INTERNÍ PŘEDPIS - CESTOVNÉ

CZ EN
bezpečná země bezpečná země

INTERNÍ PŘEDPIS - CESTOVNÉ


Cech mechanický zámkových systémů ČR

Moskevská 22, PRAHA 10

IČO 61383341

 

Interní předpis

 

CMZS ČR

IP 1

 

Cestovné pro členy

volených orgánů.

  

Schváleno rozhodnutím         Valné hromady ve Vyškově

Konané dne                       11.11.2011

Čj.                                   IP 1

Začátek účinnosti               1.  1.2012

Datum vydání                     únor 2012

 

                  

 

 

Obsah:

 

Část první – interní předpis o cestovném     

Kapitola I –cestovné pro členy volených orgánů

 

A – specifikace cestovného 

B – nárok na cestovné 

C – výše cestovného          

D – způsob vyplácení

E – platnost předpisu 

Část první

Interní předpis o proplácení cestovného

 

Kapitola I.

Cestovné pro členy volených orgánů

 

A – specifikace cestovného

 

Cestovné je propláceno na základě stanov, které umožňují proplácet cestovné členům volených orgánů, to je členům představenstva

a členům dozorčí rady.

 

B – nárok na cestovné

 

Nárok na cestovné vzniká těm členům, kteří byli zvolení do orgánů, které řídí a kontrolují činnost cechu.

Je propláceno v Průběhu volebním období za cestu na zasedání představenstva či dozorčí rady a to většinou 4x za rok.

Cestovné je hrazeno jen těm členům, kteří nemají bydliště v místě jednání a použijí veřejnou hromadnou dopravu, případně vlastní dopravní prostředek.

Nárok na cestovné má rovněž tajemník cechu.                                             

C – výše cestovného

 

Cestovné je propláceno paušální částkou ve výši 400 Kč.                                                       

D – způsob vyplácení

 

Cestovné je vypláceno v hotovosti na výdejový pokladní doklad proti podpisu příjemce.

                                              

E – platnost předpisu

 

Interní předpis nabývá platnost 1. ledna 2012.

Předpis byl schválen valnou hromadou konanou 11. listopadu 2011

a jeho platnost je podmíněna doplněním stanov Cechu MZS ČR.

Platnost předpisu může být zrušena řádnou valnou hromadou.


Tomáš Sedláček - 1. zástupce cechmistra

Partneři

 • SOUSEDE.CZ

  Správa SVJ a BD online - Sousede.cz | Web pro Společenství vlastníků, bytová družstva
 • ELF

  European locksmith federation convention 2017
 • FORD

  Ford Connect
 • Ministerstvo Vnitra ČR

  Ministerstvo Vnitra ČR
 • MVČR - odbor prevence

  MVČR - odbor prevence
 • Hospodářská komora ČR

  Hospodářská komora ČR
 • Policie ČR

  Policie ČR
 • ASOCIACE GRÉMIUM ALARM

  ASOCIACE GRÉMIUM ALARM
 • Zavřít dveře nestačí

  Zavřít dveře nestačí
 • ELF

  ELF
 • SAVE KEY

  Save Key
 • MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA

  Městská Policie Praha
 • SECURITY MAGAZÍN

  Security Magazín
 • AZKS

  Asociace zámkových a klíčových služeb
 • SelectaDNA

  SelectaDNA