Program jednání představenstva 13.-14. 5. 2011

CZ EN
bezpečná země bezpečná země

Program jednání představenstva 13.-14. 5. 2011

Program jednání představenstva cechu MZS, které se bude konat dne 13.-14. 5. 2011 (pátek-sobota) od 14,00 hod Tišnov.

Zahájení: 13. 5. 2011 od 14,00 hod


Účastníci: členové představenstva a zástupce DR


Program jednání:


1.Kontrola zápisu z minulého zasedání představenstva dne 12.2. 2011 v Brně. 


2.Zpravodaj č. 2/2011 a Zpravodaj č.3/2011 (Volební Zpravodaj)


3.Kontrola a příprava volební Valné hromady  (firma GUARD – Tišnov)


Program: 

-pátek (školení firma GUARD, prodej, výměna výrobků mezi členy cechu MZS, soutěž skládání vložek apod.)

-sobota (volební VH)

-Zpracování zprávy o činnosti představenstva od minulé VH 22. 5. 2010-Ždár n/S. a zprávy o činnosti za celé 3 leté volební období.


4.Kontrola plnění usnesení z VH a Min.VH

-Hodnocení plnění usnesení z VH dne 22. 5. 2010 Ždár n/S

-Hodnocení plnění usnesení z Mimořádné VH dne 5. 11. 2010

-Vyhodnocení spolupráce s výrobci zámkové techniky za rok 2008-2010(ASSA ABLOY FAB Rychnov s.r.o.,TOKOZ a.s., ROSTEX Vyškov s.r.o.,KOMAS s.r.o.,HOBES s.r.o., DEZA – sdružení výrobců apod). Dohodnout termíny návštěvy v 02-04/2011.


5.Stav financí a finančních záležitostí


6.Diskuze


7.Příští zasedání představenstva cechu MZS


1. Kontrola zápisu z minulého zasedání představenstva dne 12. 2. 2011 v Brně. 


Organizační a různé:


02/2011

-Pozvánka na školení z HK k novému systému CRM. Zasláno Bc. Frázovi dne 8. 2. 2011.

-Tisková zpráva z HK. Prezident Petr Kužel k výsledkům Českého průmyslu a stavebnictví za rok 2010 ze dne 8. 2. 2011.

-Odpověď členu cechu Patriku Barochovi na článek z časopisu „Svět Motorů“ 49/2010. Ze dne 8. 2. 2011. Viz. jednání na MPO – živnostenský odbor. 

-Potvrzení termínu školení „Sjednocování a skládání vložek typu NVL a CPS“ dne 17. 2. 2011. Celkem zaslalo přihlášku 12 členů cechu MZS. Ze dne 8. 2. 2011.

-Tisková zpráva z HK. Stanovisko HK ČR k rušení k obchodně-ekonomických úseků na Českých ambasádách. Ze dne 9. 2. 2011.

-Informace o prezentaci na internetu admin@sluzby.cz. Cech MZS byl zobrazen celkem 695x. Ze dne 10. 2. 2011.

-Školení SmartAir na Moravě II. – dveřní kování a s elektronicky blokovanou vnější klikou. Pořádá ASSA ABLOY dne 4. 3. 2011, hotel „Lázně Zlín“-Kostelec. Ze dne 10. 2. 2011.

-Nabídka z HK Ostrava na volné vstupenky na mezinárodní technologický veletrh HANNOVER MESSE 2011 a na veletrh informační a telekomunikační techniky CeBIT 2011. Ze dne 10. 2. 2011.

-Tisková zpráva z HK. Protest proti plánovanému rušení obchodně-ekonomických úseků. Ze dne 11. 2. 2011.

-Připomínky z HK k materiálu 5/11 o způsobu označování potravin a tabákových výrobků. Ze dne 14. 2. 2011.

-Odchod do předčasného důchodu člena cechu MZS Jiří Musil. Jmenovanému bylo sděleno, že je nutno zaslat písemnou žádost o snížení členského příspěvku na 500,-Kč/rok a doložit fotokopii nástupu do předčasného důchodu. 

-Připomínky z HK k materiálu 3/11 „Návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ze dne 15. 2. 2011.

-Žádost o zpracování nabídky na reklamu cechu MZS v Hospodářských novinách p. Barbara Pokorná, tel. 233 071 733. Ze dne 15. 2. 2011.

-Tisková zpráva z HK. Informace k růstu HDP za rok 2010. Ze dne 15. 2. 2011.

-Návrh na setkání s Rakouskými klíčníky „Národní cech Vídně“ na den 29. 3. 2011. Ze dne 15. 2. 2011.

-Informace z HK problematika statutárních zástupců-souběh funkcí. Ze dne
16. 2. 2011.

-Informace z kontroly hospodaření Jan Novotný. Ze dne 16. 2. 2011.

-Zápis z porady s řediteli KHK a zástupci profesní unie ze dne 18. 1. 2011. Zasláno Bc. Frázovi dne 17. 2. 2011.

-Zaslání hesla pro otevření Zpravodaje cechu MZS p. Zdeněk Koláček, Tišnov. Ze dne 18. 2. 2011.

