Aktuality

CZ EN
bezpečná země bezpečná země

Aktuality

 • ESSEN Security 2012

  Číst více Publikováno: 30. 09. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Naši zástupci Cechu ve složení Cechmistr Ing.Petr Fráz, mistr Zahraniční sekce Ing.Ivo Buk, mistr Správní sekce Tomáš Pospíšil a zástupci akreditované zkušebny Trezor Test, měli možnost v první den veletrhu 25.9.2012 okusit atmosféru jaká se naskytne jednou za dva roky. Průmyslové město Essen je přímo ideálním místem pro setkání špiček v našem oboru, neboť v samotném městě má výrobu a sídlo hned několik předních výrobců a také zámkařské muzeum. Cechmistr na místě navrhl uspořádat zájezd pro členy cechu s prohlídkou muzea a některého ze závodů předních výrobců s tím, že vše navrhne na představenstvu. Naše cesta nebyla však jen z profesních důvodů. Nýbrž jsme měli předem pozvání na expozici našich kolegů zámečníků v Německu, spolku INTERKEY.

  Tento spolek má za sebou bezmála padesátiletou tradici od roku 1964. Sdružuje 160 členů, kteří musejí mít obchod, nebo poskytují služby zámkaře. Dále má 50 podpůrných členů z řad výrobců a firem podnikajících v bezpečnostním průmyslu.

  Naše více jak dvouapůlhodinové jednání ve velice přátelské atmosféře navázalo na jednání našich vyslanců letos na jaře v Lillenhameru na setkání ELF, jehož jsme členy. Potvrdila se nám stará pravda, učit se od úspěšných. Aplikovat jejich zkušenosti je vizitkou učící se organizace. Při porovnání webových stránek obou organizací a výměny názorů, jsme si potvrdili správný směr v řadě inovací, které nynější vedení Cechu prosazuje. Například i v Německu mají podobný projekt jako my Bezpečnou Zemi. Pořádají pravidelně dny bezpečnosti s policií, kde jednak prezentují své členy a rozdávají propagační materiály o své asociaci.

  Ze setkání jsme si odnesli mnoho podnětů pro naši práci, které budeme na představenstvu vyhodnocovat a našim členům Cechu následně představíme.

  V neposlední řadě na základě rozhodnutí Cechmistra budou náklady na pořádání společných akcí kterých se členové Cechu účastní zcela transparentní. Zveřejněním chceme předejít možným nejasnostem. V případě návštěvy veletrhu Security Essen 2012, veškeré náklady na cestu a ubytování si všichni hradili výhradně z vlastních prostředků ( vstupenku všem účastníkům laskavě poskytla společnost KABA, jako podporu CMZS ). Společnosti KABA resp. jejímu zástupci v ČR inženýrovi Ivo Bukovi patří poděkování.

  V technické sekci Vám přineseme některé zajímavé podněty z oboru zaznamenané na Security Essen 2012.
 • FS-Days zpráva z veletrhu

  Číst více Publikováno: 30. 09. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil  Na otázku, zda mají v dnešní době význam prezentace na veletrzích, zazní jednoznačné ano. Po zkušenostech z Pragoalarmu nyní i ze 4. ročníku mezinárodního veletrhu nejnovějších trendů v oboru zabezpečovací techniky, systémů a služeb. PVA Expo Praha společně s FOR ARCH 23.mezinárodním stavebním veletrhem, již tradičně přilákalo mnoho návštěvníků z řad laické i odborné veřejnosti.

  Na expozici č.36 v rámci projektu Bezpečná Země pod záštitou MV-ČR, naši členové prezentovali své výrobky a služby, které naši členové poskytují. Smyslem takovýchto společných akcí je zvednout zájem o činnost našich členů, propagovat jejich služby a členy samotné, jako kvalifikované odborníky. Dnes ještě týden po skončení veletrhu je patrný zájem ze strany zákazníků což nás naplňuje přesvědčením, že je třeba i tímto způsobem o sobě dávat vědět.

  Zvláště pak, kdy Cechmistr dokáže vyjednat příznivé podmínky pro vystavovatele. Veškeré náklady jako pronájem plochy a služby jsou rozpočítány mezi vystavující členy. Tito pak dosáhnou synergického efektu, kdy za příznivou cenu mohou své výrobky a služby nabídnout, zároveň propagují Cech MZS-ČR a ještě ušetří náklady. Jedinou investicí, kterou Cech vkládá, je obětavá práce všech členů Cechu, kteří se na přípravách a vlastní realizaci podílejí. Za to jim patří poděkování nás všech, neboť to dělají ve svém volném čase a bez nároku na odměnu.

