podstatě neomezenou dostupností přípravků pro nouzové otevírání i návodem, jak jich použít. Objednávat je lze bez omezení prostřednictvím internetu a i na veletrhu jsme měli příležitost seznámit se s některými postupy, případně příslušné přípravky a pomůcky zakoupit. Hlavní zásadou je tak čistě legální použití těchto prostředků a metod a informovanost konečného spotřebitele (viz CMZS: projekt Bezpečná země).

  Dále jsme měli na veletrhu příležitost hovořit také s presidentem Evropské federace zámkařů (ELF) panem Davem O´Toolem. Informovali jsme jej o posledních aktivitách CMZS, probírali obdobnou problematiku jako s Interkey a plánovaný Konvent ELFu v Dublinu v roce 2015 (www.elf2015.com

 • Veletrh FS-Days 2014 - Oficiální závěrečná zpráva od pořadatele

  Číst více Publikováno: 21. 10. 2014 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážení kolegové, členové,

  přinášíme oficiální závěrečnou zprávu od pořadatele veletrhu FS-Days 2014, společnosti Mascotte. Dozvíte se jaká byla celková návtěvnost, o tom, že CMZS byl partnerem akce a mnoho dalších velmi zajímavých informací, analýz a rozvrstvení návštěvníků dle jejich oboru podnikání a zájmů.
  Rovněž je milé, že tuto zprávu provází mnoho fotografií z našeho společného stánku.

  ZPRÁVU SI PROHLÉDNĚTE ZDE
 • Veletrh FS-Days 2014 - slovem a obrazem, vše o průběhu

  Číst více Publikováno: 20. 10. 2014 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážení kolegové, členové,

  Letošní ročník výstavy, který jsme připravovali v rámci projektu Bezpečná Země, a ke kterému jsme získali již tradičně podporu MV-ČR a Policie ČR, byl úspěšný. Ukázalo se, že ač je téma prevence kriminality stále poněkud podceňovaným, až by se s nadsázkou dalo říci, že nemá dostatek posluchačů, tak ve spojení obou veletrhů ForArch a FSDays, s tak silným průnikem značek MV-ČR, PČR, BZ, je obrovská síla a zákaznický potenciál.
  Letošním tématem byla otázka komplexního řešení zabezpečení mechanickými zábrannými systémy. Zabezpečení vstupů do budov pak pomocí mechanotronických systémů propojených s RFID technologií. Trendem jsou systémy podporované technologií NFC, které dokáží vzdálené přístupy řešit pomocí mobilních aplikací. Digitální vložky a mobilní telefony mají jistě mnoho výhod a najdou si své místo a uplatnění. Můžeme však říci, dle zájmu z řad laické veřejnosti, že mechanika bude stále žádanou metodou zabezpečení a že patentově chráněné mechanické systémy mají přinejmenším stejnou budoucnost, pakliže ne větší, jak mechanotronické systémy.

  Slovo Mistra Správní sekce:

  S potěšením mohu konstatovat, že se druhé vydání Katalogu Doporučených Výrobků těší stále většímu zájmu veřejnosti. Tak jako u všeho nějakou dobu trvá, než se nové věci ujmou. Poslední rok však ukázal, že se s katalogem opravdu pracuje a to v rámci éteru došlých zpráv a i z vlastních zkušeností.
  Od chvíle, kdy jsem radil svému kamarádovi oheldně zabezpečení - nosím u sebe v aktovce stále jeden výtisk katalogu, neboť se mi stalo již "nespočetněkrát", že někdo z okolí potřeboval poradit. Stačilo vždy vytáhnout aktalog, nalistovat a doporučit jednoho z výrobců, který svým produktem v katalogu řešil danou situaci. Zadní strana zase spolehlivě odkázala na jednoho ze členů, který byl v místě bydliště. Ptáte se, jaké asi číslo znamená výraz "nespočetněkrát"? Toto číslo si sice nepamatuji neb to nepočítám, ale na desítky případů to již skutečně bude. Člověka tak potěší, když neslyší dobré zprávy jen z vlastních řad CMZS, ale i z terénu, od zákazníků.
  Tuto vzrůstající tendenci potvrdil i letošní veletrh, který se jak účastí návštěvníků, tak naší krásnou expozicí vydařil, když se na něm rozdalo opět obrovské množství katalogů a každý ze členů výrobců dostával mnoho dotazů jak vyřešit to či ono zabezpečení či upgrade na vyšší úroveň.
  Na programu byl také jeden workshop, v rámci Security Magazínu, kde měl svůj odborný blok také náš Cech MZS-ČR, na téma obecné problematicky zabezpečení MZS.
  NEZAPOMEŇTE SI PROHLÉDNOUT FOTOGALERII!