-Informace z International Police Association – sekce České republiky. Viz. www.ipa.cz. Ze dne 19. 2. 2011.

-Připomínky z HK k materiálu 4/11 novela zákona o ověřování a uznávání výsledku dalšího vzdělávání. Zasláno Bc. Frázovi dne 19. 2. 2011. 

-Připomínky z HK k materiálu 12/1 novela zákona o hospodaření s energií. Zasláno Bc. Frázovi dne 19. 2. 2011. 

-Zaslání loga cechu MZS firmě „WINKHAUS“. Ze dne 19. 2. 2011.

-Pozvánka na výstavu do Litvy na dny 13. -15. 5. 2011. European Lockmaster Group Open House Fair 2011 held on the 13th - 15th of May in Vilnius, Lithuania. Zasláno Ing. Bukovi dne 19. 2. 2011.

-Informace ze školení členů cechu MZS „GUARD – MUDROCH“ v Praze dne 17. 2. 2011. Zpráva zaslána všem členům představenstva a dozorčí rady dne
22. 2. 2011. Touto cestou je nutno poděkovat Bc. Frázovi za přípravu a organizaci školení. 

-Informace z jednání na výstavě „Pragoalarm“ ze dne 17. 2. 2011 v Praze. Informace zaslána všem členům představenstva a dozorčí rady dne 22. 2. 2011. Jednáno s Judr. Koníčkem předáno 2 000 ks barevných letáku s logem cechu MZS a 50 ks samolepek s logem cechu MZS. Dále se uskutečnilo jednání s prezidentem AGA s Ing. Dufkem k nápomoci ustanovení kontrolního – inspekčního orgánu členů cechu MZS.

- Stanovisko MPO – koncesní živnost. Byl zaslán dopis všem členům cechu MZS k urychlenému vyřízení koncesní živnosti „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“. K 31. 1. 2011 má pouze 59,5 % členů cechu koncesní živnost. Ze dne 22. 2. 2011.

-Upřesňující informace v novinách „Právo“ dne 22. 2. 2011 k článku „Exekutoři jdou do bytu i bez vědomí majitelů“. Ze dne 22. 2. 2011.

-Informace člena cechu Ing. Miloš Vašík, který provádí práce jak soudní znalec. Vzhledem ke zkušenostem jako soudní znalec a kvalifikaci souhlasí s pomocí ustanovení kontrolní – inspekčního orgánu cechu MZS pro případy stížnosti na nekvalitně provedenou práci člena cechu MZS. Tento kontrolní – inspekční orgán (3 členný) připravujeme projednat na volební VH dne 13. -14. 5. 2011 v Tišnově. Ze dne 22. 2. 2011.

-Pozvánka z HK na školení k novému systému CRM, který se koná dne
22. 3. 2011. Zasláno dne 22. 2. 2011. Ze dne 22. 2. 2011. 

- Všem členům cechu MZS byla zaslána pozvánka, závazná přihláška a osnova "Školení-seminař v Hotelu Nový Dvůr- Veverska Bityška dne 25.3.2011 /u Brna/- "Trezory do roku 1989 II.část a Trezorové zámky od roku 1989".

 Přednášející: Jan Novotný a Ing.Schwarz O. Ze dne 23. 2. 2011.

-Vyloučení z řad členů cechu MZS z důvodu nezaplacení členského příspěvku na základě rozhodnutí představenstva ze dne 12. 2. 2011 v Brně. Zaslán dopis pan Fejta Milan dne 23. 2. 2011.

-Připomínky z HK k materiálu 17/10 o schvalování technické způsobilosti. Zasláno Bc. Frázovi dne 23. 2. 2011.

-Informace o cechu MZS ČR. Zasláno na Krajské ředitelství Policie ČR Ostrava. Mgr. Viktorin, tel: 974  721 218. Současně byl zaslán barevný leták s logem cechu MZS. Ze dne 23. 2. 2011.

-Objednávka na stravování Volební Valné hromady, která se bude konat
13. -14. 5. 2011 v Tišnově, penzion „Červený Mlýn“. Ze dne 23. 2. 2011.

-Žádost HK o zaslání seznamu členů cechu MZS, kteří působí v různých funkcích za Hospodářskou komoru. Zasláno Bc. Frázovi dne 23. 2. 2011.

-Školení – seminář „Trezory…“ v hotelu „Nový Dvůr“ ve Veverské Bítýšce dne 25.3. 2011, zasláno všem členům cechu MZS- dne 23.2. 2011. Zaslána osnova, pozvánka, závazná přihláška. 

-Cenová nabídka – odpověd (objednávka) na občerstvení členů cechu MZS na Volební VH dne 13.-14.5. 2011 v Tišnově. Zasláno dne 23.2. 2011.

-Seznam předsedů ŽS – cechu MZS. Zasláno na HK dne 23.2. 2011. Cech MZS vznikl registrací na MV ČR dne 14.4. 1994 (cechmistři-Judr. Pavel Blažek, Jan Novotný, Ing. Petr Koktan, Ing. Tomáš Cvek, Ing. Dolejš Karel - od 1.3. 2008).