  Transparentnost financování je naší jednou z priorit.
  Veškeré náklady tedy hradili vystavovatelé - členové cechu. Cechovní pokladnu to nikterak nezatížilo.
 • CECHOVNÍ KALENDÁŘ NA ROK 2013

  Číst více Publikováno: 21. 09. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  vážení kolegové, členové,

  jako v loňském roce Vám i letos přinášíme možnost prezentace v cechovním stolním kalendáři.

  Presentace - 1x strana / zobrazení týdne = 2 500 Kč
 • NÁVRH DOPLNĚNÍ STANOV CECHU MZS-ČR

  Číst více Publikováno: 21. 09. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Na záladě usnesení VH z 15.6.2012, představenstvo předkládá návrh doplnění stanov. Každý člen má možnost se vyjádřit k předloženmu návrhu do konce října 2012.
  Následně na podzimní VH, plánované v listopadu (datum bude upřesněno) bude vedena diskuse a odsouhlasení doplnění stanov.
 • PRVNÍ DNY NA VELETRHU FS-Days

  Číst více Publikováno: 20. 09. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Naše poradenské centrum Cechu v rámci projektu BZ, poskytlo již v prvním dni mnoho rad a doporučení v zabezpečení našim spoluobčanům. V prvních dvou dnech přišla i řada členů Cechu, kteří na úkor svého pracovního dne, přišli popovídat a podělit se o řadu cených informací a novinek v našem oboru. Tímto Vás ostatní, kteří váháte, opětovně srdečne zveme k návštěvě. Veletrh je i v sobotu od 10.00 do 16.00 hod, kdy končí.

  Najdete nás v hale č.6 expozice č. 36. Hala je hned v pravo u hlavního vchodu.
 • Prezentace Cechu na pozvánku oslav Prahy 11

  Číst více Publikováno: 17. 09. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  V neděli 16.09.2012 vyvrcholily oslavy 36. narozenin Městské části Praha 11 - Jižního Města. V neděli dopoledne začal program s názvem "den pro celou rodinu" a "den bezpečnosti". V rámci tohoto programu se veřejnosti představil Cech MZS-ČR s projektem BEZPEČNÁ ZEMĚ, na pozvání MěÚ Prahy 11. Současně byly k vidění i složky integrovaného záchranného systému, ukázky Městské policie a hasičské techniky.
  Cech zde rozdával letáčky a informační brožury, propagující služby členů. Informoval o možnostech nabídky, služeb, jak poznat provozovny našich členů a o čem je projekt BZ. Současně pro ukázku zabezpečení vchodu do bytu-domu, zapůjčila firma SHERLOCK exponát, na kterém se demonstrovala správná kombinace dveřních komponent - kování, vložka s vysvětlením výhod certifikovaných výrobků.
 • POZVÁNKA NA FS-Days a FOR-ARCH

  Číst více Publikováno: 06. 09. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vážení kolegové,

  Rádi bychom Vás oficiálně pozvali na veletrh FS-Days a FOR-ARCH na výstaviště Praha Letňany 18. - 22-09-2012. Zde si můžete prohlédnout odborné konference, které budou v rámci veletrhu probíhat. Všem byla také rozeslána pozvánka elektronickou formou na e-mail,
  Špičkové novinky a unikátní technologie - odborné konference bezpečnostního veletrhu FSDays 2012
  Zajímají vás špičkové novinky a unikátní technologie pro obory FIRE & SECURITY, IT PROTECTION, SAFE TRAFFIC a RESCUE PRAGUE?

  Dovolujeme si Vás pozvat na odborné konference, které se uskuteční ve dnech
  18. – 22. září v rámci veletrhu Prague Fire & Security Days 2012 nejen v letňanském výstavním areálu PVA EXPO PRAHA.

  Novinkou pro čtvrtý ročník prestižní výběrové přehlídky nejnovějších trendů a technologií v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb je termínový a prostorový souběh s 23. mezinárodním stavebním veletrhem FOR ARCH 2012. FSDays se tedy poprvé uskuteční poprvé v PVA EXPO PRAHA v Letňanech.
  Organizátor FSDays 2012 spolu s odbornými partnery veletrhu – Ministerstvem dopravy ČR, Orange Group a.s., Orsec s.r.o. , Certifikačním institutem, s.r.o. a Cechem EPS ČR, připravili velmi zajímavé konference, semináře a odborné programy na témata, která jsou uvedena níže. Budeme rádi, přijmete-li pozvání na některý z nich.

