CMZS

CZ EN
bezpečná země bezpečná země

PODMÍNKY PŘIJETÍ

Podmínky k přijetí za člena cechu MZS ČR.

1.Na www.cmzs.cz    prostudovat stanovy cechu,jednací řád a kodex etiky cechu MZS.

2.Vyplnit přihlášku,podepsat vč.razítka,fotokopii Živnostenského listu u /fyzických osob/,výpis z obchodního rejstříku u /právnických osob/,výpis z trestního rejstříku.

3.Písemné prohlášení,že jsem byl seznámen se stanovami,jednacím řádem cechu a potvrzuji svým podpisem,že budu dodoržovat kodex etiky cechu a kodex etiky HK.

4.Písemné doporučení od dvou členů cechu MZS /min.2 roky členem cechu/,že doporučuje k přijetí za člena cechu MZS.

5.Po projednání na představenstvu cechu a hlasováním na Valné hromadě / 1x ročně na jaře v 04-05/,bude vydán "Členský list" s platností na 2 roky.Po dvou letech bude vydám "Cechovní list",průkazka člena cechu.Po přijetí zaplatí roční členský příspěvek 2 000,-Kč u fyzických osob a 5 000,-Kč u právnických osob.

Partners

 • Ministry of the interior

  Ministry of the interior
 • Department of prevention

  Department of prevention
 • Czech chamber of commerce

  Czech chamber of commerce
 • Police of the Czech Republic

  Police of the Czech Republic
 • ELF

  ELF