-Přihláška ke zkoušce k „Nouzovému otevírání zámků a automobilů“, která se bude konat odpoledne od 14hod dne 25.3. 2011 v hotelu „Nový Dvůr“ ve Veverské Bítýšce. Zasláno všem členům cechu MZS dne 24.2. 2011.

-Jména a funkce členů cechu MZS, kteří působí ve funkci v HK. Zasláno na HK dne 24.2. 2011.(Bc. Fráz Petr – člen expertního týmu Sektorové rady pro přípravu kvalifikace podle Zákona č. 179/2006 Sb.).

-Tisková zpráva z HK ČR „Revize aktu pro drobné podnikání“. Zasláno Bc. Frázovi dne 24.2. 2011.

-Zápis z jednání představenstva cechu MZS ze dne 12.2. 2011 v Brně a termín exkurze ve firmě Kaba GmbH. V Rakousku. Zasláno všem členům představenstva a dozorčí rady dne 26.2. 2011. 

-Seznam delegátů členů cechu MZS na XXIII. sněm HK ČR (sněmu se zúčastní Ing. Dolejš, Bc. Fráz, Mahdal Boris). Zasláno dne 27. 2. 2011. 

-Informace od prezidenta „ELF“ v anglickém jazyce. Zasláno pro informaci Ing. Bukovi dne 27.2. 2011.


03/2011

-Tisková zpráva z HK ČR „Skokové zvýšení DPH negativně ovlivní podnikání v ČR“ ze dne 1.3. 2011.

-Informace z HK. Hospodářská komora ČR vyhlašuje soutěž pro podnikatele „Patron 2010“. Ze dne 2.3. 2011.

-Pozvánka z HK na jednání ŽS před volebním sněmem HK ČR. Jednání se uskuteční 7.4. 2011 v Praze 1. Ze dne 3.3. 2011. 

-Tisková zpráva z HK. Prezident HK informuje – chybí nám diskuze s vládou. Navrhuje sjednotit sazbu s DPH na 17 %. Ze dne 7.3. 2011.

-Dopis od člena cechu MZS – Roman Bílek z Mladé Boleslavy ohledně článku „Novinky.cz, který varuje před pochybnými otvírači dveří při exekuci. http://www.novinky.cz/finance/226578-zamecnici-varuji-pred-pochybnymi-otviraci-dveri-pri-exekucich.html. Ze dne 8.3. 2011. 

-Termín jednání s Rakouskými klíčaři domluven na den 29.3. 2011 od 10.00hod ve Vídni. Dopravu zajišťuje Ing. Buk. Zasláno všem členům představenstva a dozorčí rady dne 8.3. 2011. Kdo má zájem se tohoto jednání zúčastnit, zašlete e-mail. 

-Informace z HK. MPSV dokončilo jednání ve věci účasti na nemocenském pojištění při souběhu funkcí. Ze dne 9.3. 2011. 

-Tisková zpráva z HK „HK vítá jednotný EU patent“. Ze dne 10.3. 2011.

-Vklad barevného letáků cechu MZS do Hospodářských novin. Ze dne 11.3. 2011. Odpověď bude zaslána do 31.3. 2011. 

-Pozvánka z firmy Kaba GmbH. na návštěvu výrobních závodů Kaba a Gege v Rakousku. Exkurze se uskuteční dne 21.4. 2011. Zasláno dne 11.3. 2011. Odjezd bude realizován 2 autobusy (Praha, Brno).

-Žádost firmy SHERLOCK Praha – Tomáš Pospíšil k možnosti spolupráce na projektu „Prevence kriminality“. Předběžný termín k jednání stanoven na 04/2011. Zasláno dne 12.3. 2011. 

-2. volná místa na školení – seminář „Trezory…“ v hotelu „Nový Dvůr“ ve Veverské Bítýšce dne 25. 3. 2011. Zasláno všem členům cechu MZS dne 15.3. 2011. 

-Informace z HK „Zápis z 10. setkání k tématu – Autorizace podle zákona č. 179/2006 Sb. Ze dne 16.3. 2011. 

-Tisková zpráva z HK průzkum: malé a střední firmy hlásí zlepšení ekonomické situace. Ze dne 16.3. 2011. 

-Ukončení řízení distribuce klíčů FAB 1 a FAB 2. Dopis od Vladimíra Kokty ASSA ABLOY Czech and Slovakia s.r.o. Zaslán všem členům cechu MZS dne 18.3. 2011. 

-Doklad o zaplacení školení Trezory dne 25.3. 2011 ve Veverské Bitýšce. Zaslán firmě Rovel Zlín. 

-Vyukový polygon v oboru zámkař – klíčař. Zaslal Josef Fábera z Prahy 4, který spolupracuje ze střední školou elektrotechniky a strojírenství. Dopis ze dne 18.3. 2011. 

-Návrh na termín školení „Konstrukce autozámků, koncernu VAG II. část v 04/2011. Zaslán e-mail s žádostí na kolegy p. Barocha a Ivanova. Ze dne 18.3. 2011. 

-Nabídka na zapojení cechu MZS do Business katalogu www.EuropeTraders.eu určený pro evropské země. Ze dne 23.3. 2011. 