  ODBORNÉ KONFERENCE

  18. 9. 2012   
  GALILEO pro bezpečnější dopravu (PVA EXPO PRAHA)
  Třebaže lze využívat systém GPS, s řadou aplikací se stále čeká na nový systém Galileo. Použití technologie družicové navigace je dnes omezeno tím, že se v současné době jedná více méně o informativní systém. Uživatel se musí na základě informace z družicového systému nakonec sám rozhodnout o dalším kroku, za který je sám odpovědný. Služba pro veřejnost poskytovaná americkým systémem GPS a ruským systémem GLONASS je bez záruky, tzn., že není možno vymáhat náhradu škody způsobenou poruchou systému. Galileo dává uživateli možnost kontroly a ověření kvality signálu, tedy záruku spolehlivosti a tím se otvírá možnost pro nové aplikace.

  Konference je určena pro krizové úřady měst a obcí, složky IZS (Policie, HZS, záchranná služba,…), bezpečnostní složky státu, dopravní společnosti, mobilní operátory, letiště, bezpečnostní manažery státních společností, státní správy, ministerstev, oboru fire&security a odborníky z dopravy.

  8. mezinárodní workshop GALILEO USER FORUM (GUF) na téma „Využití GNSS technologie pro krizové řízení“ (Ministerstvo dopravy ČR, Praha 1)
  Hlavním cílem workshopu je podpořit další rozšiřování využívání služeb GNSS (Global Navigation Satellite System) v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

  Workshop je určen pro zástupce významných evropských institucí, do jejichž kompetencí spadá rozvoj globálních družicových navigačních systémů EGNOS a Galileo a navazujících aplikací především pro profesionální použití. Dále odbory krizového řízení, bezpečnostní složky státu, bezpečnostní manažery státní správy, měst a obcí…

  19. 9. 2012   
  Bezpečí inteligentních budov a domácností (PVA EXPO PRAHA)
  Důležité slovo je BEZPEČÍ, přednášky a prezentace nejsou orientované jen na bezpečnost, ale i na úspory, automatické řízení, bezpečné bydlení,...apod.

  Konference je určena pro majitele a provozovatele budov, developery, architekty, facility management, guarding, bezpečnostní manažery privátních podniků, ale i státní a veřejné správy, instalační a realizační společnosti, projektanty, autorizované inženýry…apod.

  Novinky v plnění požadavků norem a zákonů při poskytování bezpečnostních služeb
  (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, Praha 8)
  Cílem semináře je přinést první zkušenosti s prokazováním odborné způsobilosti bezpečnostních pracovníků při jejich kontrole živnostenskými úřady po 31. červenci letošního roku, informovat zejména držitele koncesí - ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů a poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob.

  Je určen pro zájemce z řad odborné veřejnosti a profesních sdružení, výkonné pracovníky firem, odpovědné za kvalitní řízení a poskytování bezpečnostních služeb, všechny držitele platných certifikátů
  a osvědčení Certifikačního institutu a také koncové uživatele uvedených služeb, zástupce pojišťoven
  a veřejné správy.

  20. 9. 2012   
  Požární ochrana datových center z pohledu technologií a legislativy (PVA EXPO PRAHA)
  S celosvětovým nárůstem informačních technologií rostou pochopitelně i požadavky na jejich protipožární zabezpečení. Ať už se jedná o datové centrum o rozloze 60.000 m2 či malý rack, tyto „datové ostrovy“ jsou kritickým komponentem všeho byznysu. Ztráta firemních dat při požáru je jako by se vám před očima zhroutil svět. Naštěstí dnes existují technologie, předpisy a legislativa, které umí těmto nežádoucím katastrofám spolehlivě předcházet. Jak?
  O tom všem se dozvíte na této konferenci, která je především pro projektanty slaboproudu, EPS, SHZ, průmysl, výrobní podniky, energetiku, řešitele a specialisty požární bezpečnosti staveb (PBS), poskytovatele IT, montážní a servisní firmy EPS, SHZ, uživatele, investory…

