CMZS

CZ EN
bezpečná země bezpečná země

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já níže podepsaný Pan(í)………………………….nar…………

Bytem……………………………………………………………....

Firma……………………………………IČO:…………………....

Tel:…………………….. E-mail………………………………….

WWW: ……………………………………………………………...


Potvrzuji, že jsem byl seznámen se Stanovami cechu, Jednacím řádem cechu MZS. Zavazuji, se dodržovat Kodex etiky Hospodářské komory a Kodex etiky Cechu MZS.


Informace, které získám na školeních, seminářích apod. budu považovat za DŮVĚRNÉ a budu je využívat jen pro sebe a svoji firmu.


Dne……………… …Podpis,razítko…………………………....

Partners

 • Ministry of the interior

  Ministry of the interior
 • Department of prevention

  Department of prevention
 • Czech chamber of commerce

  Czech chamber of commerce
 • Police of the Czech Republic

  Police of the Czech Republic
 • ELF

  ELF