-Žádost firmy Martin Fábera z Prahy 5 na zaslání písemných materiálů nebo CD ze školení „Přípravky k nouzovému otevírání“, které se uskutečnilo 09/2010 v Praze. Ze dne 24.3. 2011. 

-Pozvánka na výstavu 32. ročníku Mezinárodního stavebního veletrhu Coneco ve dnech 22.3.-22.4. 2011 na výstavišti INCHEBA Expo Bratislava. Ze dne 24.3. 2011. 

-Prezentace cechu MZS na internetu ke dni 25.3. 2011 jsme byli zobrazeni celkem 771x. www.firma.sluzby.cz/1046665-cech-mechanickych-zamkovych-systemu-cr .

 -Připomínky z HK k materiálu 36/11 „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy“ zasláno Bc. Frázovi dne 26.3. 2011. 

-Pozvánka z HK na 17. ročník Sympózia EDI „Praxe, elektronické komunikace v obchodních vztazích“, které se bude konat ve dnech 14.-15.4. 2011 v Praze. Ze dne 26.3. 2011, zasláno Bc. Frázovi. 

-Vyloučení z řad členů cechu MZS firma SEZAM.CZ p. Fejta Milan. Zasláno znovu na jinou adresu. Ze dne 27.3. 2011. 

-Ukončení členství v cechu k 1.1. 2011 p. Pavel Kozák Jarcova 76,Valašské Meziříčí-bez udání důvodů. Ze dne 27.3. 2011.

-Termíny výstav a veletrhů: -32. ročník mezinárodního stavebního veletrhu "CONECO", který se koná ve dnech 29.3.- 2.4. 2011 na výstavišti Incheba Expo Bratislava -Stavební veletrh Brno ve dnech 12.-16.4.2011 v Brně.

Současně bylo členům cechu připomenut termín 31.3. 2011 k zaplacení členských příspěvků cechu MZS za rok 2011. Ze dne 28.3. 2011.

-Odevzdání daňového přiznání na FU Praha 10. Daňové přiznání právnických osob cechu MZS zpracováno a podepsáno daňovou poradkyní Ing. Preisslerovou. Ze dne 28.3. 2011.

-Vyukový polygon v oboru „Zámkař-klíčař“. Informace od člena cechu MZS Josefa Fábery z Prahy 4. Jedná se o spolupráci se střední školou elektroniky a strojírenství Praha 10, s firmou Zámečnictví Fábera Josef, Praha 4. Zasláno Ing. Koktanovi 30. 3. 2011. 

-Připomínky z HK k materiálu 47/11 „Privatizace státních, zkušebních ústavů“ zasláno Ing. Koktanovi a Bc. Frázovi dne 30. 3. 2011. 

-Vyúkový polygon v oboru zámkař klíčař, zasláno Ing. Koktanovi dne 30.3. 2011 pro jednání s Ing. Neprašem – AGA. Ze dne 30.3. 2011. 

-Dopis člena cechu MZS, Milana Dlouhého z Hradce Králové ze dne 4. 3. 2011. Zasláno všem členům představenstva a dozorčí rady. Stanoviska k tomuto dopisu bude projednáno na představenstvu cechu MZS dne 13.5. 2011 v Tišnově. Ze dne 31.3. 2011. 

-Informace na Ministerstvo spravedlnosti ČR – Mgr. Kamila Novotná, odbor dohledu, tel. 221 997 412. Zaslán dopis z Ministerstva průmyslu a obchod, odbor živnosti. Stanovisko ke koncesní živnosti – „Poskytování technických služeb a k ochraně majetku a osob“. Uvedený materiál bylo potřeba jako odpověď na dotaz vykonavatele soudního exekutora. Ze dne 31.3. 2011. 

-Stav členů cechu MZS a data narození – výročí (50,55, 60, 65 let) v roce 2011. 

-Změna názvu firmy - ukončení sdružení k 31.12. 2010 - Horvát Antonín - odchod do starobního důchodu. Změna názvu firmy  od 1.1. 2011 Ladislav Slaník - zámečnictví, výroba klíčů. IČ:60889811 změna IČ 60889659, DIČ:CZ480128037, změna DIČ CZ530414007. Datum narození: 14.04.1953. Ze dne 31.3. 2011. 

-Zápis z jednání s Rakouskými klíčníky WKO Vídeň, které se konalo dne 29.3. 2011. Zpracoval Ing. Buk. Ze dne 31.3. 2011. 


04/2011

-Zaslání 2 ks pozvánek na IBF Brno, kolegům Rakouským klíčníkům do Vídně, včetně průvodního dopisu. Ze dne 1.4. 2011.

-Zaslání čísla účtu cechu MZS, IBAN a BIC pro Slovenské kolegy k zaplacení čl. příspěvků na rok 2011. Ze dne 1.4. 2011. 

-Pozvánka - Kaba & Gege Eggenburg & Herzogenburg, Rakousko dne 21. dubna 2011. Zaslán všem členům cechu MZS – pozvánka a program prohlídky výrobních závodů v Rakousku. Ze dne 1.4. 2011. 

-Termín setkání s firmou SHERLOCK – bezpečnostní dveře s.r.o.  Tomáš Pospíšil dohodnut na den 13. 4. 2011 na Stavebním veletrhu v Brně. Ze dne 1. 4. 2011.

