NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012

CZ EN
bezpečná země bezpečná země

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012


Položka

Příjmy Kč

Položka

Výdaje Kč

Členské příspěvky

300 000

Bankovní poplatky

3 000

Školení

50 000

Cestovné Předst. 4x 400,-

16 000

Úroky

3 000

Cestovné DR 4x 400,-

8 000

Sponzorské dary

20 000

Kancelářské potřeby

5 000

Dotace EU + MV + HK

20 000

Cechmistr 

16 800

Příspěvek z inzerce

25 000

Předsada DR

12 000



Náklady na sekretariát - tajemník

12 000



Náklady na zas. DR

4 000



Náklady na zas.předst.

9 000



Podzimní VH 10.večírek

40 000



Poštovné 

3 000



Příspěvek Hosp.komora

18 000



Rozeslání zpravodaje

10 000



Telefon

5 000



Uspořádání VH

20 000



Vydání zpravodaje – 4x 10000

40 000



Správní sekce

40 000



Mistr odborné sekce

16 800



Technická sekce

50 000



Mistr odborné sekce

16 800



Zahraniční sekce

42 000



Mistr odborné sekce

16 800



Náklady na vedení účetnictví

9 000



Zpracování daň.přizn.

1 500


418 000


414 700









Návrh hradit z minulého období




Výdaje na nové webové stránky , zahrnuty veškeré výdaje a poplatky.



58 000

Registrace ochranné známky Bezpečná země



7 000

0 číslo vydání Zpravodaje



7 000

ELF vstup 650 €



16 250




88 250





 



 

Stav účtu k 31.10.2010



960 496




 

Stav pokladny k 31.10.2010



2 508




 

Předpokládané výdaje do konce roku 2011



 

Vydání Vánočního Zpravodaje



10 000

Odměna tajemníka 10,11,12, dle stávající dohody o provedení práce



15 000

Podzimní VH+večírek



40 000

Výdaje na cestovné představenstva



10 000

Návrh cechovní Směrnice č.1/11.2011



 





Směrnice cechu MZS-ČR stanoví maximální výši odměny pro cechmistra a mistra sekce na základě Dohody o provedení 

práce ve výši 280 Kč/ hod . Smlouva o provedení práce je maximálně 60 hodin ročně.








Návrh cechovní Směrnice č.2/11.2011








Směrnice cechu MZS-ČR stanoví maximální výši odměny pro tajemníka cechu, na základě Dohody o provedení práce

ve výši 200 Kč/ hod . Smlouva o provedení práce je maximálně 60 hodin ročně.








Návrh cechovní Směrnice č.3/11.2011








Směrnice cechu MZS-ČR stanoví maximální výši odměny pro předsedu DR, na základě Dohody o provedení práce

ve výši 200 Kč/ hod . Smlouva o provedení práce je maximálně 60 hodin ročně.










Návrh

zvažovaný kandidát

Návrhy obsazení sekcí












Správní sekce

mistr sekce

Tomáš Pospíšil



1.zástupce

Ing. Petr Koktan



2.zástupce

Ing. Petr Fráz



3.zástupce

Václav Čapek






Technická sekce

mistr sekce


Ing. Karel Dolejš


1.zástupce


Jan Novotný


2.zástupce


Mgr. Jitka Ivanovová


3.zástupce


Boris Mahdal





Zahraniční sekce

mistr sekce

Ing. Ivo Buk



1.zástupce

ing. Oldřich Schwarz



2.zástupce

Ivo Marák ( Polsko )






Představenstvo po 11.11.2011









cechmistr

Ing. Petr Fráz

odstoupení T. Sedláčka


1.zástupce

Tomáš Sedláček

ze zdravotních důvodů


2.zástupce

Ing. Oldřich Schwarz



člen

Václav Čapek



člen

Boris Mahdal



člen

Ivo Marák



člen

Ing. Ivo Buk

 

Odborné sekce

mistr Technické sekce

………………………………….



mistr Správní sekce

………………………………….



mist Zahraniční sekce

Ing. Ivo Buk



tajemník

Oldřich Říha






Dozorčí rada

přeseda DR

Ing. Petr Koktan



člen

Zdeněk Plachý



člen

Jan Axman



člen

Jaromír Urbanec



člen

Ing. Miloš Vašík










Náplň odborné sekce:

 




 



Náplňe jednotlivých sekcí vycházejí ze stanov cechu Čl. č. 12 Odborné sekce. 

Zejména k zajištění růstu kvality jednotlivých odborných skupin v rámci cechu.


Organizace odborných školení v rámci působnosti sekce pod záštitou cechu.








Ve zpravodaji bude otištěn  plán činnosti jednotlivých sekcí.





Odůvodnění výdajové stránky








Položka

Výdaje Kč



Bankovní poplatky

3 000



Cestovné Předst. 4x 400,-

16 000


10členů 4 x ročně 400,-/člen

Cestovné DR 4x 400,-

8 000


5 členů 4 x ročně 400,-/člen

Kancelářské potřeby

5 000



Cechmistr 

16 800


280,-/60 hod

Předsada DR

12 000


200,-/60 hod

Náklady na sekretariát - tajemník

12 000


200,-/60 hod

Náklady na zas. DR

4 000


občerstvení 4x do roka 200,-/člen

Náklady na zas.předst.

9 000


občerstvení 4x do roka 200,-/člen

Podzimní VH 10.večírek

40 000


Podzimní VH + večírek

Poštovné 

3 000



Příspěvek Hosp.komora

12 000



Rozeslání zpravodaje

10 000


poštou do obálky členům 4 x ročně

Telefon

5 000



Uspořádání VH

20 000


Jarní VH

Vydání zpravodaje – 4x

38 000


4x 10 000

Správní sekce

40 000


Provoz sekce - odůvodnění výdajů

Mistr odborné sekce

16 800


1x 280,-/60hod 

Technická sekce

50 000


Provoz sekce - odůvodnění výdajů

Mistr odborné sekce

16 800


1x 280,-/60hod 

Zahraniční sekce

42 000


Provoz sekce - odůvodnění výdajů 

Mistr odborné sekce

16 800


1x 280,-/60hod 

Náklady na vedení účetnictví

9 000


Na tuto částku bude uzavřena Dohoda o 

Zpracování daň.přizn.

1 500


provedení práce s účetní 





Poznámka:




Příjem na základě Dohody o provedení práce se vyplácí po zdanění ve výši 15%




Daň odvádí cech na příslušný daňový účet.












Bude předložena nabídka od tří společností v oboru




Registrace ve 3 třídách  = 5000,- další třída / 500,-





Partneři

 • SOUSEDE.CZ

  Správa SVJ a BD online - Sousede.cz | Web pro Společenství vlastníků, bytová družstva
 • ELF

  European locksmith federation convention 2017
 • FORD

  Ford Connect
 • Ministerstvo Vnitra ČR

  Ministerstvo Vnitra ČR
 • MVČR - odbor prevence

  MVČR - odbor prevence
 • Hospodářská komora ČR

  Hospodářská komora ČR
 • Policie ČR

  Policie ČR
 • ASOCIACE GRÉMIUM ALARM

  ASOCIACE GRÉMIUM ALARM
 • Zavřít dveře nestačí

  Zavřít dveře nestačí
 • ELF

  ELF
 • SAVE KEY

  Save Key
 • MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA

  Městská Policie Praha
 • SECURITY MAGAZÍN

  Security Magazín
 • AZKS

  Asociace zámkových a klíčových služeb
 • SelectaDNA

  SelectaDNA