CMZS

CZ EN
bezpečná země bezpečná země

INTERNÍ PŘEDPIS - CESTOVNÉ


Cech mechanický zámkových systémů ČR

Moskevská 22, PRAHA 10

IČO 61383341

 

Interní předpis

 

CMZS ČR

IP 1

 

Cestovné pro členy

volených orgánů.

  

Schváleno rozhodnutím         Valné hromady ve Vyškově

Konané dne                       11.11.2011

Čj.                                   IP 1

Začátek účinnosti               1.  1.2012

Datum vydání                     únor 2012

 

                  

 

 

Obsah:

 

Část první – interní předpis o cestovném     

Kapitola I –cestovné pro členy volených orgánů

 

A – specifikace cestovného 

B – nárok na cestovné 

C – výše cestovného          

D – způsob vyplácení

E – platnost předpisu 

Část první

Interní předpis o proplácení cestovného

 

Kapitola I.

Cestovné pro členy volených orgánů

 

A – specifikace cestovného

 

Cestovné je propláceno na základě stanov, které umožňují proplácet cestovné členům volených orgánů, to je členům představenstva

a členům dozorčí rady.

 

B – nárok na cestovné

 

Nárok na cestovné vzniká těm členům, kteří byli zvolení do orgánů, které řídí a kontrolují činnost cechu.

Je propláceno v Průběhu volebním období za cestu na zasedání představenstva či dozorčí rady a to většinou 4x za rok.

Cestovné je hrazeno jen těm členům, kteří nemají bydliště v místě jednání a použijí veřejnou hromadnou dopravu, případně vlastní dopravní prostředek.

Nárok na cestovné má rovněž tajemník cechu.                                             

C – výše cestovného

 

Cestovné je propláceno paušální částkou ve výši 400 Kč.                                                       

D – způsob vyplácení

 

Cestovné je vypláceno v hotovosti na výdejový pokladní doklad proti podpisu příjemce.

                                              

E – platnost předpisu

 

Interní předpis nabývá platnost 1. ledna 2012.

Předpis byl schválen valnou hromadou konanou 11. listopadu 2011

a jeho platnost je podmíněna doplněním stanov Cechu MZS ČR.

Platnost předpisu může být zrušena řádnou valnou hromadou.


Tomáš Sedláček - 1. zástupce cechmistra

Partners

 • Ministry of the interior

  Ministry of the interior
 • Department of prevention

  Department of prevention
 • Czech chamber of commerce

  Czech chamber of commerce
 • Police of the Czech Republic

  Police of the Czech Republic
 • ELF

  ELF