-Pozvánka na Den obchodních kontaktů s Polskem v Ostravě v sídle Krajské hospodářské komory. Ze dne 1. 4. 2011. 

-Informace z HK „Národní soustava povolání“ zasláno Ing. Koktanovi a Bc. Frázovi pro jednání s Ing. Neprašem-AGA. Ze dne 1. 4. 2011.

-Žádost k přijetí do řad členů cechu MZS p. Moučka Jiří, Zlín. Zaslány informace k přijetí dne 2. 4. 2011.

-Připomínky z HK k materiálu 63/11 „Novela zákona o DPH“ zasláno všem členům představenstva a dozorčí rady dne 4. 4. 2011.

-Informační článek „Olomoucký kraj“ k řešení Prevence kriminality a bezpečnosti občanů. Kontakt na kancelář pí Kubjátové: 585508286
Asistentka Kubjatové mobil: 602272688 viz. http://www.kr-olomoucky.cz/NR/rdonlyres/B417F889-DAF7-4A16-B1B4-00645626DC92/0/breznove_vydani_mesicniku_Olomoucky_kraj.pdf. Ze dne 4. 4. 2011. 

-Připomínky z HK k materiálu 41/11 „Novela zákoníku práce“ zasláno všem členům představenstva a dozorčí rady dne 4. 4. 2011.

-Pozvánka na Veletrh ELEKTRON, který proběhne v Pražském veletržním areálu v Letňanech od 12. do 15. dubna 2011. Podrobné informace o veletrhu najdete na našich webových stránkách. Ze dne 4. 4. 2011. 

-Informace z HK dnem 4. 4. 2011 ukončil pan Mgr. Radek Žákovský své působení ve společnosti Axis4, a.s. Nově prosím kontaktujte pana Pavla Nykla, e-mail: nykl@axis4.info , tel.: +420 491 435 413, mobil: +420 724 080 750, který převzal veškerou související agendu po panu Žákovském. Ze dne 4. 4. 2011.

-Informace z HK jednání živnostenských společenstev před volebním sněmem HK ČR. Zasláno Bc. Frázovi dne 6.43. 2011. 

-Prezenční listina účastníků členů cechu MZS k prohlídce výrobních závodů dne 21. 4. 2011 – Rakousko. Zasláno Ing. Bukovi dne 6. 4. 2011. 

-Tisková zpráva z HK o účasti českých firem na Mezinárodním veletrhu Hannover Messe. Ze dne 7. 4. 2011.

-Setkání s Rakouskými klíčníky ve Vídni dne 29.3. 2011. Zaslána informace a zpráva od Ing. Buka všem členům představenstva a dozorčí rady. Dne 7. 4. 2011. 

-Pozvánka od „Stell Art“ na Stavební veletrh do Brna. Ze dne 11.4. 2011.

-Úprava na www.seznam.cz/firmy-jmenný seznam členů cechu MZS (ukončení členství k 1.1. 2011). 

Weber Tomáš, Krátká 61, 411 08, Štětí, IČ: 13319159 - úmrtí

Kozák Pavel, Jarcova 76, 757 01, Valašské Meziříčí, IČ: 46574093

Sezam.cz s.r.o., Fejta Milan, Staropramenná 221/25, 150 00, Praha 5, IČ: 26460670

Změna jména: Horvát Antonín na jméno Slaník Ladislav. Změna IČ, nové IČ 60889659, adresa zůstává nezměněná. Ze dne 12.4. 2011. 

-Návrh na inspekční orgán cechu MZS. Zaslán všem členům představenstva cechu a dozorčí radě k připomínkám. Inspekční orgán v počtu 3 členů projednat na představenstvu cechu a schválit na volební VH dne 13.-14.5. 2011 v Tišnově. Ze dne 12.4. 2011. 

-Dopis Dear Business Friends. V anglickém jazyce. Ze dne 13.4. 2011. 

-Nabídka z HK na podnikatelskou akademii 2011. Ze dne 13.4. 2011. 

-Zpravodaj č. 2/2011 ve „Velikonoční úpravě“ umístěn na www.cmzs.cz pod heslem. Ze dne 14.4. 2011.  

-Pozvánka na školení k novému systému CRM z HK. Ze dne 14.4. 2011.  

-Tisková zpráva z HK „Stanovisko HK ke schválenému EU patentu a Aktu jednotného trhu EU“. Zasláno všem členům představenstva a dozorčí rady. Ze dne 14.4. 2011.  

-Tisková zpráva z HK „Role elektronické komunikace v obchodních vztazích“ skončilo 17. sympozium EDI. Ze dne 15.4. 2011.  

-Změna členství v cechu MZS z FO na PO pan Jiří Sedlák, Znojmo. Fa TRESYS s.r.o. Ze dne 15.4. 2011.  

-Volná místa- Pozvánka - Kaba & Gege Eggenburg & Herzogenburg, Rakousko dne 21. dubna 2011. Zasláno všem členům cechu dne 18. 4. 2011. 

