CMZS

CZ EN
bezpečná země bezpečná země

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Člen cechu,který je minimálně 5 let členem cechu podá písemnou žádost na představenstvo cechu s tím,že nastoupil do starobního důchodu / doloží doklad z důchodového zabezpečení nebo čestné prohlášení/.


Po projednání na představenstvu cechu a Valné hromadě bude výše členského příspěvku činit 500,-Kč od prvního ledna následujícího roku.


Projednáno  a schváleno na VH dne  2.6.2007 v Dlouhé Vsi .Viz.Zpravodaj č.3/2007

Partners

 • Ministry of the interior

  Ministry of the interior
 • Department of prevention

  Department of prevention
 • Czech chamber of commerce

  Czech chamber of commerce
 • Police of the Czech Republic

  Police of the Czech Republic
 • ELF

  ELF