CMZS

CZ EN
bezpečná země bezpečná země

NOVÁ KNIHOVNA CECHU


Vážení členové,

Ve spolupráci s Cechmistrem byla zřízena cechovní knihovna odborné literatury pro všechny členy. Níže naleznete odkaz na knihovní řád a dále seznam prvních knížek, které se Cechu podařilo zajistit, jako stálé tituly, které budou sloužit k prohlubování znalostí, zájmu a dobrému užitku všem členům, kteří se rádi do takovýchto publikací začtou.


Seznam prvních titulů:

1)
Technologie zpracování kovu 1 - Základní poznatky

ISBN 80-902655-5-3
Ing.Adolf Frischherz , Ing. Paul Skop
Z rakouského originálu Metalltechnik 1, Grundkenntnisse

2)
Technologie zpracování kovů 2 - Odborné znalosti

ISBN 80-902655-1-0
Ing.Adolf Frischherz , Ing. Paul Skop
Z rakouského originálu Metalltechnik 2, Grundkenntnisse

3)
Technologie zpracování kovů - Příklady

ISBN 80-902655-3-7
Ing.Adolf Frischherz , Ing. Paul Skop
Z rakouského originálu Metalltechnik , Grundkenntnisse

4)
Závitové nástroje, Závitové kalibry

Strejc a Nosek , Praha – Hrdlořezy
Historická publikace

5)
STROJE

4.ročník střední průmyslové školy strojní
J.Tomášek a kolektivKNIHOVNÍ ŘÁD


Odstavec 1
Knihy se půjčují pouze členům společenstva.

Odstavec 2
Možnosti zapůjčení jsou dvě:
1. Prohlížení knihy přímo v knihovně Možné je prohlížet všechny knihy, které jsou     v knihovně v tu dobu k dispozici. Toto prohlížení na 
    místě je bezplatné.

2. Půjčení mimo prostor knihovny, půjčuje se oproti vratné záloze ve výši plné ceny knihy (vyznačeno uvnitř knihy vzadu). Tímto způsobem
    půjčujeme knihy, které jsou ještě aktuálně v prodeji nebo je máme v knihovně alespoň ve dvou výtiscích.

a) Toto půjčení je při vrácení knihy v porádku nejpozději do 30 dnů (1 měsíc) bezplatné (při vrácení je vyplacena záloha v plné výši). Při
    zpoždení vrácení nebo poškození bude účtováno penále.

b) Penále za zpoždění vrácení knihy déle než za 30 dnů:
    • do 1 týdne zpoždění 5 % z ceny,
    • do 2 týdnů zpoždění 15 % z ceny,
    • do 1 měsíce zpoždění 25 % z ceny,
    + za každý započatý měsíc zpoždění 25 % z ceny.
    Penále při poškození knihy mírným znečištěním 20 % z ceny, při větším znečištění 50 % z ceny, poškození lepené vazby 30 % z  
    ceny, poškození šité vazby 50 % z ceny.

c) Vrácení knihy zpět.
    Zapůjčené knihy je možno vracet třemi způsoby:
    • osobně na místo knihovny
    • osobně na dohodnutém místě
    • poštou na adresu knihovny – knihy neposílejte na dobírku! Zálohu Vám zašleme zpět nebo předáme až po zkontrolování obsahu  
      zásilky.

Odstavec 3
Vysvětlivky:
Místo knihovny je aktuální sídlo společenstva nebo případně jiné místo oznámené společenstvem ve Věstníku.
Cenou knihy se rozumí cena uvedená na štítku v knize.
Při poslání poštou považujeme za datum doručení knihy sedmý den po podání zásilky na poštu.
Peníze získané z penále budou použity pouze k provozu a rozšíření knihovny.
Cech Mechanických Zámkových Systémů ČR, 2013

zpracoval:
Cechmistr a Správní sekce.

Partners

 • Ministry of the interior

  Ministry of the interior
 • Department of prevention

  Department of prevention
 • Czech chamber of commerce

  Czech chamber of commerce
 • Police of the Czech Republic

  Police of the Czech Republic
 • ELF

  ELF