-Připomínky HK ČR k materiálu 64/11 Novela zákona o silniční dopravě. Zasláno představenstvu a dozorčí radě. Ze dne 19.4. 2011.  

-Dopis od Ing. Milana Puldy, ředitele firmy Winkhaus s.r.o., Mnichovice. Jednání o vstupu cechu MZS do „ELF“ – možnost finančního příspěvku. Ze dne 19. 4. 2011. 

-Pozvánka na Volební valnou hromadu dne 13.-14.5. 2011 2011 – Tišnov, Penzion „Červený mlýn“. Zasláno všem členům cechu dne 19. 4. 2011.

- Změna bankovního účtu HK. Ze dne 19.4. 2011. 


- Potvrzení účasti na exkurzi do Rakouska dne 21.4.2011. Zasláno všem členům cechu dne 19. 4. 2011.

- Patentová ochrana produktů Mul-T-Lock (vložky zámků, klíče, stroje na výrobu klíčů). Mul-T-Lock interactive (vložka zámku a klíč) 

-evropský patent 0605932 (do roku 2013) 

-US patent 5,784,910 klíč 

-US patent 5,520,035 vložka 

Mul-T-Lock MT5+ (vložka zámku a klíč) 

-evropský patent, uveden v české databázi jako CZ/EP 1738044 T3 (do roku 2025) 

Mul-T-Lock Integrator 

-přihláška evropského patentu IS 03811858.4 (vedeno jako Patent pending) 

Stroj na výrobu klíčů Mul-T-Lock 

-český patent č.295064. 


Doručeno dne 19.4. 2011. Bude zasláno všem členům cechu MZS a zpracováno do Zpravodaje č. 3/2011.

-Nabídka firmy GUARD Mudroch a EVVA k doprodeji cylindrických vložek a zadlabavacích zámků s 50 % slevou u příležitosti Volební valné hromady dne 13.-14.5. 2011. Ze dne 19.4. 2011. 

- Úprava na www.seznam.cz/firmy-jmenný seznam členů cechu MZS (ukončení členství k 1.1. 2011). Žádost doručená dne 20.4. 2011 od Žáčkové Michaeli. 

-Omluvenka k neúčasti na Volební valné hromadě od Ing. Zuzíka s Mul-T-Lock, Hranice z rodinných důvodů. V zastoupení firmy se zúčastní p. Marcel Koutný, kterému bude vydána plná moc v zastupování. Ze dne 20.4. 2011.

- Připomínky HK ČR k materiálu 67/11 Novelizace občanského soudního řádu a exekučního řádu. Zasláno všem členům představenstva a dozorčí rady dne 22. 4. 2011. 

-Návrh na inspekční orgán cechu MZS. Ing. Miloš Vašík souhlasí být členem tohoto inspekčního orgánu, zaslal jmenovací dekret jako soudní znalec v oboru ekonomika (odvětví ceny a odhady) a v oboru strojírenství se specializací na trezorové pokladny, zámky, bezpečnostní a pancéřové dveře, bezpečnostní systémy, magnetické a klíčové systémy, certifikace a otevírání úschovny objektů. Ze dne 22.4. 2011. 

-Materiál k problematice „Patentová a zámková kancelář“ – Šálek Karel,
Praha 5. Uvedený materiál nechal zpracovat Ing. Buk z firmy Kaba GmbH. Ze dne 22.4. 2011. 

-Změna člena cechu MZS z fyzické osoby Sedlák Jiří, Kuchařovická 1221/5, Znojmo 2, na právnickou osobu TRESYS s.r.o., Kuchařovická 1221/5, změna IČ: 28291689 od 1. 1. 2011. Pan Sedlák informován o povinnosti zaslat výpis z obchodního rejstříku. Zaslána nová faktura na čl. příspěvek ve výši 5000,- Kč na rok 2011. Ze dne 22. 4. 2011. 

-Informace z jednání zástupců cechu MZS a výrobců zámkové techniky dne 13. 4. 2011 na Stavebním veletrhu v Brně. Zasláno všem členům představenstva a dozorčí radě dne 24.4. 2011. 

-Pozvánka na setkání pracovní skupiny pro zpracování popisu a standardu typové pozice „ZÁMKAŘ“ v rámci Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikace, která se uskuteční ve středu 11. 5. 2011 v 11hod v prostorách společnosti „TREXIMA“ Smíchov, Praha 5. Ze dne 26.4. 2011. 

-Článek v novinách „Deník“ v okrese Olomouc, který řeší vloupání do společných prostorů domů. Za cech MZS se zúčastnil Boris Mahdal. Ze dne 26.4. 2011. 

-Projekt „Prevence do každé rodiny“ zaslány členem cechu MZS firma Sherlock bezpečností dveře s.r.o., Praha. Návrh projektu bude projednán na představenstvu cechu MZS. Ze dne 26. 4. 2011. 

-Informační list „MEZA“ česká asociace výrobců zámků a stavebního kování. Zasláno všem členům představenstva a dozorčí rady dne 26. 4. 2011. 

-Článek Ing. Buka k průběhu návštěvy výrobních závodů Kaba GmbH a Gege dne 21.4. 2011 v Rakousku. Zhodnocení návštěvy včetně 30-ti fotografií bude vytištěn v Mimořádném Zpravodaji duben 2011. Ze dne 26.4. 2011.