  Tomáš Pospíšil

  Slovo Cechmistra:

  Rád bych poděkoval všem vystavovatelům, kteří se podíleli na expozici cechu a kteří svými produkty přispěli k informovanosti odborné i laické veřejnosti v rámci prevence a projektu Bezpečná země.
 • Zpráva ze zájezdu ESSEN SECURITY 2014

  Číst více Publikováno: 08. 10. 2014 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážení kolegové, členové,

   

  23. - 24.9. 2014 se výprava Cechu MZS-ČR zúčastnila největšího evropského veletrhu bezpečnostních systémů v německém Essenu www.security-essen.de

  23.9. byli všichni účastníci zájezdu díky výhradnímu zastoupení našeho člena (HB Group Plzeň) pozváni na večeři od výrobce cylindrických vložek CES. Druhý den  pokračoval prohlídkou výrobního závodu CES, který příští rok bude slavit 175 letou historii od svého vzniku a od Essenu sídlí v nedalekém Velbertu. Po prohlídce závodu se výprava přesunula do muzea zámků a zámkařského řemesla, kde průvodce prezentoval vývoj zámků od starého Egypta až po současnost a byla možnost si prohlédnout a vyzkoušet celou řadu zajímavých exponátů.

  Od 12 do 18 hodin následovala individuální prohlídka veletrhu, který se rozléhal v 12 halách. Součástí prohlídky byla také komentovaná prohlídka stánku KABA. Veletrh byl ohromný a opravdu s obrovským množstvím vystavovatelů z celého světa, ze kterých bychom uvedli: SILCA (Futura ONE), CES (Omega Flex, Omega Active), BURG WÄCHTER (TSE Face, Secu Easy), KABA (City 360), ASSA ABLOY, EVVA, DORMA, OPENERS & CLOSERS (mini el.otvírače), TOKOZ (cyl.vložka Tech), EUROLOCKS a mnoho dalších. Výstava ukázala jasný nástup a budoucnost zámkařského světa v kombinaci mechanických zabezpečovacích systémů ruku v ruce s elektronickými a mechanotronickými systémy včetně kamerových systémů, to vše propojené také s mobilní technologií.

   FOTOGALERIE Z VELETRHU ZDE:

  Vedení CMZS ČR by tímto velice rádo poděkovalo svému členovi - firmě HB Group za zprostředkování prohlídky výrobního závodu CES a taktéž za zajištění pozvánek na večeři rovněž od tohoto výrobce.

  Dále poděkování patří dalšímu členovi – společnosti KABA, za zprostředkování vstupenek na veletrh pro celou cechovní výpravu a také za komentované a vřelé přivítání na stánku KABA.

  S potěšením lze konstatovat, že aktivní zapojení členů výrobců přináší své ovoce a důkazem toho byla zcela naplněná výprava Cechu, jelikož na poslední zájemce se již volná místa nedostala. Smysl výpravy ocenili i samotní účastníci, zvláště když se spojilo více věcí najednou (museum, prohlídka závodu CES a vlastní veletrh).

  Tomáš Pospíšil - Správní sekce

  Na článku se podíleli: Radim Klein - HB Group - text a foto, Cechmistr Ing. Petr Fráz - text a foto.Podle data

Partneři

 • SOUSEDE.CZ

  Správa SVJ a BD online - Sousede.cz | Web pro Společenství vlastníků, bytová družstva
 • ELF

  European locksmith federation convention 2017
 • FORD

  Ford Connect
 • Ministerstvo Vnitra ČR

  Ministerstvo Vnitra ČR
 • MVČR - odbor prevence

  MVČR - odbor prevence
 • Hospodářská komora ČR

  Hospodářská komora ČR
 • Policie ČR

  Policie ČR
 • ASOCIACE GRÉMIUM ALARM

  ASOCIACE GRÉMIUM ALARM
 • Zavřít dveře nestačí

  Zavřít dveře nestačí
 • ELF

  ELF
 • SAVE KEY

  Save Key
 • MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA

  Městská Policie Praha
 • SECURITY MAGAZÍN

  Security Magazín
 • AZKS

  Asociace zámkových a klíčových služeb
 • SelectaDNA

  SelectaDNA