  Veškeré novinky a zajímavosti týkající se FSDays a podrobný program odborných konferencí včetně on-line registrace najdete na www.fsdays.cz.
 • ŠKOLENÍ PODZIM 2012

  Číst více Publikováno: 05. 09. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Školení   PODZIM  2012
 • 6.10. WITTE Den otevřených dveří – 5. Noc techniků

  Číst více Publikováno: 04. 09. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil

 • CMZS na veletrhu FS-Days

  Číst více Publikováno: 01. 09. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  Vedení cechu, na základě poptávky a dotazů z řad našich členů, zvažovalo možnosti účasti na velletrhu FS Days Praha - výstaviště Letňany. Po náročném a zdlouhavém úsilí, se podařilo vyjednat, s organizátorem veletrhu, podmínky, které jsou již přijatelné a můžeme tak opět ve spolupráci s MV-ČR prezentovat Cech a jeho členy před veřejností, jako vysoce kvalitní profesní organizaci a odborného garanta. Organizaci, která prostřednictvím projektu Bezpečná Země představuje a doporučuje správná řešení v oblasti zábranných systémů a prrostředků. Odkazuje na členy Cechu s označením loga Bezpečné Země, jako na kvalifikované odborníky, dostuppné v rámci celé ČR.

  Máme tak další možnost ukázat se veřejnosti na prestižním veletrhu, který se koná souběžně se stavebním veletrhem FOR-ARCH, jaké služby a produkty členové cechu MZS-ČR představují.

  Záštitu nad veletrhem má MVČR, NBÚ a další. Tedy instituce, se kterými je projekt BZ provázán a spjat. Partnery veletrhu je také Městská policie Praha, tudíž zde bude opět možnost ukázat perspektivu tohoto spojenectví, která se potvrdila již na veletrhu PRAGOALARM a pokračovat tak dál ve společné činnosti a akcích.
  Dalším partnerem je Security Magazín, se kterým Správní sekce projednává možnosti stabilní spolupráce a v rámci magazínu, jako odborného titulu, který by zařadil cechovní sekci do stálého obsahu.
   
  Veletrh se koná od 18.9. do 22.9.2012.   http://fsdays.cz/fsdays-2012-soubezne-sfor-arch-2012.html
 • Setkání CMZS a AZKS v Klecanech

  Číst více Publikováno: 01. 09. 2012 Na stránky přidal: Tomáš Pospíšil


  30.08.2012 proběhlo v Klecanech u  Prahy neformální setkání na půdě firmy TREZOR TEST, na pozvání p. Koktana, předsedy dozorčí rady CMZS.
  Setkání se zúčastnila část vedení CMZS v čele s Cechmistrem a také zástupci AZKS vč. prezidenta asociace p. Novotného. Kromě nástinu cechovních záležitostí, které nás čekají do konce roku, o kterých budeme včas informovat využil Cechmistr p. Fráz vzniklé situace a uvolněné atmosféry neformálního setkání, k rozhovoru s prezidentem asociace AZKS.

  Cecmistr vyslovil přání aby se obě organizace zamyslely nad spoluprací a možnostech vzájemné výměny zkušeností a podpoře. Prezident odpověděl, že tento návrh se mu jeví jako perspektivní a přislíbil, že bude projednán na nejbližším zasedání AZKS. Výsleky a náměty na spolupráci tak obě strany projednají při dalším setkání.  Tomáš Pospíšil - Správní sekce

Partneři

 • SOUSEDE.CZ

  Správa SVJ a BD online - Sousede.cz | Web pro Společenství vlastníků, bytová družstva
 • ELF

  European locksmith federation convention 2017
 • FORD

  Ford Connect
 • Ministerstvo Vnitra ČR

  Ministerstvo Vnitra ČR
 • MVČR - odbor prevence

  MVČR - odbor prevence
 • Hospodářská komora ČR

  Hospodářská komora ČR
 • Policie ČR

  Policie ČR
 • ASOCIACE GRÉMIUM ALARM

  ASOCIACE GRÉMIUM ALARM
 • Zavřít dveře nestačí

  Zavřít dveře nestačí
 • ELF

  ELF
 • SAVE KEY

  Save Key
 • MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA

  Městská Policie Praha
 • SECURITY MAGAZÍN

  Security Magazín
 • AZKS

  Asociace zámkových a klíčových služeb
 • SelectaDNA

  SelectaDNA