-Obrázky patentově chráněných produktů řad Mul-T-lock. Bude zaslán všem členům cechu MZS. Ze dne 26. 4. 2011. 

-Exkurze Rakousko „Mimořádný Zpravodaj duben 2011 ve 30-ti fotografiích“. Uvedený zpravodaj byl umístěn na www.cmzs.cz. Zasláno všem členům cechu MZS dne 28. 4. 2011.

-Tisková zpráva HK ČR – „Otevření pracovního trhu v Německu a Rakousku je šancí pro české firmy“. Zasláno všem členům cechu MZS.


05/2011

-Výzva k HK k zaplacení členských příspěvků v roce 2011. Podíl členských příspěvků zasílejte na č. účtu 201578853/0600. Variabilní symbol 64811XXX. Za XXX prosím doplňte Vaše registrační číslo dle seznamu a v příloze do specifického symbolu uveďte IČ Vaší složky (ŽS).  Ze dne 5. 5. 2011.-Změna zástupce ASSA ABLOY Czech and Slovakia s.r.o., Praha v cechu MZS. Vzhledem k ukončení pracovního poměru pana Vladimíra Kokty je jmenován zástupcem ASSA ABLOY v cechu MZS pan Michal Říha, tel. 241 434 200, mobil 724 599 221, e-mail: michal.riha@assaabloy.cz. S platností od 1.5. 2011. Ze dne 5. 5. 2011.

- XXIII. sněm HK ČR - výzva k hlášení zástupců na sněm a kandidátů do volených orgánů HK ČR. Zasláno Bc. Frázovi dne 6.5. 2011. 

-Ukončení členství pan Jiří Musil, Křídlovitá 357/56, 603 00, Brno. Jmenovaný dodatečně žádá ukončení členství v cechu MZS k 1.1. 2011 z důvodu dlouhodobé nemoci (operace srdce). Ze dne 6. 5. 2011.

- Zpráva o činnosti představenstva cechu MZS za rok 2010 pro Volební Valnou hromadu, která se uskuteční 13.-14.5. 2011 v Tišnově. Zasláno všem členům cechu MZS. Ze dne 6. 5. 2011.

- Informace z pracovního jednání Polsko, Ukrajina,Slovensko 2. - 5. 5. 2011. Zasláno všem členům představenstva a dozorčí radě. Ze dne 9. 5. 2011.

- Pozvánka pro hosty XXIII. sněmu HK ČR - ředitelé a tajemníci složek HK ČR. Ze dne 9. 5. 2011.

- Připomínky HK ČR k materiálu 77/11 Novela zákona o nemocenském pojištění. Zasláno Bc. Frázovi dne 9.5. 2011. 

- Netbook Asus k predplatnemu Hospodarskych novin (obchodni sdeleni). Ze dne 9.5. 2011. 

- Pozvánka na seminář "Volný pohyb pracovníků po 1.5.2011 - Rakouský zákon proti mzdovému a sociálnímu dumpingu". Ze dne 9. 5. 2011. 

- Úprava na www.seznam.cz/firmy-jmenný seznam členů cechu MZS (ukončení členství k 1.1. 2011)Dále zasílání vyplněného sloupece "D" s vyjádřením "NE" poskytování údajů třetím osobám  Ze dne 9. 5. 2011. 

- Žádost o změnu členského příspěvku pan Miroslav Zemek, Boháčova 729, 530 03, Pardubice. Z důvodu nástupu starobního důchodu. Žádost a doklad o starobním důchodu přiložen. Žádost bude projednána na představenstvu a Volební Valné hromadě dne 14. 5. 2011 v Tišnově od 1.1. 2012 ve výši 500,- Kč. Ze dne 9.5. 2011.

-Zpracování tabulky všech členů cechu MZS rozdělením:prodej,montáž,nouzové otevírání,výroba klíčů,bezpečnostní dveře,koncesní listina,nonstop služba zpracovala paní Mahdalová-viz.příloha.Návrh na proplacení odměny 4 000,-Kč+

daň.Materiál zpracován ke dni 30.4.2011.

-Zasedání Polských klíčníků v Polsku dne 7.5.2011-Siepraw. Novým presidentem byl zvolen Pan Gorecki Janusz z Chorzowa.5. Stav financí a finančních záležitostí


