CMZS

CZ EN
bezpečná země bezpečná země

ČINNOSTI CMZS

Stanovisko Mininsterstva průmyslu a obchodu -  živnostenský odbor "Zatřídění činnosti do živnosti" ze dne 18.12.2009.

Naše značka: 43050/09/04410     PID: MIPOX01H71AO

1. Výroba a prodej různých druhů klíčů, včetně autoklíčů, vykonávat nejen v rámci řemeslné živnosti "Zámečnictví", ale i v rámci volné živnosti s předmětem podnikání "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti č. 25 "Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků", kam spadá, v souladu s nařízením vlády číslo 278/208 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, i výroba sériově vyrábených klíčů a zámků.

2. Prodej mechanických zábranných systémů a certifikovaných mechanických zábranných systémů. Jsme toho názoru, že pokud se jedná pouze o prodej těchto systémů, nikoliv o jejich montáž nebo servis, lze prodej i takového sortimentu vykonávat v rámci volné živnosti s předmětem podnikání "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti č. 48 "Velkoobchod a maloochod" .

3. Montáž systémů generálního klíče, montáž trezorů, bezpečenostních dveří, montáže certifikovaných, bezpečnostních mechanických zábranných systémů, nouzové otevírání bytů a objektů zabezpečených mechanickými zábrannými systémy, nouzové otevírání trezoru a automobilů spadají, v souladu s výše uvedeným nařízením vlády, do koncesované živnosti "Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob", kam náleží činnosti spočívající v montáži, opravách, údržbě, revizích a správě mechanických zábranných systémů, dodatečně zvyšujících účinnost běžných standardů zabezpečení majetku a osob.

Zkrácený opis: Bc. Císařová                          Ing. Bc. Petr Kameník - ředitel odboru živnosti

Napsáno: 24.1.2011
Jméno autora: Ing.Dolejš

Partners

 • Ministry of the interior

  Ministry of the interior
 • Department of prevention

  Department of prevention
 • Czech chamber of commerce

  Czech chamber of commerce
 • Police of the Czech Republic

  Police of the Czech Republic
 • ELF

  ELF