Zpráva o činnosti Správní sekce za rok 2013

CZ EN
bezpečná země bezpečná země

Zpráva o činnosti Správní sekce za rok 2013Zpráva o činnosti Správní sekce za rok 2013

 

 1)      BEZPEČNÁ ZEMĚ – propagace projektu

-    leden – Brno, seminář BZ ve firmě BETA Control
-    březen – „FOR SENIOR“, veletrh – stánek s projektem BZ, Městské policie Praha
-    duben – Velké Karlovice – seminář  BZ na sjezdu ředitelů MP krajských měst ČR
-    květen – Karlovy Vary – MP, Městský úřad, prevenční pracovníci, veřejnost – seminář BZ

-    květen – Konvent ELF 2013 Madrid, Španělsko, zpráva o pokračování 2. roku BZ vč.

     distribuce DVD s upravenou verzí filmu o BZ vč. anglických titulků všem členům

     představenstva ELF (více než 15 evropských i mimoevropských zámkařských asociací

     zhlédlo tento film)

-    červen – přednáška synergie preventivních projektů Bezpečná lokalita, Bezpečná Země a

     Domovník  – preventista

-    září – Cech podporuje řemeslo a mladou generaci prostřednictvím BZ, kvalifikace Zámkař

      a autorizace CMZS k provádění zkoušek profesní kvalifikace

-    říjen – BZ na regionální výstavě Orlová, Ostrava

-    říjen – PRAGOALARM 2013 – představení Katalogu Doporučených Výrobků v rámci BZ   

-    listopad – Kroměříž, seminář BZ preventistům MP, PČR.

-    listopad – Ústí nad Labem – seminář BZ

-    prosinec – 2x seminář BZ Praha 6 (1x studentům školy, 1x magistrát, správa nemovitostí)

 

2)      Nové označení výrobků BZ a Katalog Doporučených Výrobků

-    registrace ochranné známky Nové označení výrobků v rámci BZ, na UPV

-    přípravné práce, specifikace Katalogu Doporučených výrobků

-    grafické práce, shromažďování obrazových podkladů výrobků

-    sestavování seznamu členů vč. kontaktů, textace, úvodní slova

-    tvorba, postupné korektury a finální zalomení do cechovního layoutu

 

3)      Web CMZS

-    video BEZPEČNÁ ZEMĚ umístěno na homepage cechovních stránek. Jedná se o

      upravenou verzi vč. dopracování a umístění anglických titulků do jednotlivých sekvencí

      filmu

-    dohoda o placené inzerci „FORD“ užitkové vozy pro členy CMZS, na homepage

      cechovního webu (do pokladny CMZS přibylo 3000 Kč)

-    stálá administrace a správa webu.

 

 

4)      Zpravodaj Cechu MZS

V tomto roce nebylo vydáno tolik zpravodajů, jak nám ukládají stanovy, nebylo ovšem v silách zvládnout více. Do konce tohoto roku by však poslední letošní zpravodaj 2013 měl vzniknout.

 

5)      Závěr

Hlavním důvodem, proč také nevzniklo více Zpravodajů je, že Správní sekce spolupracovala s Cechmistrem mimo jiné na také na konzultacích a připomínkách nově vznikajícího sborníku ÚNMZ o doporučeném způsobu a stupních zabezpečení objektů dle charakteru jejich užívání a lokálním umístění. Následovaly přípravy na sladění cechovního „Nového označování výrobků“, které na tuto TNI svým charakterem přímo navazuje a v neposlední části se zahájily práce na Katalogu Doporučených Výrobců. Zde správní sekce, ve spolupráci se státem akreditovanou zkušební laboratoří (člen TREZOR-TEST) nejprve koncipovala strukturu zadání a podmínek pro výrobky, jež se chtějí ucházet o uvedení do katalogu.

Následovaly veškeré práce, které vyústily až cca 14 dní před veletrhem Pragoalarm 20113, kdy se teprve katalogy dotiskly.

Následovaly přípravy na samotný veletrh PA 2013. Jednání s Incheba – provozovatelem holešovického výstaviště a zajišťování veškerých nutných administrativních, technických a podpůrných činností, vč. samotné stavby stánku, který byl i letos koncipován jako PORADENSKÉ CENTRUM BZ pro občany pod záštitou MVČR a PČR.

 

Správní sekce mimo jiné zaznamenala ohlasy na projekt BZ ze zahraničí. Prvně to byl prezident ukrajinské asociace p. Ilja Voinov, který projevil zájem rozšířit myšlenku BZ a adaptovat ji na místní podmínky. Dále to byli zástupci polských klíčníků (konkrétně p. Michal Nowaczyk), kteří nás dokonce zvali na setkání jejich asociace s polskou vládou, abychom společně diskutovali o možnostech převzít model BZ pro polský trh.

Na PA 2013 jsme také s Cechmistrem společně jednali s ředitelem Odboru prevence kriminality slovenského Ministerstva Vnitra a konkrétní bezpečnostní firmou RYS, oba zástupci projevili velký zájem zahájit spolupráci. JUDr. Koníček s MVČR byl jednání se svým slovenským protějškem také přítomen a právě on byl iniciátorem tohoto jednání. V současné době je v řešení možný rámec spolupráce, nebo přímo rozšíření působnosti CMZS na Slovensko.

Za Správní sekci mohu říci, že tento zájem a další záležitosti, jako je Katalog Doporučených Výrobků, mne velice těší a zájem o projekt BEZPČNÁ ZEMĚ stále roste.


Tomáš Pospíšil v.r.
Mistr Správní sekce
Cech MZS-ČR

21.11.2013


Partneři

 • SOUSEDE.CZ

  Správa SVJ a BD online - Sousede.cz | Web pro Společenství vlastníků, bytová družstva
 • ELF

  European locksmith federation convention 2017
 • FORD

  Ford Connect
 • Ministerstvo Vnitra ČR

  Ministerstvo Vnitra ČR
 • MVČR - odbor prevence

  MVČR - odbor prevence
 • Hospodářská komora ČR

  Hospodářská komora ČR
 • Policie ČR

  Policie ČR
 • ASOCIACE GRÉMIUM ALARM

  ASOCIACE GRÉMIUM ALARM
 • Zavřít dveře nestačí

  Zavřít dveře nestačí
 • ELF

  ELF
 • SAVE KEY

  Save Key
 • MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA

  Městská Policie Praha
 • SECURITY MAGAZÍN

  Security Magazín
 • AZKS

  Asociace zámkových a klíčových služeb
 • SelectaDNA

  SelectaDNA