Výdaje


   3 060,- Kč –DPP Mahdalová, ze dne 15. 2. 2011

15 000,- Kč – DPP Bc. Císařová, zprac.účet.10,11,12/2010 dne 15.2. 2011

  3 526,- Kč – Školení – občerstvení, Praha dne 17. 2. 2011

     768,- Kč – Kancel. potřeby-náplň do tiskárny, dne 18.2. 2011

     497,- Kč – Tel.,fax, internet 50 % 02/2011

     480,- Kč – Kancel. potřeby – náplň, dne 23.2. 2011

     344,- Kč – Poštovné – kodex etiky HK, dne 25.2. 2011

30 000,- Kč – DPP Bc.Císařová Zpravodaj č.1,2,3,4,5/2010 ze dne 25.2. 2011 

  5 440,- Kč – Občerstvení, školení „Trezory“ V. Bitýška, 25.3. 2011

  3 060,- Kč – DPP Novotný, školení „Trezory“ V. Bitýška 25.3. 2011

     480,- Kč – Kancel. potřeby – náplň, 25.3. 2011

       38,- Kč - Kancel. potřeby – příjmové doklady, 26.3. 2011

     500,- Kč – Kancel. potřeby- poštovní známky, 28.3. 2011 

     473,- Kč – Tel., fax, inter. 50 % 03/2011, 28.3. 2011 

     771,- Kč – Občerstvení – jednání z Rakouskými klíčníky – Vídeň, 29.3. 2011

     768,- Kč -  Kancel.potřeby-náplň dne 6.4.2011

     530,- Kč -  Poštovní známky dne 8.4.2011

     165,- Kč -  Kancel potřeby- sponky dne 12.4.2011

     480,- Kč -  Kancel.potřeby- náplň dne 13.4.2011

     430,- Kč-   Tel.,fax,inter.50% -04/2011dne 22.4.2011

  1 260,- Kč-   Poštovné –volební VH dne 26.4.2011

     768,- Kč-   Kancel.potřeby-náplň dne 29.4.2011

20 400,- Kč-   DPP Ing.Dolejš O1-04/2011 a 5 000,-K + daň-viz.VH Ždár n/S.

30 000,- Kč-   Bc.Císařová účet. 01-04/2011 a Zpravodaj č.1,2,/2011 a 5 000,- 


Příjmy


2 000,- Kč – Čl. přísp.-Mahdal, 15. 2. 2011

  100,- Kč – Škol. Praha – oběd Švihla, 17.2. 2011

  500,- Kč – Škol. Praha – Tokoz, Bc. Hrnčíř, 17.2. 2011

  500,- Kč - Škol. Praha – Budín, 17.2. 2011

  500,- Kč - Škol. Praha – Trezor-test, Váňa 17.2. 2011

  500,- Kč - Škol. Praha – Chmelař, 17.2. 2011

  500,- Kč - Škol. Praha – Sedláček, 17.2. 2011

  500,- Kč - Škol. Praha – Jírec, 17.2. 2011

  500,- Kč - Škol. Praha – Desenský, 17.2. 2011

  500,- Kč - Škol. Praha – Volkovjak, 17.2. 2011

  500,- Kč - Škol. Praha – Fa Volkovjak, Marz Rudolf 17.2. 2011

  500,- Kč - Škol. Praha – Mazač, 17.2. 2011

  500,- Kč - Škol. Praha – Fa Zeman, Ing. Weis Marie, 17.2. 2011

  100,- Kč – Samolepky – Volkovjak, 17.2. 2011

2 000,- Kč – Čl. přísp.-Kohut, 25.3. 2011 

  100,- Kč – Samolepka s logem cechu MZS-Němec, 25.3. 2011 

  100,- Kč – Samolepka s logem cechu MZS-Cápal, 25.3. 2011

1500,- Kč – Školení „Trezory“ V. Bitýška - Krásný, 25.3. 2011

1500,- Kč – Školení „Trezory“ V. Bitýška - Čapek, 25.3. 2011

1500,- Kč – Školení „Trezory“ V. Bitýška - Fikeis, 25.3. 2011

1500,- Kč – Školení „Trezory“ V. Bitýška - Košutek, 25.3. 2011

1500,- Kč – Školení „Trezory“ V. Bitýška - Kameníček, 25.3. 2011

1500,- Kč – Školení „Trezory“ V. Bitýška - Cápal, 25.3. 2011

1500,- Kč – Školení „Trezory“ V. Bitýška - Polalovič, 25.3. 2011

1500,- Kč – Školení „Trezory“ V. Bitýška - Jakubík, 25.3. 2011

5 000,-Kč -  Členský příspěvek Marie s.r.o. Žufa J.  dne 30.4.2011

7.Příští zasedání představenstva cechu MZS

Zasedání představenstva   se uskuteční po volbách do představenstva a dozorčí rady.


Zpracoval:Ing.Dolejš ve spolupráci s V.Čapkem V. a B.Mahdalem

Dne 10.5.2011

Partneři

 • SOUSEDE.CZ

  Správa SVJ a BD online - Sousede.cz | Web pro Společenství vlastníků, bytová družstva
 • ELF

  European locksmith federation convention 2017
 • FORD

  Ford Connect
 • Ministerstvo Vnitra ČR

  Ministerstvo Vnitra ČR
 • MVČR - odbor prevence

  MVČR - odbor prevence
 • Hospodářská komora ČR

  Hospodářská komora ČR
 • Policie ČR

  Policie ČR
 • ASOCIACE GRÉMIUM ALARM

  ASOCIACE GRÉMIUM ALARM
 • Zavřít dveře nestačí

  Zavřít dveře nestačí
 • ELF

  ELF
 • SAVE KEY

  Save Key
 • MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA

  Městská Policie Praha
 • SECURITY MAGAZÍN

  Security Magazín
 • AZKS

  Asociace zámkových a klíčových služeb
 • SelectaDNA

  SelectaDNA