Zpráva ze zasedání Rady SBS HK ČR, konaného dne 15. 12. 2011

CZ EN
bezpečná země bezpečná země

Zpráva ze zasedání Rady SBS HK ČR, konaného dne 15. 12. 2011

Dne 15. 12. byla podepsána po předcházejících konzultací smlouva o spolupráci živnostenských společenstev oboru bezpečnostních služeb začleněných v Hospodářské Komoře ČR. Náplní smlouvy je společné prosazování profesních zájmů směrem k orgánům státní správy, veřejné správy, k partnerům i veřejnosti. Dále je ve smlouvě deklarována spolupráce při tvorbě Národní soustavy povolání i Národní soustavy kvalifikací a při přípravě zákona o soukromých bezpečnostních službách. Koordinaci a vyhodnocování spolupráce bude vykonávat Rada soukromých bezpečnostních služeb HK ČR složená z představitelů signatářských subjektů.

Podpisem spolupráci potvrdili tyto společenstva:

 • Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm,o.s.
  zastoupena Ing. Václavem Neprašem, prezidentem asociace
 • Cech mechanických zámkových systémů ČR,
  zastoupen Ing. Petrem Frázem, cechmistrem
 • Česká komora detektivních služeb, o.s.
  Zastoupena Pavlem Capratou, prezidentem komory
 • Česká komora služeb ochrany majetku a osob.
  Zastoupena Lubomírem Krejčí, prezidentem komory
 • Český klub bezpečnostních služeb, o.s.
  Zastoupena Mgr. Vladimírem Rambouskem, prezidentem klubu
 • Komora podniků komerční bezpečnosti ČR.
  Zastoupena Miroslavem Kovaříčkem, prezidentem komory
 • Z průběhu jednání několik bodů

  1. Po krátké vstupní diskuzi byla všemi šesti stranami podepsána Smlouva o spolupráci živnostenských společenstev oboru bezpečnostních služeb začleněných v Hospodářské komoře České republiky
  2. Do rotující funkce předsedy Rady byl na rok 2012 jednomyslně zvolen Ing. Václav Nepraš, prezident Asociace Grémium Alarm
  3. Administrativu a organizaci související s naplňováním této smlouvy bude v roce 2012 zařizovat sekretariát AGA.
  4. Proběhla diskuze k Návrhu zákona o SBS a byl schválen současný postup a způsob připomínkování. V. Nepraš rozešle poslední verzi (LG23) návrhu, která je ze dne 13. 12. 2011. Předpokládá se schůzka Memoranda začátkem ledna 2012
  5. Na jednání Memoranda bude zván i cechmistr CMZS P. Fráz. Především z důvodu prosazování zájmů členů cechu a při tvorbě legislativních změn v Živnostenském zákoně zejména souvisejících s činností CMZS.
  6. V. Nepraš informoval o koncepci AGA podpory odborných veletrhů oboru bezpečnosti. Účastníci zasedání zváží svojí aktivní účast na červnovém veletrhu Pragoalarm 2012, např. společným stánkem.

  Zpracoval Ing. Petr Fráz

Partneři

 • SOUSEDE.CZ

  Správa SVJ a BD online - Sousede.cz | Web pro Společenství vlastníků, bytová družstva
 • ELF

  European locksmith federation convention 2017
 • FORD

  Ford Connect
 • Ministerstvo Vnitra ČR

  Ministerstvo Vnitra ČR
 • MVČR - odbor prevence

  MVČR - odbor prevence
 • Hospodářská komora ČR

  Hospodářská komora ČR
 • Policie ČR

  Policie ČR
 • ASOCIACE GRÉMIUM ALARM

  ASOCIACE GRÉMIUM ALARM
 • Zavřít dveře nestačí

  Zavřít dveře nestačí
 • ELF

  ELF
 • SAVE KEY

  Save Key
 • MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA

  Městská Policie Praha
 • SECURITY MAGAZÍN

  Security Magazín
 • AZKS

  Asociace zámkových a klíčových služeb
 • SelectaDNA

  SelectaDNA